Nieuwsbrief December 2022

Combinatie van een uitkering en een artistiek bijberoep

Heeft u geen recht op een kunstwerkuitkering, maar wel op een gewone werkloosheidsuitkering? Oefent u daarnaast een zelfstandig artistiek bijberoep uit?

Dan moet u voor 1 januari 2023 een nieuwe aangifte indienen bij uw uitbetalingsinstelling om die activiteiten te mogen blijven uitoefenen.

Cultuurloket is het kenniscentrum dat alle informatie over fiscaliteit in de cultuursector opvolgt en bundelt.

Klik hier om naar het artikel te gaan.

 

VAV-bevraging

VAV hoort graag van u hoe u onze werking evalueert, en wat u van ons verwacht. Op die manier kunnen we onze werking beter toespitsen op uw noden.

Dank daarom om ons  een antwoord te bezorgen op de vragen via deze link.