Nieuwsbrief februari 2013

Nieuwsbrief

Februari 2013

Uw individuele en onze collectieve belangen als auteur: daar staat en gaat VAV voor. In onze nieuwsbrieven informeren we u over lopende zaken en verneemt u wat er van onze kant op stapel staat.

 Actueel

 

Werkcongres

Op zaterdag 22 december vond in de Antwerpse DeSingel de vierde editie van het VAV-Werkcongres plaats; meer dan honderd auteurs en geïnteresseerden namen deel aan gesprekken, debatten en workshops over de crisis in het boekenvak, het leenrecht, auteurs en sociale media, de standaardtaal enz. VAV is verheugd dat opnieuw een keur aan boeiende sprekers bereid waren hun inzichten te delen met onze leden. Op de website vindt u een samenvatting van enkele debatten, evenals het betoog dat Patrick De Rynck hield over de roerende voorheffing.

 

 Erik Vlaminck en Koen Stassijns dragen fakkel over

In 2013 zal VAV afscheid nemen van Erik Vlaminck en Koen Stassijns, voorzitter en ondervoorzitter van de vereniging sinds haar oprichting in 2006. Zij zullen opgevolgd worden, mits goedkeuring van de Algemene Vergadering in maart, door covoorzitters Patrick De Rynck en Marc Reugebrink. Lees meer hier.

 

Het leenrecht: een nieuw KB

Het nieuwe Koninklijk Besluit inzake het leenrecht is gepubliceerd, een verplichting die door Europa werd opgelegd. VAV heeft dit gebeuren al meermaals aangekondigd. Met de nodige reserves. Terecht, zo blijkt nu: het Belgische leenrecht haalt lang niet het niveau van onze buurlanden. En er zijn nog vragen. Meer informatie vindt u op onze website.

 

 Malafide uitgevers

Een nieuwe wanpraktijk kwam ons recent ter ore, ditmaal van Alpha Presse. Deze Duitse uitgeverij biedt bibliofiele uitgaven aan van werken van een aantal Vlaamse auteurs (voornamelijk dichters). Zij worden hierin vaak niet gekend. Heeft u ervaring met deze uitgeverij, dan horen we het graag: u kunt hiermee terecht bij Natalie Ariën.

Berichten over malafide uitgevers blijven ons met enige regelmaat bereiken. Het is belangrijk dat u ons op de hoogte stelt van contractbreuk door uw uitgever of wanneer uw auteursrecht geschonden wordt. Zo krijgen wij een beter beeld van de frequentie en de aard van de feiten.

 

Prijs Meest Auteursvriendelijke Boekhandel

Jaarlijks reikt de Vlaamse Auteursvereniging een prijs uit voor auteursvriendelijkheid: deze prijs honoreert afwisselend een boekhandel en een uitgeverij waarvan VAV vindt dat ze zich extra inzetten voor de auteurs en voor nichegenres. Op de nieuwjaarsreceptie van VAV in de Handelsbeurs in Gent op 1 februari werd de Prijs voor Meest Auteursvriendelijke Boekhandel toegekend aan Het Voorwoord uit Heist-op-den-Berg. Het Voorwoord onderscheidt zich volgens VAV onder meer door zijn eigenzinnige inzet voor auteursactiviteiten en het uitgebreide boekenaanbod.

Activiteiten

26 februari, van 14u tot 18u. infoloket VAV ism deAuteurs en SOFAM voor individuele leden in de VAV-kantoren, Te Boelaerlei 37, Antwerpen

 

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

 

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt dan van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

 

27 maart, 20u. Algemene Vergadering, Kantoren van VAV, Te Boelaerlei 37, Borgerhout

 

Wij nodigen onze leden van harte uit om de Algemene Vergadering bij te wonen. Op de agenda onder meer: goedkeuring van de resultaten, vervangingen binnen het bestuur, herverkiezing van het bestuur.

Opgelet: de Algemene Vergadering is volgens onze statuten uitsluitend toegankelijk voor rechtstreeks aangesloten leden. Leden van onze geassocieerde verenigingen wonen de Algemene Vergadering van hun respectieve verenigingen bij.

 

Wat moet u doen? Inschrijven is noodzakelijk; dit kan via natalie@auteursvereniging.be.