Nieuwsbrief januari 2014

Nieuwsbrief

januari 2014

 

Tip van de maand

Lezingen zijn vrijgesteld van BTW. Wanneer u een factuur opstelt rekent u dus geen BTW aan, maar neemt u volgende bepaling op: “Vrijgesteld volgens artikel 44, § 2, 8° WBTW”.

 

Dringend: publieke raadpleging over de toekomst van het auteursrecht
Inning van opvoeringsrechten door Sabam stopgezet
Oproep voor een Europese culturele solidariteitsdag
Prijs voor de Meest Auteursvriendelijke Bibliotheek
Het VAV-Werkcongres: andermaal een groot succes!
Lidgeld per domiciliëring = meer tijd voor het echte werk

4 februari infoloket

 

Actueel

Dringend: publieke raadpleging Europese Commissie over de toekomst van het auteursrecht – tegen 5 februari

Eerder deze week ontving u onze oproep om een antwoord te formuleren op de publieke raadpleging waarbij u om uw visie op het auteursrecht wordt gevraagd. Indien u deze gemist heeft, willen we u met aandrang vragen hier vooralsnog de tijd voor te nemen: het betreft een bijzonder belangrijke beslissing waarin de stem van de auteurs in geen geval mag ontbreken. De ‘gebruikerszijde’ heeft dit al uitvoerig gedaan, en we hoeven u niet te vertellen dat de belangen van gebruikers niet altijd gelijk lopen met die van auteurs. U vindt een link naar de nodige documenten hier.

Inning van opvoeringsrechten door SABAM stopgezet

Naar aanleiding van de grote peiling die VAV vorig voorjaar uitvoerde bij de Vlaamse auteurs, heeft Sabam besloten de extra inningen op lezingen stop te zetten. Deze inningen gebeurden in de vorm van een extra factuur aan de organisator, die hiervan zelden op de hoogte was. Ook de auteurs bleken zich hier niet van bewust te zijn en gaven massaal aan dit niet te wensen. Sabam zal nu nog uitsluitend innen voor auteurs die nadrukkelijk kiezen voor de inning en voor lezingen met een commercieel karakter (toegangsprijs hoger dan 8 euro). Het Vlaams Fonds voor de Letteren zal organisatoren hiervan op de hoogte stellen.

Oproep voor een Europese culturele solidariteitsdag

… en aan bovenstaande bevraging voegen we  graag een Europese petitie toe: een oproep voor de bundeling van de krachten binnen Europa tegen de culturele kaalslag die momenteel in veel landen plaatsvindt en die in de lente moet leiden tot een solidariteitsdag. Meer informatie en de gelegenheid om uw naam toe te voegen vindt u hier.

De Prijs voor de Meest Auteursvriendelijke Bibliotheek gaat naar…

Dit jaar was het de beurt aan de bibliotheken in het rijtje auteursvriendelijke VAV-prijzen, na de uitgevers en de boekhandelaars: op de VAV-nieuwjaarsreceptie op 24 januari mocht de bibliotheek van Sint-Niklaas de prijs voor Meest Auteursvriendelijke Bibliotheek in ontvangst nemen. Meer over de beweegredenen hiervoor leest u hier.

Het VAV-Werkcongres: andermaal een groot succes!

Op 3 januari verwelkomde VAV een 150-tal auteurs in deSingel voor haar vijfde Werkcongres. Meteen een recordaantal, wat  zorgde voor een bijzonder fijne sfeer  waarin auteurs en mensen uit het boekenvak elkaar konden ontmoeten. Ook de reacties op de sessies waren lovend, maar we zijn ons ervan bewust dat alles altijd beter kan: zonder de auteurs geen (reden voor een) werkcongres,  en daarom willen we u met aandrang vragen het ons te melden indien u suggesties of opmerkingen heeft.

Lidgeld per domiciliëring = meer tijd voor het echte werk

Om de jaarlijkse administratieve rompslomp van de ledenbijdragen vlotter te laten verlopen heeft VAV gekozen voor de domiciliëring. Het voordeel? U hoeft zich niet meer bezig te houden met jaarlijkse overschrijvingen en krijgt er een kleine korting van 5 euro bovenop. Voor VAV komt er een hoop tijd vrij om aan belangrijker zaken te besteden. U ontving van dit document een digitale versie in de loop van januari; auteurs die hun bijdrage nog niet stortten ontvangen binnenkort een kopie ervan in de bus.
Domiciliëringen kunnen te allen tijde stopgezet worden.

 

Activiteiten

4 februari,  14-18u. Infoloket, in samenwerking met deAuteurs. Poëziecentrum, Vrijdagmarkt, 9000 Gent

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.