Nieuwsbrief Januari 2024

 

Het nieuwe jaar is van start gegaan, en we hopen van harte dat ook 2024 bijzonder lezenswaardig mag worden. In deze eerste nieuwsbrief van het jaar blikken we kort terug, maar voornamelijk vooruit!

 

VAV Podcast – De bibliotheek in digitale tijden.

Op 25 november vond ons dertiende werkcongres plaats in het Letterenhuis te Antwerpen. Het was wederom een razend interessante, maar ook gezellige dag met tal van panelgesprekken en discussiemomenten.

Voor de gelegenheid bouwden we één van de ruimtes om tot een heuse podcaststudio. De eerste sessie die daarin plaatsvond – De bibliotheek in digitale tijden – kan je vanaf nu volledig beluisteren via deze link. 

Ieder schrijverschap is begonnen in een bibliotheek. Het urenlang dwalen tussen de schijnbaar eindeloze boekenrekken heeft eerst lezers en vervolgens schrijvers van ons gemaakt. Zoals alles is echter ook de bibliotheek in beweging. Boeken staan lang niet altijd meer in een kast. In 2020 werd CloudLibrary geïntroduceerd, een online uitleenplatform voor e-boeken. Het systeem kende een hobbelige start, met name vanwege de ondoorzichtige structuur en de onduidelijkheid over de leenvergoeding. Drie jaar later kijken we terug en vooruit. We kijken uiteraard naar de leenvergoeding, maar we kijken vooral ook vol optimisme en samenwerkingsbereidheid naar de toekomst. We slaan de handen in elkaar om van nieuwe generaties kinderen onverzadigbare lezers te maken.

Met: Bart Caron, Davy Van Den Heede en Dieter Deplancke. Moderator: Matthijs de Ridder

 

Fiscaliteit auteursrechten: 

Fiscale fiche 281.45

Voor 29 februari moeten de uitgeverijen en beheersvennootschappen jou de fiscale fiche 281.45 bezorgen over de uitbetaalde auteursrechten in 2023. Deze fiche is echter sinds 2023 gewijzigd.

Aandachtspunten:

  1. De uitbetaalde auteursrechten moeten vermeld worden in vak 4b – vorig jaar zagen we foutieve vermeldingen in vak 4a, wat in je nadeel is. Vraag dus zo nodig een aangepaste fiche.
  2. De forfaitaire kostenaftrek wordt niet vermeld op de fiche, maar moet uiteraard wel toegepast worden bij de berekening van de ingehouden 15% roerende voorheffing (50% tot 18.720 €; 25 % voor bedragen tussen 18.720,01 en 37.450 €; 0 % van 37.450,01 tot 70.180 €). De kostenaftrek moet niet meer verplicht vermeld worden op de aangifte personenbelasting, die berekening gebeurt door de administratie Financiën op het totaal van de opgegeven bruto ontvangen auteursrechten.

 

Aandacht voor auteursrechten die uitbetaald worden uit het buitenland!

Belgische banken zijn verplicht om op buitenlandse roerende inkomsten die ze verwerken de roerende voorheffing in te houden, ook dus op betalingen van auteursrechten uit het buitenland van bijvoorbeeld je Nederlandse uitgeverij of LIRA/Pictoright. We stellen vast dat Belgische banken bij de storting op jouw bankrekening niet altijd rekening houden met de forfaitaire kostenaftrek en 30 % in plaats van 15 % roerende voorheffing inhouden. Tweemaal dus in het nadeel van auteurs.

Om discussie te vermijden bij de correcte indiening van buitenlandse auteursrechten – forfaitaire kostenaftrek én 15% roerende voorheffing – dient u best bij ontvangst van de buitenlandse betaling een – liefst aangetekend – bezwaarschrift in bij het behandelende belastingkantoor van jouw dossier (zie het aanslagbiljet van 2022) om te wijzen op de foutieve berekening. Enkel dan zal je discussie vermijden als je op jouw aangifte de forfaitaire kostenaftrek vermeldt en zal de ingehouden 30% roerende voorheffing in jouw voordeel verrekend worden met de 15% roerende rechten die van toepassing is op auteursrechten.

 

Verhouding beroepsinkomsten / auteursrechten

In afwachting van de reeds lang aangekondigde circulaire van de administratie financiën die duidelijkheid moet brengen over de concrete toepassing, geldt alvast voor 2024 de bij wet vastgelegde verhouding van 60 % beroepsinkomsten / 40 % auteursrechten. Deze voorwaarde is alleen van toepassing indien de overdracht gepaard gaat met het verrichten van een dienst / een opdracht.

Het gaat om 100 % auteursrechten als die inkomsten voortvloeien uit de overdracht of in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten, alsmede uit wettelijk geregelde en verplichte licenties, die betrekking hebben op oorspronkelijke werken van letterkunde of kunst met het oog op mededeling aan het publiek, openbare uitvoering of reproductie. In mensentaal: uitgavecontracten, betalingen door beheersvennootschappen voor leenrecht, reprografievergoeding en thuiskopie.

 

Oproep: Day of European Authors 25/03/2024

De ‘Day of European Authors’ is op 25 maart 2024 aan zijn tweede editie toe. Met dit initiatief hoopt de European Writers Council jongere generaties opnieuw meer in contact te brengen met de diversiteit van de Europese literatuur.

Dit doen ze door middel van betaalde auteurslezingen in scholen, bibliotheken en boekenwinkels doorheen Europa. Als Belgische vertegenwoordiger mag de VAV drie auteurs, vertalers of illustrators voordragen om op 25/03 een lezing te geven aan jongeren tussen de 15 en 18 jaar, in een school naar keuze binnen Europa. 

De EWC voorziet een honorarium van 300 euro (inclusief BTW en verblijfs- en vervoerskosten) voor een lezing van 60 minuten. De vorm mag vrij bepaald worden door de auteur en de school (een lezing in één bepaalde klas, een discussie met verschillende groepen, een interactieve workshop, …). Alle activiteiten en auteurs zullen bovendien deel uitmaken van een uitgebreide promocampagne van de EWC.

Interesse? Stuur dan vóór 1 februari een mailtje met jouw inhoudelijk voorstel en schoolkeuze naar lisa@auteursvereniging.be. Na selectie wordt de infofiche van EWC doorgestuurd die aan hen bezorgd moet worden vóór 14 februari. EWC staat in voor de betaling.

 

Save the date: infosessie Kunstwerkattest op 4/05/2024

Op 1 januari werd het Kunstenaarsstatuut vervangen door het Kunstwerkattest en de Kunstwerkuitkering. Terwijl de eerste aanvragen geleidelijk aan binnenstromen, zitten velen onder jullie ongetwijfeld nog met een aantal pertinente vragen over dit nieuwe statuut. Is dit attest ook bereikbaar voor auteurs? Welke sociale rechten bouw ik daarmee op? Wat zijn de voorwaarden voor toekenning en verlenging? Aanvraagprocedure en timing?

Op zaterdagvoormiddag 4 mei 2024, nadat de eerste beslissingen van de Kunstwerkcommissie over de nieuwe aanvragen zijn gevallen, houden we daarom een eerste infosessie.

Bestuurder Carlo Van Baelen maakt deel uit van de Kunstwerkcommissie Literatuur en Beeldende kunsten. Hij zal niet alleen adviseren over de ingediende aanvragen. Hij zal zijn ervaringen met deze regelingen ook graag met jullie delen. Zeer warm aanbevolen. Verdere praktische info volgt later in het voorjaar.

 

Achter de schermen: de VAV verhuist!

Vanaf 1 februari zal de VAV – samen met De Deeluitgeverij – een tijdelijk nieuw onderkomen vinden in de Oudeleeuwenrui 7/11, 2000 Antwerpen.