Nieuwsbrief juli 2018

Actueel

 

Aanstelling voorzitter van het VFL: VAV reageert

De zomer is halfweg. Normaal een tijd een om komkommers te kweken, maar dit jaar blijven de letteren ook tijdens de zomermaanden op kruissnelheid. De afgelopen weken is er veel te doen geweest over de aanstelling van de nieuwe voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren. VAV maakt zich grote zorgen over de manier waarop deze benoeming tot stand is gekomen. De gevolgde procedure gaat namelijk tegen de regels die de Vlaamse Regering daarvoor heeft opgesteld in. Het blijft bovendien onduidelijk hoe de onafhankelijke leden van het nieuwe bestuur zullen worden geselecteerd. Zo blijft het de vraag of de auteurs in het bestuur vertegenwoordigd zullen zijn. De Raad van Bestuur van VAV schreef een opiniestuk in De Standaard van 28 juli 2018. In een brief aan minister Gatz is bovendien om verdere uitleg gevraagd.

 

Het modelcontract

Tijdens de zomermaanden voert VAV ook gesprekken met vertegenwoordigers van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) over de aanpassing van het modelcontract. De inzet van deze gesprekken is om het contract te updaten naar de huidige wet en om het leesbaarder te maken. De eerste gesprekken verliepen in een goede sfeer. We houden u op de hoogte.

 

Op naar het nieuwe seizoen

En wist u dat u het jaarverslag kunt raadplegen op onze site? Het afgelopen jaar was goed gevuld. We hebben weer heel wat individuele auteurs kunnen bijstaan, we zijn en blijven een betrouwbare gesprekspartner voor beleidsmakers en andere spelers in het boekenvak en we hielden een geslaagd congres. Het komende seizoen trekken we op pad met een vernieuwde ploeg. Het bestuur neemt afscheid van Leen Huet, Hilde Van Cauteren, Lies Van Gasse, Mathias Claeys en André Van Halewyck. We danken hen hartelijk voor hun inzet en engagement. Nathalie Tabury (vertaler) en Gaea Schoeters (auteur) komen onze rangen versterken.