Nieuwsbrief juni 2014

Nieuwsbrief

juni 2014

 

Tip van de maand

VAV wordt met enige regelmaat gecontacteerd door organisatoren van literaire events of gebruikers van auteursrechtelijk beschermd materiaal met vragen over onze leden. We raden onze leden aan om hun profielpagina regelmatig aan te vullen, zodat deze mensen de weg naar hen vinden.

 

Actualiteit die u rechtstreeks aanbelangt

 

Goed nieuws: btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen verhoogd

De verkoop van boeken, redactiewerk, journalistieke bijdragen, freelance schrijfopdrachten…: voor al deze activiteiten moet u btw aanrekenen. Dat geldt niet voor auteursrechten en honoraria voor lezingen: die zijn vrijgesteld.

Sinds 1 april is de omzetgrens voor de vrijstelling van btw opgetrokken van 5.580 euro naar 15.000 euro. Dit betekent dat u, indien u in 2014 onder deze grens blijft, geen btw verschuldigd bent: u hoeft die dus niet in rekening te brengen, maar uw factuur bevat wel de volgende vermelding: “Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”. Ook bezorgt u de fiscus de gebruikelijke klantenlisting.

Let wel: indien u van deze vrijstelling gebruik wil maken, is het ook niet langer toegestaan btw in aftrek te brengen. In sommige gevallen kan het dan ook interessanter zijn om de vrijstelling niet te aanvaarden: indien u uw ‘oude’ belastingregeling wenst te behouden, moet u dat aan uw controlekantoor melden voor 1 juni. Zonder deze melding wordt u automatisch onderworpen aan de nieuwe vrijstellingsregeling.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

 

Handleiding voor de belastingaangifte van auteurs

Ook dit jaar kunnen onze leden terecht op de VAV-website voor een beknopte handleiding bij het invullen van hun belastingaangifte. De handleiding gidst u door de aangifte aan de hand van codes en een beknopte uitleg. U vindt de handleiding hier.

 

Vlaamse auteurs in residentie in binnen- en buitenland

Passa Porta, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Fonds voor de Letteren maken u graag attent op nieuwe mogelijkheden om in een binnen- of buitenlandse residentie te verblijven.

Passa Porta ontvangt gemiddeld 15 buitenlandse auteurs per jaar voor een residentieverblijf in Brussel. Daarnaast krijgen jaarlijks gemiddeld 5 Vlaamse auteurs de mogelijkheid om een schrijfverblijf op te nemen in het buitenland.

Vanaf 2015 kunnen Vlaamse auteurs ook in eigen land een verblijf opnemen. Er is de mogelijkheid om in het Streuvelshuis in Ingooigem te verblijven, of om een werkplek te huren in Passa Porta (Brussel) of de KANTL (Gent).

Deadline voor inschrijvingen is 15 juni. Geïnteresseerden vinden meer informatie op onze website.

Activiteiten

 

30 juni, 21u. Algemene Vergadering, Huis van het Boek, Te Boelaerlei 37, Borgerhout.

De Vlaamse Auteursvereniging nodigt haar leden uit voor haar tweede Algemene Vergadering van 2014. De agenda bevat slechts één punt: aanpassing van de statuten. Dank om uw aanwezigheid te melden bij Natalie Ariën.