Nieuwsbrief maart 2014

Nieuwsbrief

maart 2014

 

 We nodigen de auteurs die nog niet deelnamen aan onze bevraging (mail van 24 februari) over de werkplekken uit om dit vooralsnog te doen. Het is belangrijk voor elk van jullie dat VAV een representatief voorstel aan de partners kan voorleggen.

 

Tip van de maand

Tot voor kort bleef het artikel in uw uitgavecontract dat handelt over de digitale uitlening zonder voorwerp. Daar komt binnenkort verandering in: de eerste stappen naar de ontlening van e-boeken in bibliotheken worden dit jaar gezet, zoals u hieronder kunt lezen. U heeft er dus alle belang bij goede percentages te bedingen bij uw uitgever: we herinneren eraan dat 50% op de exploitatie-inkomsten een billijke vergoeding is. Ter vergelijking: voor de ontlening van het papieren boek ontvangt u 70% van de leenvergoeding. Indien u twijfelt wat uw contract hierover zegt (en of u de rechten voor digitale ontlening al dan niet heeft overgedragen), leg dan uw contract voor aan Natalie Ariën.

 

– Spotify voor boeken: VAV mee rond de tafel
– E-boeken in de bib: en de auteur?
– Wat gebeurt er met uw boeken bij faillissement van een boekhandel?
– Vertaaltarieven aangepast

– 21 maart: Staat van het Boek
– 26 maart: Infoloket Antwerpen
– 26 maart: Algemene Vergadering

 

Actualiteit die u rechtstreeks aanbelangt

Spotify voor boeken: VAV mee rond de tafel

Vorige week berichtten we  over twee nieuwe initiatieven rond e-boeken. Het streamingproject waar WPG Lannoo/Meulenhoff aan werken – ‘een spotify voor boeken’ –  is naar hun zeggen nog volop ‘in onderzoek’. Beide uitgeverijen gaan in op onze vraag naar overleg over het verdienmodel. Het is overigens nog lang niet zeker of het project er ook komt.Er is in de sector grote scepsis over de technische en financiële haalbaarheid.

In elk geval, VAV zal samen met haar Nederlandse evenknie VVL rond de tafel zitten om de belangen van de auteurs te bewaken. En mocht het er komen, onthoud dan als auteur: uiteindelijk beslist u zelf of u hieraan mee wil doen.

 

E-boeken in de bib: en de auteur?

Het andere project voor de verspreiding van e-boeken betreft een voorbeeldproject dat Bibnet uitvoert in opdracht van de Vlaamse Overheid: gebruikers kunnen drie boeken ontlenen gedurende vier weken, en dit voor 5 euro. Daarbij hebben ze de keuze uit 300 titels. Uw boek behoort daar mogelijk toe, als uw Vlaamse uitgever het voor dit project opgaf.

VAV stelt vast dat niet alle auteurs door hun uitgever op de hoogte werden gebracht van deze nieuwe exploitatievorm. Neem daarom een kijkje op de website van Bibnet en neem contact op met uw uitgever om te vernemen wat de gemaakte afspraken zijn. Let vooral ook op de vergoeding. Er circuleren in dit verband ‘oneerbare voorstellen’ van uitgevers. Het is overigens voor VAV onaanvaardbaar dat dit hele project tot stand kwam zonder dat Bibnet en de Vlaamse Uitgeversvereniging er de auteurs bij hebben betrokken.

 

Wat gebeurt er met uw boeken bij faillissement van een boekhandel?

In principe heeft het faillissement van een boekhandel geen rechtstreekse gevolgen voor auteurs. Het is de leverancier (CB, importeur, uitgever) die het risico loopt geen betaling te ontvangen voor de geleverde boeken. In Nederland bestaat een recht van voorbehoud, waarbij niet-betaalde goederen die nog aanwezig zijn bij een gefailleerde door de leverancier terug opgehaald kunnen worden en dus niet in de failliete boedel terechtkomen (waarbij de boeken aan ramsjprijzen verkocht worden – ook recente boeken). De vraag is of de leverancier die moeite wil doen: de procedure is ingewikkeld en het omvat veel en duur sleurwerk. Bovendien is de kans groot dat een belangrijk deel van de stock niet meer actueel is.

De leverancier kan op verschillende manieren met de niet-betaalde leveringen omgaan:

  • alles in een keer in verlies nemen: dit wordt niet individueel per auteur doorgerekend, dus de auteur ontvangt zijn auteursrechten;
  • de boeken op titelniveau als beschadigd/onbetaald/stockverschil afschrijven: de auteur zal geen auteursrechten ontvangen op deze exemplaren;
  • de boeken recupereren en terug in verkoop stellen (via het recht van voorbehoud).

In de eerste twee gevallen worden de boeken door de curator verkocht (tegen uitverkoopprijzen), en worden met de opbrengsten (een deel van) de openstaande facturen betaald.

 

Vertaaltarieven aangepast

Onze Nederlandse evenknie Vereniging van Letterkundigen (VvL) en de Literaire Uitgeversgroep (LUG) hebben overeenstemming bereikt over de aanpassing van het adviestarief voor vertaling van literair werk. Sinds 1 januari 2014 bedraagt dit  6,4 eurocent per woord. Voor de vertaling van poëzie geldt een tarief van  2,24 euro per regel met een minimum van 39,17 euro per gedicht. We raden ook Vlaamse literair vertalers aan deze tarieven te hanteren.

 

Activiteiten

21 maart, 13u tot 18u. Staat van het Boek. Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Het BoekenOverleg organiseert voor de vierde keer De Staat van het Boek. Tijdens dit symposium geven prominente sprekers hun visie op de dynamiek van het boekenvak en de letterensector. De Staat van het Boek is een uitgelezen ontmoetingsmoment voor auteurs, vormgevers, uitgevers, boekverkopers, leesbevorderaars, bibliothecarissen, opiniemakers, beheersvennootschappen, organisatoren van literaire evenementen, politici, beleidsverantwoordelijken en lezers.

Toegang 35 euro; leden van VAV en de Stripgilde hebben gratis toegang!

Wat moet u doen? Meer informatie vindt u hier. Inschrijven kan tot 17 maart via deze link.

 

26 maart, 14u tot 18u. Infoloket, in samenwerking met deAuteurs en SOFAM. Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst voor 24 maart meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.


26 maart, 18u. Algemene Vergadering VAV-leden. Huis van het Boek, Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout

VAV nodigt haar rechtstreeks aangesloten leden uit op haar Algemene Vergadering.  De agenda wordt u volgende week bezorgd.

Wat moet u doen? Inschrijven kan bij Natalie Ariën.