VAV-Nieuwsbrief mei 2019

Actueel

Beknopte handleiding bij de belastingaangifte
Ook dit jaar stelde Carlo Van Baelen voor VAV-leden een beknopte gids samen over de belastingaangifte: deze handleiding leidt u door alle rubrieken die u al dan niet moet invullen in uw aangifte.
Verkoop van titels over de grens: alertheid geboden!
Bij controle van de afrekeningen stelde VAV opnieuw in enkele gevallen vast dat auteurs bij hun Nederlandse uitgever geconfronteerd worden met aanpassingen (verlaging) van de royalty’s voor de verdeling van hun boeken in Vlaanderen.
Deze (aanzienlijk) lagere vergoedingen voor verkoop in Vlaanderen is niet contractueel afgesproken en werden ook bij de contractonderhandeling niet vermeld: de auteur komt in de meeste gevallen pas op het moment van de afrekening tot deze vaststelling.
Sinds een tijdje stellen we dezelfde praktijk ook vast in de omgekeerde richting – Vlaamse uitgevers die verlaagde royalty’s hanteren voor de verkoop in Nederland.
Deze evolutie baart ons ernstig zorgen: VAV roept auteurs op haar in te lichten wanneer ze een vergelijkbaar voorstel krijgen van hun uitgever of wanneer ze dit op hun afrekeningen vaststellen.
Bij twijfel kunt u uw afrekeningen aan VAV bezorgen. Wij controleren deze graag voor u.
Oproep: bevraging over uw digitale rechten
We komen graag nogmaals terug op onze oproep om de enquête over uw digitale rechten in te vullen.
We beschikken nog niet over voldoende gegevens om een goed zicht te krijgen op de situatie in Vlaanderen.
Deze bevraging richt zich tot elke publicerende auteur, ook tot auteurs van wie de boeken niet gedigitaliseerd werden. Indien u niet op de hoogte bent van de digitale exploitatie van uw boeken is ook dat waardevolle informatie.
De resultaten moeten als uitgangspunt dienen voor onze onderhandelingen met de Vlaamse uitgevers, en op termijn met de overheid.
De cijfers tonen aan dat de verkoop van abonnementen en streaming in stijgende lijn zit: uw deelname is dus van groot belang voor uw toekomstige publicaties.

Agenda

Woensdag 22 mei, 20:30 uur tot 21:30 uur. Algemene Vergadering. Kantoren van VAV, Te Boelaerlei 37, Borgerhout

Aan alle leden van de Algemene Vergadering van de vzw Vlaamse Auteursvereniging en de bestuurders van de Scenaristengilde
De Vlaamse Auteursvereniging nodigt u uit voor haar eerstvolgende Algemene Vergadering op woensdag 22 mei 2019 om 20u30 in de VAV-kantoren, Te Boelaerlei 37 in Borgerhout.
Op de agenda van de vergadering staan volgende punten:
  • goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering;
  • ontlasting van het bestuur m.b.t. de resultaatrekening 2018 en balans op 31/12/2018;
  • werkingsverslag 2018;
  • goedkeuring van de begroting 2019;
  • verkiezing van de bestuursploeg;
  • varia.
Indien u deze vergadering wenst bij te wonen, ontvangen we graag een seintje.
9 – 14 september. ViceVersa-vertaalworkshop. Straelen, Duitsland
Van 9 tot 14 september vindt de tweede ViceVersa-workshop voor vertalers Duits-Nederlands en Nederlands-Duits plaats in het Europäische Übersetzer-Kollegium in het Duitse Straelen, onder leiding van Anne Folkertsma en Gregor Seferens.
Het doel van de workshop is internationale uitwisseling en expertisebevordering op basis van lopende vertaalprojecten en urgente vertaalproblemen. Deelname-, reis- en verblijfkosten worden vergoed. Er is plek voor tien zowel ervaren als beginnende deelnemers. Alle literaire genres zijn welkom.
Wat moet u doen?
Vertalers met minimaal één literaire publicatie op hun naam kunnen zich opgeven tot en met 17 juni 2019.