Nieuwsbrief november 2012

Nieuwsbrief

november 2012

 

Uw individuele en onze collectieve belangen als auteur: daar staat en gaat VAV voor. In onze nieuwsbrieven informeren we u over lopende zaken en verneemt u wat er van onze kant op stapel staat. Neem alvast uw agenda.

Actueel

 

22 december 2012: vierde Werkcongres van de Vlaamse Auteursvereniging – deSingel, Antwerpen

Het was al drie keer op rij een informatief, rijkgevuld, gezellig en hartverwarmend evenement: het VAV-Werkcongres in deSingel, met infosessies, discussiemomenten, workshops en veel wandelgangen. VAV probeert elk jaar een divers programma samen te stellen, met boeiende en relevante onderwerpen voor al haar ‘soorten’ auteurs. Dat zal dit jaar niet anders zijn. U verneemt er de komende maanden meer over. (Suggesties voor thema’s die u na aan het hart liggen zijn overigens bijzonder welkom: het Werkcongres is er voor u…)

Noteer alvast de datum aan het begin van de kerstvakantie!

 

Lezingensysteem (bis)

In september kon u in onze nieuwsflash lezen dat het Vlaams Fonds voor de Letteren vanaf 2013 de gesubsidieerde lezingen overneemt van Stichting Lezen. Voor het vernieuwde systeem baseerde het VFL zich grotendeels op het advies van de Vlaamse Auteursvereniging. Indien u dit bericht heeft gemist verwijzen we u door naar onze website, waar u ook de werking van het nieuwe lezingensysteem kunt nalezen.

 

VAV-vergadertweedaagse

Eind september trok het VAV-bestuur (even herhalen: het bestuur bestaat uit vrijwilligers) zich twee dagen terug in ‘t Roodhof in Oostkamp om een aantal kwesties ten gronde te bespreken en beleidslijnen uit te tekenen. Enkele externe deskundigen zorgden voor de nodige input. Deze intensieve vergadertweedaagse leverde de basis voor het formuleren van actiepunten en weloverwogen stellingnames in een aantal dossiers. De resultaten van dit denkwerk zullen de komende maanden doorsijpelen in onze communicatie en activiteiten, onder meer op het werkcongres. Enkele beeldende impressies van de tweedaagse vindt u op onze Facebookpagina.

 

Nieuwe website

Om haar leden nog beter te kunnen informeren zal VAV haar website grondig vernieuwen. Graag vernemen we van u wat u van onze huidige website vindt, wat u mist, wat naar uw mening voor verbetering vatbaar is en wat u graag behouden ziet. Suggesties zijn welkom bij Natalie Ariën.

 

Auteurs steeds beter vertegenwoordigd in commissies

Voor VAV is de aanwezigheid van auteurs in commissies en jury’s die beslissen over literaire aangelegenheden een vanzelfsprekendheid. Ook het Vlaams Fonds voor de Letteren onderkent dit: in de adviescommissies, het beslissingscollege en de beroepscommissie hebben auteurs zitting. Ook voor de adviescommissie Auteurslezingen zal het VFL naar auteurs op zoek gaan, net als voor het uitzetten van het nieuwe buitenlandbeleid. Het verheugt VAV daarnaast ook dat auteur Diane Broeckhoven deel uitmaakt van de jury van de Gouden Boekenuil.

 

Nieuwe databank voor de promotie van auteurs en hun boeken

Meta4books is een nieuwe databank waarin Boek.be alle gegevens over auteurs en hun boeken bundelt. Het systeem verhoogt hun zichtbaarheid en wil instaan voor een betere promotie van boeken op het internet. Boek.be vraagt hiervoor uw medewerking: meer informatie vindt u op onze website.

 

Modelcontract literair vertalers

In oktober start VAV de besprekingen over het modelcontract voor de literair vertalers. Voor deze onderhandelingen met de Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV) doet VAV een beroep op een nieuwe huisjuriste, Lien Van de Kelder.

 

VAV op Radio Klara

Erik Vlaminck sprak op vrijdag 5 oktober in Babel op Klara over het belang van kwaliteitsvolle boeken, doordacht uitgeven, de rol van de boekhandel en de zorg voor auteurs. U kunt het interview hier herbeluisteren (op 1:09 minuten).

 

Meer taken = meer middelen

VAV sluit zich aan bij de oproep van het literaire middenveld zoals die in De Standaard van 21 september is verschenen. Kern van het betoog is dat de Vlaamse minister van Cultuur het Vlaams Fonds voor de Letteren meer taken toebedeelt, terwijl daar nauwelijks middelen tegenover staan. Dat is een anomalie.

 

Activiteiten

3, 6 en 8 november, van 13u30 tot 17u30. Infoloket VAV in samenwerking met deAuteurs, uitzonderlijk op de Antwerpse Boekenbeurs, stand Jonge Helden, hal 4.

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.