Nieuwsbrief oktober 2013

Nieuwsbrief

oktober 2013

 

Het vitale kapitaal van een uitgeefhuis blijven de schrijvers en hun werk. Wanneer het allerpersoonlijkste dat een schrijver kan geven, zijn werk, op onpersoonlijke lieden en onpersoonlijke methoden stuit, dan wringt het, en het wringt fataal. Schrijvers schrijven met hun handen, maar ze stemmen met hun voeten.

Erwin Mortier, auteur

Save the date: 3 januari 2014,  van 12u tot 21u. VAV-Werkcongres. DeSingel, Antwerpen

VAV nodigt u uit op de Houten Jubileumeditie van het felgesmaakte VAV-Werkcongres. Ook dit jaar weer mikken we op een uitzonderlijke keur aan thema’s, debatten en sprekers. In november hoort u er meer over!

 

Het hervormd lezingensysteem
Gesubsidieerde lezingen: niet elke auteur komt in aanmerking…
Marktcorrigerende functie van de bibliotheken

Actueel

Het hervormd lezingensysteem

Binnenkort is het een jaar geleden dat het lezingensysteem in Vlaanderen hervormd werd. Een VAV-stuurgroep formuleerde hiervoor aanbevelingen die het Vlaams Fonds voor de Letteren grotendeels heeft geïmplementeerd. Een grote verandering betrof het openstellen van de auteurslijst voor debutanten: VAV stelt met genoegen vast dat ook startende auteurs hun weg naar de gesubsidieerde lezingen hebben gevonden.

 

Gesubsidieerde lezingen: niet elke auteur komt in aanmerking…

De voorwaarden om als auteur op de lezingenlijst opgenomen te worden werden fors beperkt om meer auteurs tot het systeem toe te laten. Eén voorwaarde blijkt af en toe problematisch: alleen auteurs met een contract dat voldoet aan de eisen van het modelcontract worden toegelaten. Dat wil concreet zeggen:

  • de auteur ontvangt een regulier royaltypercentage,
  • de auteur neemt geen deel van de productiekosten op zich door de aankoop van x aantal exemplaren,
  • de uitgever neemt de redactie op zich.

U heeft er daarom alle belang bij goede contractvoorwaarden te onderhandelen met uw uitgever. Twijfels? Leg uw contract vóór de ondertekening voor aan onze medewerkster Natalie Ariën.

 

Marktcorrigerende functie van de bibliotheken

Mogen we van openbare bibliotheken verwachten dat marktcorrectie een leidraad is bij de collectievorming, los van commerciële motieven? META, tijdschrift voor bibliotheek en archief, legde de vraag onder meer voor aan VAV-covoorzitter Patrick De Rynck.

U kunt het artikel hier raadplegen.

 

Activiteiten

17 oktober, van 19u tot 21u. Workshop crowdfunding, Boekhandel Theoria, O-L-Vrouwstraat 22, 8500 Kortrijk

Informatieavond over de aanpak van een crowdfundingtraject, georganiseerd door Istoire. Ianka Fleerackers licht haar ervaringen met crowdfunding toe.

Wat moet u doen? Inschrijven voor 15 oktober is noodzakelijk. de toegangsprijs bedraagt 20 euro. Meer informatie vindt u hier.

 

22 oktober, van 14u tot 18u. Infoloket VAV ism deAuteurs en SOFAM voor individuele leden in het Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, Gent

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst voor 18 oktober meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.