Nieuwsbrief oktober 2018

Actueel

Herziening modelcontract
De sinds lang aangekondigde actualisering van het modelcontract zit in de laatste fase. VAV voert hierover de laatste gesprekken met de GAU (Groep Algemene Uitgevers). Weldra stellen we jullie dit nieuwe document voor, samen met een handzame checklist waarmee we jullie wegwijs maken in de verschilende artikels. VAV staat zoals steeds klaar om de vastgestelde afwijkingen van opmerkingen te voorzien en gepast advies te leveren.
Memorandum
Naar goede gewoonte bereidt het BoekenOverleg, het overlegorgaan van het boekenvak waarvan ook VAV lid is, een Memorandum voor voor de komende Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen. De voorbereidingen van dit Memorandum zijn in volle gang. VAV zet in op een herziening van de leenvergoedingen en roept de politiek op om eindelijk werk te maken van het kunstenaarsstatuut.

 

VAV naar Raad van State

U heeft er deze ongetwijfeld iets over opgevangen in de pers – VAV heeft begin september besloten de onwettige benoeming van de nieuwe voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren aan te vechten bij de Raad van State. Die beslissing kwam er na herhaalde weigering van het Ministerie om uitleg te geven over de vraag waarom de regels niet werden gevolgd en waarom de auteurs als gevolg daarvan geen inspraak kregen in deze benoeming. De Vlaamse Regering heeft inmiddels besloten de benoeming terug te draaien. De procedure wordt alsnog gevolgd. Op de uitspraak van de Raad van State is het nog even wachten.

 

 

Activiteiten

24 november, 14u – 17u. VAV nodigt uit: in gesprek met Oscar Van Gelderen. Pain Quotidien, 1e verdieping, Kievitplein, Antwerpen
Lebowski-uitgever Oscar Van Gelderen geeft zijn kijk op het uitgeefvak vandaag en wat auteur en uitgever hierbij van elkaar kunnen en mogen verwachten.
Wat zijn de nieuwe tendenzen, en hoe kan een hertekende samenwerking tussen auteur en uitgever nieuwe perspectieven openen? Op welke manier kan de auteur bijdragen aan een succesvolle promotie van zijn boek? Hoe bespeelt hij daarbij de sociale media? Nieuwe mogelijkheden bieden zich aan wanneer we de traditionele rollen durven doorbreken.
Om de interactie zo vruchtbaar mogelijk te maken, hebben we ervoor gekozen de groep klein te houden. De plaatsen zijn daarom beperkt: snel inschrijven is de boodschap!
Prijs: we vragen de deelnemers een kleine bijdrage van 10 euro (leden) / 20 euro (niet-leden).
Inschrijven kan via Natalie Ariën.
dinsdag 20 november, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Kantoren van VAV, Te Boelaerlei 37, Borgerhout
Al je individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard kun je in een gesprek onder vier ogen voorleggen aan specialisten.
Wat moet je doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij twee dingen:
– dat je je komst ten laatste op 16 november meldt op natalie@auteursvereniging.be. Je krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij je verwachten;
– dat je bij je aanmelding aangeeft welke vragen je wilt stellen en dat je per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

Save the date: VAV-Werkcongres op zaterdag 8 december 2018

Op zaterdag 8 december 2018 organiseert de Vlaamse Auteursvereniging haar tiende Werkcongres.
Vanaf 10u30 heten we u welkom in De Studio in Antwerpen voor een razend interessante, maar ook gezellige dag met tal van panelgesprekken en discussiemomenten. En met opnieuw veel wandelgangen. Het Werkcongres is inmiddels uitgegroeid tot een van de drukst bijgewoonde evenementen van het jaar in het boekenvak.
De eerste namen zijn bekend. Saskia De Coster en Laïla Koubaa maken de staat op van de Vlaamse literatuur anno 2018. Abdelkader Benali en Marc Reugebrink denken hardop na over de mogelijke rol van schrijvers in het literatuuronderwijs. En Martin de Haan klapt uit de vertaalschool.
Meer informatie volgt, maar noteer alvast deze datum in je agenda!