Nieuwsbrief september 2013

Nieuwsbrief

september 2013

 

“In de verkoopprijs zijn geen royalty’s voorzien. Indien we dat wel zouden doen, ligt de verkoopprijs zeer hoog.” (Uitgever X aan auteur Y)

Wat leren we hieruit?

1.Heb zeker een contract voor de productie wordt opgestart, en het liefst veel vroeger. Reken niet op mondelinge overeenkomsten.

2.Eis waar het kan een modelcontract.

3.Lees vóór u ondertekent uw contractvoorstel na of laat dat doen, bv. door VAV.

 

 

Knack Focus zwijgt in alle talen

Inning van opvoeringsrechten

Let op uw Chinese zaak!

Illegale downloads

Exclusief optierecht?

Actueel

Knack Focus zwijgt in alle talen

Wekenlang heeft VAV dit voorjaar Knack Focus via mail bestookt met één eenvoudige vraag: of bij recensies van vertaalde boeken a.u.b. de naam van de vertaler vermeld kon worden? Knack Focus zweeg in alle talen. U leest dus in de recensies wendingen als ”lentefris leesplezier” of “verdraaid vlot weglezend”. Maar degene die voor al die lentefrisheid en die verdraaide vlotheid heeft gezorgd, is voor Knack Focus blijkbaar een anonymus of -a. Men zou bijna gewagen van middeleeuwse toestanden. Niet alleen Knack Focus is in dit bedje ziek, maar dat men daar verkoos niet op onze herhaalde vraag te antwoorden getuigt van misschien net een beetje te veel dédain.

 

Inning van opvoeringsrechten

In juni bevroeg VAV auteurs over de wenselijkheid van de extra inning van opvoeringsrechten bij lezingen. Deze inningen gebeurden in de vorm van een extra factuur aan de organisator, die hiervan zelden op de hoogte was. Ook de auteurs bleken zich hier niet van bewust en gaven massaal aan dit niet te wensen.

Naar aanleiding van deze resultaten vroeg VAV aan Sabam om deze automatische inningen stop te zetten en nog uitsluitend te innen voor auteurs die er nadrukkelijk voor kiezen. In oktober wordt hierover beslist.

 

Let op uw Chinese zaak!

VAV verheugt zich uiteraard over het succes van het Vlaamse kinder- en jeugdboek in China. Bij het zien van enkele van de daarbij betrokken uitgeversnamen raadt VAV haar leden intussen wel sterk aan na te gaan wat hun contract zegt over vertalingen en of de uitgever de contractuele verplichtingen nakomt. Voor vertalingen en de verkoop op buitenlandse markten zijn vooral de artikels over de exploitatierechten van belang. Daar wordt de jongste tijd wel eens een loopje mee genomen, merken wij. Is iets u niet duidelijk, of staat u op het punt een contract te tekenen? Laat het dan door VAV nalezen!

 

Illegale downloads

VAV werd op de hoogte gebracht van een toename van boeken die illegaal worden aangeboden via het internet. Het betreft digitale downloads, leesbaar op tablets en e-readers. U kunt de test doen door uw naam te googlen in combinatie met het woord ‘torrent’: indien ook uw boek wordt aangeboden licht u uw uitgever hierover in. Ook VAV wordt hiervan graag op de hoogte gehouden: het probleem is minder bekend dan in de muziek- of  filmsector, maar met de toename van digitale boeken en bijhorende dragers valt te voorspellen dat de illegale downloads een vergelijkbare stijging zullen kennen. Boek.be stelt vast dat de verkoop van tablets en e-readers aanmerkelijk toeneemt, maar dat eenzelfde stijging niet valt waar te nemen in de verkoop van e-boeken.

BAF, de organisatie die zich bezig houdt met anti-piraterij, monitort de boeken van de uitgeverijen aangesloten bij VUV (Vlaamse Uitgeversvereniging). VAV volgt dit verder op maar maakt zich geen illusies: de ervaringen van de muziek- en filmsector doen vermoeden dat het ook hier geen eenvoudige strijd zal worden.

VAV plaatste het onderwerp op het memorandum van BoekenOverleg.

 

Exclusief optierecht?

Regelmatig krijgen auteurs bij de ondertekening van een uitgavecontract de bepaling over “exclusief optierecht” voorgelegd. Wanneer dit ook “toekomstige werken binnen een bepaald genre” vermeldt, verbindt de auteur zich ertoe elk manuscript in dat genre eerst aan de uitgever voor te leggen, voor een periode van een bepaald aantal jaren (vijf volgens het modelcontract).

VAV wijst erop dat dit slechts eenmaal mogelijk is. Sommige uitgevers herhalen deze bepaling echter ook in volgende contracten met dezelfde auteur. Dit betekent dat die auteur ad infinitum aan de uitgever zou kunnen gebonden worden. Wat uiteraard niet het geval is.

De auteur kan deze bepaling weigeren: exclusief optierecht blijft, net als elke andere bepaling in een contract, het voorwerp van onderhandeling.

 

Activiteiten

1 oktober, 17u30 – 21u. Literair aperitief, Permekebibliotheek,  De Coninckplein 25, Antwerpen

Sabam Artes nodigt u uit op een muzikale vertelling door Peter Holvoet-Hanssen en Jempi Vermeulen, gevolgd door een impressie van Gainsbourg door Rudolph Hecke en Lien Moris.

Meer informatie vindt u hier.

 

5 oktober, 14u. Kennismaking opleiding scenarioschrijven. CC Zwanenberg, Cultuurplein 1, Heist-op-den-Berg.

De cursus start op 25 januari en zal lopen over 10 zaterdagen doorheen 2014. Docent: Ed Vanderweyden.

Meer informatie vindt u hier.