Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief

september 2014

 

Tip van de maand

Indien u voor een Nederlandse uitgever kiest, let dan goed op de royaltypercentages op export/ verkoop in Vlaanderen. De kans is groot dat dit uw grootste afzetmarkt is, maar ook dat uw contract nadelige voorwaarden hierover bevat. Nogmaals en ten overvloede, laat uw contract door ons nalezen!

 

Uw lezing gerecupereerd?
Uitgever als medeauteur: een nieuwe trend…?
Modelcontract illustratoren!
Frankfurter Buchmesse 2016 met Vlaanderen en Nederland in de hoofdrol
Einde van de wanpraktijken in zicht?
Wie is Elly en wat betaalt ze?

 

Actualiteit die u rechtstreeks aanbelangt

Uw lezing gerecupereerd?

Wanneer u door een school wordt uitgenodigd voor een lezing, kan het gebeuren dat men u vraagt of uw lezing opgenomen mag worden, zodat ook andere klassen de lezing kunnen ‘bijwonen’. Anders gezegd: twee of meer lezingen voor de prijs van één. Dit ligt in de lijn van de kwalijke praktijk waarbij een tekst- of methodeboek eenmaal wordt aangekocht en vervolgens gekopieerd tot het benodigde aantal bereikt is.

Het is aan auteurs om scholen opmerkzaam te maken op het auteursrechtelijke aspect van lezingen en boeken, die het resultaat zijn van een creatieproces. Het gaat dus om intellectuele eigendom. Kopiëren van dit auteursrechtelijk materiaal kan niet zonder een passende vergoeding voor de maker. Suggestie: antwoord de betrokken school dat u met plezier een tweede lezing komt geven voor andere klassen, tegen eenzelfde vergoeding.

 

Uitgever als medeauteur: een nieuwe trend…?

VAV kreeg enkele meldingen van auteurs die zich geconfronteerd zagen met een claim op coauteurschap vanwege de uitgever, nadat die een redactie had uitgevoerd. Er was nog geen contract getekend, omdat er geen eensgezindheid bestond over de (in dit geval bijzonder nadelige) voorwaarden. Dit lijkt een poging van de uitgever om de auteur vooralsnog aan zich te binden wanneer deze een nadelig contract weigert te tekenen. De auteur wordt zo de kans ontnomen het manuscript elders aan te bieden, tegen correcte voorwaarden.

Dit is uiteraard larie. Redactiewerk is geen artistieke bijdrage en kan dus nooit coauteurschap inhouden! Een van de uitgevers noemde zijn redactiewerk een geval van ghostwriting: dan zou het inderdaad om coauteurschap gaan. Er kan echter nooit sprake zijn van ghostwriting wanneer de auteur een afgewerkt manuscript heeft afgeleverd. Een ghostwriter schrijft een verhaal op basis van een mondeling relaas of een mengeling van losse gegevens, ideeën en feiten.

Sta niet toe dat een uitgever tot redactie van uw manuscript overgaat voor een overeenkomst getekend is.

Dit bewijst overigens opnieuw het belang van VAV als meldpunt voor bedenkelijke praktijken: het is onze taak om wanpraktijken op het spoor te komen en wereldkundig te maken, in de hoop ze in de kiem te smoren. Dit is niet mogelijk zonder onze leden-auteurs.

 

Modelcontract illustratoren!

Het modelcontract voor illustratoren is een feit. De Vlaamse Auteursvereniging en de Uitgeversvereniging kwamen tot een overeenkomst waarin beide partijen zich konden vinden. Dit is een belangrijk argument om van uw uitgever een modelcontract te verlangen wanneer die u een eigen contractvoorstel voorlegt. Leden vinden het modelcontract terug op onze website.

 

Frankfurter Buchmesse 2016 met Vlaanderen en Nederland in de hoofdrol

In 2016 zijn Vlaanderen en Nederland gastland op dé Europese beurs waar uitgevers kennismaken met het boekenaanbod van collega-uitgevers wereldwijd. Het is voor hen de plek bij uitstek om vertaalrechten op de boeken uit hun fonds te verkopen. Bart Moeyaert is artistiek intendant van de gastlandpresentatie; hij wordt onder meer bijgestaan door een adviesraad, waar ook VAV zitting in heeft. VAV-lid Diane Broeckhoven en voorzitter Patrick De Rynck nemen deze taak op zich.

 

Einde van de wanpraktijken in zicht?

VAV is reeds enkele jaren op de hoogte van gerommel en malafide praktijken binnen een Nederlandse uitgeverij, waarbij ook een  aantal (gerenommeerde) Vlaamse auteurs gedupeerd zijn. Onlangs is een gerechtelijk onderzoek gestart, waarbij een aantal wanpraktijken van de uitgever aan het licht kwamen.

Helaas valt daar geen woord over de veelvuldige schendingen van auteursrechten. En tot onze grote frustratie waren de handen van VAV al die tijd gebonden: VAV kan geen actie ondernemen wanneer auteurs niet willen spreken – een muur waar we al vaker tegenaan liepen. VAV heeft zoveel slagkracht als er auteurs zijn die durven opkomen voor hun rechten. We wijzen onze leden  graag op de gedeelde verantwoordelijkheid: de werking van VAV is niet alleen de opdracht van het bestuur en het secretariaat, maar staat of valt ook (in een aantal gevallen) met uw engagement.

 

Wie is Elly en wat betaalt ze?

In Nederland zag onlangs een nieuw platform voor e-boeken het licht, een initiatief van één uitgeversgroep: Elly’s Choice biedt abonnees maandelijks een selectie van tien boeken voor nauwelijks 3 euro per maand. De gedownloade boeken zijn daarmee verworven. Een soort online boekenclub, kun je zeggen. Grote vraag daarbij: wat ontvangt de auteur? En welke boeken worden geselecteerd?  VAV houdt de evoluties op dit vlak in het oog, samen met onze Nederlandse collega’s van VvL, en zal actie ondernemen indien dit nodig blijkt.