Nieuwsbrief september 2020

E-boeken in de bibliotheek: een nieuw uitleenplatform in de steigers

Cloudlibrary: dit is de naam van het nieuwe platform dat Cultuurconnect uitrolt voor de ontlening van e-boeken in de bibliotheken. Ondanks vele pogingen om met Cultuurconnect in gesprek te komen, is VAV helaas nooit betrokken in de onderhandelingen hierover. Uitgeversvereniging GAU heeft hierover ook niet collectief kunnen onderhandelen  Maar de uitgeverijen hebben uiteindelijk wel allemaal afzonderlijk afspraken gemaakt met aanbieders Standaard Boekhandel en Bibliotheca. Het gevolg is dat de vergoeding die met deze exploitatie gepaard gaat voor de belangrijkste rechthebbenden volstrekt onduidelijk is. Op de vraag om openheid van zaken te geven, kunnen of willen noch Cultuurconnect noch de uitgevers die titels beschikbaar stelden een bevredigend antwoord geven.

Ondanks een toezegging van Cultuurconnect tijdens een overleg op het ministerie van Cultuur, vorige week maandag, heeft Cultuurconnect tot op de dag van vandaag geen inzage in de overeengekomen vergoedingen per uitlening gegeven.

Gisteren verscheen hierover in De Standaard een opiniestuk van VAV-voorzitter Matthijs de Ridder. Hij doet daarin een oproep om het hele leenstelsel te hervormen. Aan auteurs raadt VAV intussen aan om contractbepalingen voor elektronische exploitaties waar géén concrete vergoedingen tegenover staan, te schrappen uit het auteurscontract.

Als u al benaderd bent door uw uitgeverij, of nog benaderd wordt voor de ondertekening van een addendum bij een contract voor een bestaande titel, ga dan niet akkoord met een percentage op de effectief ontvangen opbrengsten, maar vraag wat de concrete vergoeding per uitlening is.

Mocht VAV in de komende dagen, weken of maanden alsnog geïnformeerd worden, zullen we u uiteraard op de hoogte stellen.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Natalie Ariën. Omgekeerd horen we graag uw ervaringen met de (onderhandelingen over de) elektronische exploitaties.