VAV-Nieuwsbrief Zomer 2019: het nieuwe modelcontract is een feit!

Nieuw modelcontract

We hebben al vaak bericht dat we in onderhandeling waren, maar nu is het een feit: VAV en GAU zijn het eens geworden over het nieuwe modelcontract. Na een laatste check op punten, komma’s en andere details, zal het contract in september worden gepresenteerd.

In de eerste plaats is de structuur van het contract helderder geworden. De overeenkomst valt vanaf nu uiteen in een deel met Bijzondere Bepalingen, zaken die betrekking hebben op de titel waarvoor het contract wordt afgesloten, en een deel met Algemene Bepalingen, zaken die gelden voor alle uitgaven. Zo is het voor auteurs duidelijk wat de basisafspraken zijn tussen uitgever en auteur en waar de onderhandelingsruimte ligt.

Net als in het vorige modelcontract blijven de rechten van de auteur in het nieuwe modelcontract uiteraard gewaarborgd. Op een heel aantal punten biedt het nieuwe contract bovendien verbeteringen en verduidelijkingen.

De belangrijkste veranderingen:

  • Alle mogelijke digitale exploitatievormen zijn opgesplitst, zodat auteurs zich niet door één formulering en een uniform vergoedingstarief verbinden aan alle bestaande digitale formules.
  • Er komt een einde aan het oneigenlijk inzetten van kortingen van meer dan 50%. Hoge kortingen kunnen interessant zijn wanneer een bepaalde verkoper in één keer een hoge oplage op de markt wil brengen. De vergoeding per boek gaat dan omlaag, maar door het aantal verkochte exemplaren doet de auteur toch een goede zaak. In die gevallen kunnen auteur en uitgever samen beslissen om de hoge korting toe te kennen. In ieder ander geval wordt de hoge korting onmogelijk.
  • Er komt ook duidelijkheid over de aansprakelijkheid van uitgevers bij magazijnverschillen. In de afgelopen jaren merkten we regelmatig dat er op afrekeningen hoge aantallen beschadigde exemplaren werden gemeld, die zonder vergoeding voor de auteur van de beschikbare voorraad werden afgeschreven. Die aantallen liepen soms op tot in de honderden exemplaren. Aangezien dit iets is wat buiten de verantwoordelijkheid van de auteur valt, is hier nu een maximum aan verbonden.

In de komende weken bereiden we een campagne voor die de lancering van het nieuwe modelcontract zal begeleiden. Naast een checklist op onze website, met de tien belangrijkste punten waaraan een contract zou moeten voldoen, zorgen we voor een overzicht van de gebruikelijke royalty’s en vergoedingen. We werken bovendien aan een een uitgebreide brochure met uitleg bij en verduidelijking over het contract in het algemeen en een aantal bepalingen in het bijzonder.

 

Dossier digitale rechten

De digitale exploitatie van boeken wordt steeds belangrijker en vormt om die reden een steeds belangrijker onderhandelingspunt in het contract. VAV zocht een en ander uit, onder meer aan de hand van een bevraging die in het voorjaar aan de leden werd voorgelegd. Dit vond zijn neerslag in het vernieuwde modelcontract, waar VAV zorgde voor een gepaste opsplitsing van de verschillende exploitatiewijzen.

Op de VAV-website kunt u het dossier raadplegen. We bespreken de verschillende digitale exploitatiewijzen en de bijhorende vergoedingen voor de auteur.  Het dossier is een work in progress: we zullen u hier ook in de toekomst regelmatig naar verwijzen.

Bij dezen vragen we onze leden om ons (zoals steeds) op de hoogte te houden van afwijkende handelingen van de uitgever en nieuwe evoluties.