Nieuwsflash – de innovatiepremie

De innovatiepremie – een belangrijke kanttekening

Velen onder jullie hebben een aanvraag ingediend voor de innovatiepremie die dit najaar werd opengesteld door de Vlaamse Overheid.

Hierin staat een belangrijke voorwaarde opgenomen: de subsidie moet besteed worden in 2021, en de besteding moet worden verantwoord ten laatste op 1 maart 2022. Kosten die hiervoor in aanmerking komen zijn de volgende:

  • diensten m.b.t. businessmodel innovatie: verantwoording aan de hand van facturen tot eind 2021
  • tijdsbesteding m.b.t. businessmodel: verantwoording aan de hand van een kostenberekening (ook hier tot eind 2021)

Het reglement stelt dat de subsidie kan teruggevorderd worden als deze verantwoording ontbreekt.

Meer informatie vind je in de FAQ die door het departement CJM werd opgesteld. Artikels  2.9 en 2.10 handelen over bovenstaande voorwaarde. Artikels over de verantwoording en kosteninbreng staan opgelijst onder puntjes 3 en 4.

VAV betreurt deze ingrijpende en beperkende voorwaarde ten zeerste. De Minister van Cultuur verantwoordt deze beperking als volgt:  in 2020 werd besloten dat het Innovatiemechanisme zou worden gelanceerd enkel en alleen om de aanhoudende impact van Covid-19 in het perspectief van 2021 te overbruggen. De financiële middelen die hiervoor werden verkregen hebben daarom een geldigheidstermijn tot eind 2021.

Gezien de wel erg korte termijn tussen het openstellen van de premie en de deadline voor de besteding ervan, kunnen we niet anders dan concluderen dat de minister de implicaties van innovatie niet ten volle onderkent.

VAV lijstte enkele tips op om met deze beperking om te gaan, en beschrijft de procedure om de verantwoording in te dienen.