Nieuwsflash – schrijf de schrijvers niet af

Afgelopen zaterdag hield Het Nieuwsblad de subsidies die het Vlaams Fonds voor de Letteren jaarlijks uitkeert tegen het licht. Journalist Pieter Huyberechts stelt geen onregelmatigheden vast, toch houdt hij de suggestie dat hier met overheidsgeld wordt geknoeid graag overeind. Dit is vreemd en onterecht.