Oproep: laat je afrekeningen controleren!

Geacht lid,

voor de meesten onder jullie breekt de periode van de jaarlijkse afrekeningen aan. Ook voor VAV een periode van verhoogde activiteit, die ons erg waardevolle informatie oplevert.

We ontvangen jaarlijks afrekeningen van onze leden met de vraag deze na te kijken, en geregeld stuiten we op onregelmatigheden. Deze geven ons het nodige inzicht om desgewenst  in te grijpen wanneer een bepaalde afwijking in een afrekening een structurele praktijk blijkt. Met name de grote aantallen vernietigingen, gratis exemplaren en afwijkende royalty’s voor verkoop over de grens roepen wel eens vragen op.

Om dat ruimer inzicht te krijgen is het van groot belang dat we veel afrekeningen ontvangen – uiteraard altijd in vertrouwen: VAV stoffeert haar klachten aan uitgevers nooit met namen.

Bij dezen dan ook een nadrukkelijke oproep om je afrekeningen te bezorgen aan Natalie Ariën. Ook wanneer je geen onregelmatigheden vermoedt – want ook dat levert nuttige informatie op.