Opvoeringsrechten bij uw lezingen

VAV stelt vast dat veel auteurs niet op de hoogte zijn van eventuele inningen van opvoeringsrechten bij hun lezingen. We zetten daarom een en ander voor u op een rijtje.

 Opvoeringsrechten?

Opvoeringsrechten gelden voor een theateropvoering of wanneer een tekst voor een publiek wordt voorgedragen (lezingen); deze rechten komen toe aan de auteur van die tekst – in de meeste gevallen ook de voordrager ervan. De inning gebeurt door de beheersvennootschap aan wie de rechten bij aansluiting werden afgestaan.

Afstand van rechten bij een beheersvennootschap…?

Als u bent aangesloten bij een beheersvennootschap heeft u afstand gedaan van bepaalde rechten. Bijgevolg beschikt u niet meer vrij over die rechten, tenzij u in het contract uitdrukkelijk beperkingen heeft bepaald. Zo hebben Sabamleden de opvoeringsrechten bij hun aansluiting aan Sabam afgestaan (tenzij uitdrukkelijke schrapping ervan), en zij kunnen er daarom niet voor opteren om deze inning af te wijzen. Bent u aangesloten bij de beheersvennootschap deAuteurs, dan gebeurt deze inning alleen op uw verzoek.

Concreet?

Wanneer een Sabamlid een lezing geeft waarbij de organisator inkom vraagt, waarvoor subsidies worden ontvangen of waarvoor de auteur een vergoeding ontvangt, zal Sabam in het kader van opvoeringsrechten tot inning overgaan. Ze doen dit op basis van de resultaten die zoekrobots opleveren, en de organisator ontvangt na afloop een factuur, berekend op 8% van de inkomsten aan de kassa of van het honorarium (het hoogste bedrag wordt als basis genomen). Wanneer een deAuteurslid wenst dat er opvoeringsrechten worden geïnd, dan kan hij/zij dit aangeven bij zijn beheersvennootschap. DeAuteurs zal dan tot inning overgaan.

We stellen vast dat veel auteurs zich hiervan niet bewust zijn, en organisatoren worden door deze bijkomende inningen vaak onaangenaam verrast. Hierbij dient vermeld dat een aantal organisatoren reeds aangaven niet bereid te zijn tot deze extra kost, wat op termijn kan leiden tot minder lezingen, druk op de hoogte van de honoraria of voorkeur voor auteurs die deze rechten niet hebben afgestaan.

 

VAV wenst aan deze onduidelijkheid een einde te stellen en het VFL zal ook de organisatoren hiervan op de hoogte brengen, zodat zij weten dat ze in een aantal gevallen een extra factuur kunnen verwachten.

Van een aantal auteurs vernamen we dat ze liever niet willen dat deze opvoeringsrechten bovenop hun honorarium worden geïnd: het bedrag dat uiteindelijk bij hen terechtkomt staat niet in verhouding met de gevolgen die een dergelijke achteraffactuur heeft voor de relatie met de organisator en dus mogelijk ook voor het aantal aanvragen.

We willen graag van u horen wat uw mening hierover is: laat ons daarom weten of u wenst dat uw beheersvennootschap opvoeringsrechten voor uw lezingen int.

Op basis van uw antwoord zullen we met de beheersvennootschappen in gesprek gaan.