VAV countert dreigende halvering van auteursinkomsten

VAV kwam deze maand achter een kwalijke praktijk van een grote Nederlandse uitgever, die een aantal van zijn auteurs lagere royalty’s uitkeert voor boeken verkocht in Vlaanderen. De verkoop in Vlaanderen valt voor deze uitgever onder relatiegeschenken en ledenwerfacties. Het contract zelf spreekt hier niet over: de auteurs worden bij de afrekening voor een voldongen feit gesteld (althans zij die de moeite nemen om de cryptische afrekening te analyseren). De uitgever verantwoordde deze praktijk door te verwijzen naar hogere kosten voor de distributie in Vlaanderen.

Onaanvaardbaar

Daar heeft VAV drie zaken op te zeggen:

• als de uitgever dit wenst toe te passen, moet het in het contract worden opgenomen, zodat een auteur weet waar hij voor tekent: een halvering van de inkomsten voor zijn grootste markt;

• andere Nederlandse uitgevers (VAV deed hier onderzoek naar) slagen er wél in de Vlaamse auteurs volgens contract te betalen voor de distributie in Vlaanderen;

• een uitgever die alleen tot export kan overgaan als de auteur daarop moet inleveren beperkt zich het best tot zijn eigen land.

Een dergelijke praktijk is onaanvaardbaar, en niet meer dan een poging van een uitgever (in slechte papieren?) om te besparen op de ‘kostenpost’ auteurs. Mocht dit een dreigende nieuwe praktijk worden, dan is het zaak die in de kiem te smoren.

 

Moraal van het verhaal

De uitgever keerde op zijn stappen terug dankzij de vasthoudendheid van de betrokken auteur, de bereidwilligheid van andere auteurs om inzage te geven in hun ‘papieren’ en het optreden van VAV als belangenbehartiger.

VAV benadrukt nog eens de nood aan professionalisme in uw relatie met uitgevers: een contract wordt overeengekomen, niet opgelegd. En ook bij afrekeningen mogen gerust vragen worden gesteld.

Een zaak als deze vormt de kern van onze reden van bestaan. Ze maakt ook duidelijk dat wij niet zonder uw alertheid en solidariteit als auteurs kunnen.

Wij raden u aan contact met ons op te nemen wanneer u op het punt staat een contract (bij een Nederlandse uitgever) te tekenen.

 

Info: Natalie Ariën

 

VAV-Werkcongres

U wil op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen in het boekenvak? Op 22 december vindt het zesde Werkcongres plaats in de Singel in Antwerpen. Dit en vele andere thema’s zullen daar uitgebreid aan bod komen. 

Meer informatie volgt in november.