VAV-covoorzitter Marc Reugebrink treedt terug

Marc Reugebrink, sinds dit voorjaar covoorzitter van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), treedt terug. VAV en haar covoorzitter namen deze beslissing in onderling overleg. De visies met welke strategie en tactiek, en met welke middelen de vereniging haar doel – de collectieve en individuele belangenbehartiging van de Vlaamse auteurs – wil bereiken, liepen te zeer uiteen en de techniciteit van nogal wat dossiers wierp hoge drempels op.

VAV dankt Marc Reugebrink oprecht voor zijn bereidheid het covoorzitterschap op zich te nemen, in overigens moeilijke privéomstandigheden. De vereniging zal graag een beroep blijven doen op zijn passie en betrokkenheid als auteur, op zijn lucide inzichten over de gang van zaken in boeken- en letterenland en op zijn scherpe pen.

Patrick De Rynck, van bij de oprichting van VAV in 2006 (dagelijks) bestuurder en sinds maart 2013 covoorzitter, neemt voorlopig het voorzitterschap waar. VAV gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter.

VAV slaagde er sinds haar ontstaan in een aantal actiepunten te realiseren: een open auteurslijst voor lezingen, het modelcontract voor auteurs, een minimale vergoeding voor lezingen, een fiscale regeling voor auteursinkomsten, het uitbrengen van grootschalige misstoestanden bij een uitgever, een ombudsdienst die moet optreden tegen sjoemelende uitgevers, de aanwezigheid van auteurs in commissies, jury’s, adviesraden… De vereniging telt ongeveer 600 leden en is vertegenwoordigd in alle gremia van het boekenvak die ertoe doen.

 

Meer info: Patrick De Rynck, 0497 54 87 73