VAV-nieuwsbrief december

Nieuwsbrief

December 2017

6 JANUARI – HET GROTE VAV-WERKCONGRES

Inschrijvingen zijn gestart!

Het Werkcongres van de Vlaamse Auteursvereniging is uitgegroeid tot een van de belangrijkste ontmoetingsmomenten voor auteurs en mensen die actief zijn in het (literaire) boekenvak. Het congres biedt een combinatie van een reeks infosessies over thema’s die auteurs rechtstreeks aanbelangen en informele ontmoetingen in de (brede) wandelgangen van de Singel.

Praktisch

Klik hier voor het programma en inschrijvingen.

VAV-leden vragen we een kleine bijdrage in de kosten van 15 euro. Auteurs die geen VAV-lid zijn en andere mensen uit het boekenvak betalen 30 euro. Deze bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer IBAN BE26 5230 8023 3829.

Inschrijven kan via deze link, waar u opgeeft welke sessies u wenst bij te wonen. Let op: uw inschrijving is pas definitief wanneer we uw bijdrage ontvangen hebben.

 

 

 

Actualiteit

Statutenwijziging

Op 15 november riepen we de leden samen voor een Bijzondere Algemene Vergadering voor de aanpassing van de statuten. Omdat de vereiste aanwezigheid van tweederde van de leden niet gehaald werd, zal een tweede bijeenkomst georganiseerd worden – waarbij die eis niet langer van toepassing is. Stemgerechtigde leden ontvangen de voorgestelde aanpassingen met de uitnodiging voor de tweede vergadering.

 

Nieuwe reprografiewetgeving? Voor wat hoort wat

Naar aanleiding van het geschil tussen Reprobel en printerfabrikant Hewlet Packard in 2015  is er voor 2017 een nieuwe wetgeving rond de reprografievergoedingen opgesteld.

In het verleden werd de reprografievergoeding aan auteurs en uitgevers samengesteld door een tweevoudige belasting: een forfaitaire vergoeding op toestellen en een bijkomende proportionele vergoeding berekend op het aantal kopies. De nieuwe wetgeving schrapt de dubbele belasting en behoudt enkel de belasting op het aantal kopies (waarbij thuisgebruik onder de thuiskopie-uitzondering valt).  Ondanks de verhoging van het paginatarief is het gevolg van deze wetsverandering een gevoelige daling van reprografie-inkomsten: van 24 miljoen euro in 2015 (voor het arrest) naar een geschatte 15 miljoen in 2017. Grote verliezers in dit verhaal zijn de uitgevers en de auteurs, die aanzienlijk lagere vergoedingen zullen ontvangen voor hun gefotokopieerde werk in 2017.

Minister van Economie Kris Peeters  bestelde een studie naar de geleden schade en  wacht de uitslagen af.

Reprobel zette hiervoor de campagne ‘Voor wat hoort wat’ op. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe wetgeving en de campagne.

 

Werkgroepen

In oktober en november nodigde VAV een aantal van haar leden uit voor een gesprek over de evoluties in hun specifieke genre. We spraken reeds met de jeugdauteurs, illustratoren en de dichters. Aan de hand van deze gesprekken kan VAV pijnpunten detecteren die onze aandacht vragen. We zijn bijzonder blij met de talrijke positieve reacties  op dit nieuwe initiatief en de resultaten die deze gesprekken opleverden. VAV zal deze bijeenkomsten vanaf nu regelmatig organiseren. Ondertussen vragen we onze leden om ons ook buiten de werkgroepen op de hoogte te houden van evoluties of andere vaststellingen.

 

VAV en de Hugo’s

In oktober meldden we  dat VAV is uitgenodigd om in de adviesraad van de Hugo’s te zetelen. Vanuit die positie zullen we  toezien op de factor leesbevordering, en gelijke kansen voor de verschillende genres. We betreuren de ongelukkige communicatie vanuit VRT die de Hugo’s toch als een volwaardige prijs voorstelde. VAV en het BoekenOverleg houden  de vinger aan de pols  en kijken erop toe dat de Hugo’s inderdaad een leesbevorderingsproject blijft.

 

Nieuwe website VAV

In januari lanceert VAV haar nieuwe website, inclusief een geheel nieuwe huisstijl.

We zijn volop bezig de website zo efficiënt mogelijk te maken, en daar hoort een werkzame ledenpagina bij. Hierop zullen de leden, zoals voorheen, de ruimte hebben om informatie over zichzelf te delen en een foto op te laden. Zoals voorheen zullen ook de mailadressen van de leden zichtbaar zijn voor de bezoekers van de ledenpagina. Indien je niet wil dat jouw mailadres vindbaar is via de VAV-website horen we het graag: we passen dit aan voor de site online gaat. Je kan hiervoor terecht bij Natalie Ariën.

Begin januari zullen we jullie bovendien vragen jullie profielpagina  aan te vullen, evenals de genres aan te vinken waarin je gepubliceerd hebt.

 

 

Activiteiten

23 januari, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Kantoren van VAV, Te Boelaerlei 37,Borgerhout

Al je individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard kun je in een gesprek onder vier ogen voorleggen aan specialisten.

Wat moet je doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij  twee dingen:

– dat je je komst ten laatste op 19 januari meldt op natalie@auteursvereniging.be. Je krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij je verwachten;

– dat je bij je aanmelding aangeeft welke vragen je wilt stellen en dat je per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

 

26 januari, 19u30.  Nieuwjaarsreceptie VFL. Stripmuseum, Zandstraat 20, 1000 Brussel

Het Vlaams Fonds voor de Letteren nodigt de leden van VAV  uit op zijn nieuwjaarsreceptie in het Stripmuseum. Op deze locatie loopt nog tot juni volgend jaar de expo ‘De nieuwe Vlaamse strip’.

Inschrijven kan  tot 18 januari op  info@vfl.be.

 

Van 19 tot 21 september 2018 – SmåBUS: Internationaal kinder- en jeugdliteratuurfestival, Småland, Zweden

Een nieuw internationaal festival waar jeugdauteurs en illustratoren in een inspirerende driedaagse van lezingen en workshops in contact komen met uitgeverijen, boekhandels, bibliotheken en scholen. Het thema van deze eerste editie van het festival: ‘Vertelkracht en leesplezier’.

Voor meer informatie en inschrijvingen, klik hier.