VAV-Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief

februari 2015

 

We nodigen de auteurs die hun lidgeld nog niet betaalden uit om dit zo snel mogelijk te doen. De bijdrage bedraagt 72 euro. U kunt dit bedrag storten op ons Triodosrekeningnummer BE26 5230 8023 3829, BIC TRIOBEBB, met vermelding van uw naam.

 

Verkiest u domiciliëring? In dat geval geniet u 5 euro korting: het volstaat het mandaatformulier ingevuld aan ons terug te bezorgen.

 

Actualiteit die u rechtstreeks aanbelangt

SOS tarieven voor freelancers
Tweede hoofdstuk van het Groot VAV-Auteurshandboek
Creatie-ondersteuning door uw beheersvennootschap
Luisterpunt zoekt auteurs-inlezers

 

SOS tarieven voor freelancers

VAV vangt alarmerende berichten op over de tarieven voor freelanceopdrachten die uitgevers en mediahuizen hanteren. Daarom voeren we daar momenteel onderzoek naar.

We doen daarvoor een beroep op onze leden: indien u regelmatig stukjes pleegt in kranten of tijdschriften, redactiewerk verricht, boeken recenseert, inleidingen schrijft,… dan willen we graag weten welke vergoedingen u voorgesteld krijgt (en al dan niet aanvaardt) en hoe de onderhandelingen verlopen. Tegelijkertijd zijn we bijzonder geïnteresseerd in de vergoedingen van illustratoren: ook van hen horen we graag welke vergoedingen zij voorgesteld krijgen. Discretie vanzelfsprekend verzekerd

 

Tweede hoofdstuk van het Groot VAV-Auteurshandboek

Zoals aangekondigd publiceren we weldra het tweede hoofdstuk van ons Groot Auteurshandboek: ‘De auteur en zijn sociaal statuut’, van de hand van Carlo Van Baelen: welke sociale statuten zijn er en wat is er voor auteurs mogelijk, hoe zit het met de sociale bijdragen die je moet betalen, wat moet je weten om voor jezelf een keuze te kunnen maken…?

Leden kunnen dit nieuwe hoofdstuk vanaf volgende week raadplegen op onze website.

Met vragen over dit thema kunt u steeds terecht bij Natalie Ariën.

 

Creatie-ondersteuning door uw beheersvennootschap

Verschillende instellingen ondersteunen auteurs in hun creatie met financiële of logistieke steun. Ook beheersvennootschappen doen dat. deAuteurs en Sabam informeren u graag over de mogelijkheden. Bent u nog niet aangesloten bij een beheersvennootschap? Neem dan contact op met Natalie Ariën, zij licht de noodzaak daarvan graag toe.

 

Luisterpunt zoekt auteurs-inlezers

Luisterpunt is een Vlaamse Openbare Bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. Zij stellen audioboeken ter beschikking van hun doelgroep, en zijn steeds op zoek naar auteurs die hun boeken willen inlezen. De auteur ontvangt hiervoor een vergoeding van 100 euro per inleesbeurt (maximaal drie) en vervoersonkosten. Daarnaast kan de auteur zelf vrij beschikken over het audiobestand.

Indien u interesse hebt, neemt u contact op met de Luisterbibliotheek of neemt u een kijkje op de website.

 

Agenda

24 februari, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, Gent

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst voor 20 februari meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

 

23 maart, 13u tot 18u. De Staat van het Boek. Vlaamse Parlement, Hertogsstraat 6, Brussel – GRATIS VOOR VAV-LEDEN

Tijdens de vijfde editie van dit symposium geven prominente sprekers hun visie op de dynamiek van het boekenvak en de letterensector. Dit jaar staat de Staat van het Boek in het teken van leesbevordering.

Centrale spreker is psychiater Dirk De Wachter. Andere sprekers zijn onder meer Chokri Ben Chikha, Sven Gatz, Mieke Van Hecke, Rachida Lamrabet, Charles Ducal en Marita de Sterck.

Meer informatie en inschrijven? Klik hier.

 

25 maart, 20u. Algemene Vergadering Vlaamse Auteursvereniging. Kantoren van VAV, Te Boelaerlei 37, Borgerhout

VAV nodigt haar rechtstreeks aangesloten leden uit op haar Algemene Vergadering.  De agenda wordt in maart bezorgd.

Wat moet u doen? Inschrijven kan bij Natalie Ariën.