VAV-nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief

Februari 2017

Actualiteit

 

Boekenmagazine

VAV ontving meldingen van problemen in de samenwerking tussen de uitgevers en Boekenmagazine, die ook betrekking hebben op auteurs. De uitgevers hebben de samenwerking stopgezet; de kans is groot dat u nu rechtstreeks door Boekenmagazine wordt gecontacteerd. Indien u een aanbieding of vraag krijgt vanuit de redactie van dit tijdschrift, raden we u aan dit eerst voor te leggen aan uw uitgever.

 

Een opdracht? Denk aan een correcte opsplitsing van de vergoeding!

VAV ontvangt regelmatig contracten ter nalezing waar geen opsplitsing van de vergoeding wordt opgenomen. Wanneer het over opdrachtwerk gaat is dit echter aanbevolen:  zonder deze contractuele opsplitsing zal de fiscus het volledige bedrag als prestatievergoeding (her)kwalificeren – en dus belasten als beroepsinkomsten.

Algemeen geldt voor opdrachten dat 30% van het contractueel bepaalde bedrag een vergoeding is voor de overdracht van rechten – maar alleen als dit nadrukkelijk in het contract wordt vermeld. Dit deel van de vergoeding wordt vervolgens belast volgens het fiscaal gunstige tarief van auteursrechten.

Meer informatie en een suggestie voor de formulering vindt u hier.

 

Vlaamse non-fictie vandaag

Op het VAV-Werkcongres van 7 januari organiseerden we een felgesmaakt debat over de fictie in de non-fictie – een thema dat op veel animo kon rekenen. Op 14 april brengt het Vlaams Fonds voor de Letteren met de medewerking van VAV-bestuursleden Matthijs de Ridder en Leen Huet de non-fictieauteurs samen in het Letterenhuis in Antwerpen voor een reflectiemoment en een debat over (het belang van) non-fictie vandaag.

Het wordt een namiddag van lezingen en discussiemomenten, met Leen Huet, Frank Westerman, Matthijs de Ridder, Pascal Verbeken en Harold Polis.

Voor meer informatie en het programma: klik hier.

 

Activiteiten

 

28 februari, vanaf 18u. Eerste Drinkgelach Vlaamse vertalers. Café Zapoi, Onze-Lieve-Vrouwestraat 115, Mechelen

Op initiatief van twee literair vertalers  vindt er op dinsdag 28 februari een eerste informele bijeenkomst van vertalers plaats, om ervaringen en ideeën uit te wisselen – of gewoon om bij te praten. Ook beginnende vertalers zijn van harte welkom. Ook VAV zal aanwezig zijn.

De toegang is gratis, deelnemers betalen elk hun eigen hapje en drankje. Bevestig je komst bij Huub Stegeman.

 

7 maart, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, Gent

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst ten laatste op 3 maart meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.