VAV-nieuwsbrief februari 2019

Actualiteit

 

Digitalisering verlaagt de literaire inkomsten van auteurs

De literaire inkomsten van auteurs komen voornamelijk uit drie bronnen: royalty’s, reprografie- en leenvergoedingen, en lezingen en optredens. Door de evolutie van het papieren boek naar elektronische exploitatievormen van het boek komen minimaal twee inkomstenbronnen fors onder druk te staan. En de derde maakt dit niet goed. Carlo Van Baelen onderzocht de invloed die de digitale ontwikkelingen in het boekenvak (met name e-boeken en streaming) hebben op uw auteursinkomsten. U leest er hier alles over.

In Nederland werd in 2017 onderzoek gedaan naar de inkomsten van auteurs uit de verkoop van e-boeken. We vatten een en ander graag samen voor u. U vindt de hoofdlijnen van dit onderzoek op onze website.

 

Update van het modelcontract: een stand van zaken

De gesprekken met de GAU, de uitgeversvereniging, over het nieuwe modelcontract zijn nog altijd in volle gang. De gesprekken verlopen in goede sfeer, al zijn er wat harde noten te kraken. We hopen de onderhandelingen in de komende weken af te sluiten.

 

Doorlichting van het beurzensysteem 

Het werd eerder al aangekondigd,  het Vlaams Fonds voor de Letteren wil in samenwerking met VAV dit jaar werk maken van een doorlichting van het werkbeurzensysteem. In een eerste fase zullen de auteurs bevraagd worden om de noden, wensen en frustraties in kaart te brengen. VAV zal VFL de nodige bijstand bieden om deze enquête vorm te geven. U hoort er te gepasten tijde meer over.

 

Memorandum van het BoekenOverleg

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het Memorandum van het BoekenOverleg, een gezamenlijke lijst met vragen, wensen en eisen van het boekenvak aan de politiek. Op aangeven van VAV wordt in dit memorandum  onder meer gepleit voor de verhoging van de leenvergoeding. Met €0,02 per uitlening is die leenvergoeding in Vlaanderen uitzonderlijk laag. Het BoekenOverleg vraagt de Overheid de vergoeding minstens op te trekken naar het Europese gemiddelde van €0,06. Verder wordt er geijverd voor een steunpunt voor het boekenvak, waar ook auteurs terechtkunnen met vragen over bijvoorbeeld carrièreplanning en subsidiemogelijkheden voor bijzondere projecten. Voorts worden er middelen gevraagd voor noodzakelijke onderzoeken naar bijvoorbeeld leen-, lees- en koopgedrag, zodat de noden van de auteurs en andere spelers in het literaire veld op basis van betrouwbare gegevens kunnen worden bepaald. Ten slotte pleit het memorandum voor de waarborg voor de rechten van de auteur in Europese subsidieprogramma’s en voor een correcte regeling voor de vergoeding van het auteursrecht op digitale teksten. Zodra het Memorandum van de drukker komt, zult u het uiteraard ook op onze site terugvinden.

 

Billijke vergoeding op de Europese agenda

In september 2018 keurde het Europese Parlement het voorstel voor een auteursrichtlijn omtrent de billijke vergoeding voor de exploitatie van auteurswerken goed. Momenteel lopen de onderhandelingen met de Lidstaten en de Commissie over bijkomende vergoedingsmechanismen. De internationale auteursverenigingen, waaronder VAV, roepen de verschillende lidstaten en de Commissie op  om dit voorstel te steunen.

U leest er hier meer over.

 

Festival van de Boekhandel

Van 30 maart  tot en met 30 april wordt in het kader van de Generieke Boekencampagne ‘Koop Tijd voor een Boek’ het Festival van de Boekhandel georganiseerd. Alle deelnemende boekhandels krijgen een eventcheque t.w.v. 300 euro waarvoor ze in hun boekhandel of een andere locatie een activiteit kunnen organiseren met een auteur, illustrator, lesgever… .

De deelnemende boekhandels (Confituurboekhandels, een aantal onafhankelijke boekhandels en alle filialen van Standaard Boekhandel) kunnen tot 28 februari hun activiteit plannen. Tot die datum kunnen auteurs contact opnemen met boekhandels om samen een lezing of workshop te organiseren.

 

Activiteiten

15 februari, 13u30 tot 17u. Professioneel Programma Flirt Flamand. Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, Brussel

Dit jaar is Vlaanderen gastland op de Foire du Livre van 14 tot 17 februari in Tour et Taxis in Brussel. Op deze Franstalige boekenbeurs is er extra aandacht voor de Vlaamse letteren. Op vrijdag 15 februari organiseert het Vlaams Fonds voor de Letteren een Professioneel Programma. Schrijvers en uitgevers krijgen zo de kans om contacten te leggen met collega’s over de taalgrens.

Inschrijven kan. Kijk hier voor meer informatie.

 

12 maart, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, Gent

Al je individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard kun je in een gesprek onder vier ogen voorleggen aan specialisten.

Wat moet je doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij  twee dingen:

– dat je je komst ten laatste op 8 maart meldt op natalie@auteursvereniging.be. Je krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij je verwachten;

– dat je bij je aanmelding aangeeft welke vragen je wilt stellen en dat je per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.