VAV-nieuwsbrief februari 2022

Actueel

 

Foto’s op uw website: hoed u voor torenhoge schadeclaims!

We berichtten eerder over de praktijken van Permission Machine, na meldingen van leden die een gepeperde factuur ontvingen voor het niet-gelicentieerde gebruik van foto’s op hun website. Permission Machine wordt door foto-agentschappen (met name Belga en Photo News) ingeschakeld om inbreuken op het auteursrecht op te sporen. Dit gebeurt geautomatiseerd. De facturen die Permission Machine vervolgens stuurt zijn onevenredig hoog, en in gevallen zelfs onterecht – waar de gebruiker wel degelijk toestemming had. VAV stelde in 2020 vast dat dit bovendien niet altijd gebeurt met medeweten van de fotografen, aangezien zij hun archief hebben overgedragen. De winsten worden verdeeld onder Permission Machine en Belga.

Er is een voorlopig vonnis tegen deze praktijken – wat uiteraard niet betekent dat gebruik zonder toestemming toegestaan is. Het auteursrecht van fotografen moet te allen tijde gerespecteerd blijven, en toestemming voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is altijd een eerste vereiste. WE Media publiceerde een artikel over de kwestie, dat we graag met onze leden delen. De vertegenwoordiger van tijdschriften en kranten geeft ook richtlijnen voor een correcte omgang met fotomateriaal op het internet. U leest er hier meer over.

Talentontwikkelingsbeurzen

In haar meerjarenplan voor de periode 2021-2025 omschrijft Literatuur Vlaanderen talentontwikkeling als een van de speerpunten voor haar nieuwe beleidsperiode. Dit speerpunt werd  in een nieuwe subsidieregeling gegoten: de talentontwikkelingsbeurzen.

Met deze beurzen wil Literatuur Vlaanderen auteurs, illustratoren en vertalers ondersteunen om in hun eigen artistieke of professionele verdieping te investeren. Het kan gaan om inhoudelijk-creatieve of zakelijke verdieping, in Vlaanderen of in het buitenland. De beurs kan aangevraagd worden op verschillende momenten in een auteurs- of vertalerscarrière (van starter tot gevestigde waarde).

De beurs biedt een financiële ondersteuning bij kosten die de aanvrager wil maken met het oog op zijn eigen ontwikkeling. Een talentontwikkelingsbeurs kan tot 80% van deze kosten dekken. De overige 20% wordt door de aanvrager zelf gedekt. De beurs kan elke maand aangevraagd worden; het maximale subsidiebedrag per jaar per aanvrager bedraagt € 2.500.

Meer informatie over deze nieuwe regeling vind je hier.

 

SABAM: vacatures in de besluitvormingsorganen

SABAM roept haar leden-aandeelhouders op om zich kandidaat te stellen voor een mandaat binnen haar besluitvormingsorganen: een bestuursmandaat (vier jaar) en een mandaat (twee jaar) in het college toneel, literatuur, audiovisuele rechten en beeldende kunsten.

Kandidaturen kunnen tot 1 april ingezonden worden.

Klik hier voor meer informatie.

Agenda

25 februari, 9u30 – 12u05. Vertalersarchieven in de schijnwerpers. Webinar Letterenhuis/CLIV

Wat verzamelen en bewaren literaire vertalers? Hoe worden vertalersarchieven ontsloten en hoe zit het met het onderzoek in deze archieven? De onderzoeksgroep CLIV (Centrum voor Literatuur in Vertaling) en het Letterenhuis organiseren twee workshops over vertalersarchieven.

Tijdens een webinar op 25 februari komen  literaire vertalers aan het woord over hun eigen documentatieproces en archief en zijn er lezingen over het verzamelen, bewaren, ontsluiten en onderzoeken van vertalersarchieven in Vlaanderen en Nederland. In een vervolgworkshop op 6 mei en 23 mei in het Letterenhuis in Antwerpen besteden we aandacht aan archiefzorg voor literaire vertalersarchieven.

Meer info en het inschrijvingsformulier vindt u hier.

 

28 februari – deadline inschrijvingen Toneelschrijfprijs

Ben je theaterauteur? Ging(en) een of meer van je teksten in première tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021? Dan kun je die tekst(en) nog tot en met 28 februari insturen voor de Toneelschrijfprijs 2022. Die bekroont de auteur van het beste oorspronkelijk Nederlandstalige toneelwerk. Kinder- en jeugdtheater zijn nadrukkelijk inbegrepen. Aan de Toneelschrijfprijs is een bedrag van € 10.000 verbonden.

Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.