VAV-Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief

Januari 2015

 

Tip van de maand

Als auteur die inkomsten ontvangt uit lezingen dient u zich te vestigen als zelfstandige (in bijberoep) of  deze lezingen te factureren via een interimkantoor. Uitzonderlijke opdrachten (‘occasionele inkomsten’) kunt u slechts een- of tweemaal factureren, daarna zult u zich in regel moeten stellen om problemen met de Sociale Zekerheid te voorkomen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Natalie Ariën.

 

Het eerste hoofdstuk van het Groot Auteurshandboek is beschikbaar!
Het VAV-Werkcongres: een daverend succes!
Prijs voor de Meest Auteursvriendelijke Uitgeverij
Ledenbijdrage voor 2015
Lidgeld per domiciliëring = meer tijd voor het echte werk

 

Actualiteit die u rechtstreeks aanbelangt

 

Het eerste hoofdstuk van het Groot Auteurshandboek is beschikbaar!

Het Groot Auteurshandboek werd al enige tijd aangekondigd. Het eerste hoofdstuk is nu een feit: deelnemers aan ons Werkcongres kregen al een exemplaar, en vanaf vandaag kunnen ook onze andere leden het hoofdstuk over auteurs en hun inkomen raadplegen op onze website. Nieuwe hoofdstukken die weldra volgen: fiscaliteit, lezingen en het sociaal statuut van de auteur.

 

Het VAV-Werkcongres: een daverend succes!

Op 22 december barstte de Rode Foyer van DeSingel uit zijn voegen: het zesde Werkcongres van VAV had met 200(!) aanwezige auteurs en boekenvakkers een recordaantal deelnemers. Zij konden zoals elk jaar kiezen uit 12 workshops, lezingen en debatten, en tussendoor was er ruim tijd voor een babbel bij een hapje en een drankje. We ontvingen en interviewden ook minister van Cultuur Sven Gatz. U kunt dit gesprek herbeluisteren op onze website.

We danken onze leden voor hun enthousiaste aanwezigheid en voor de suggesties om er volgend jaar mogelijk een nog groter succes van te maken! Onze speciale dank gaat uit naar de sprekers, die dit Werkcongres zijn aanzien verlenen. Zij delen veelal belangeloos hun waardevolle inzichten en ervaringen met hun collega’s. Hulde!

 

Prijs voor de Meest Auteursvriendelijke Uitgeverij

Op het Werkcongres werd dit jaar voor de tweede maal een uitgever gelauwerd om zijn auteursvriendelijkheid. Drie jaar geleden viel uitgeverij Vrijdag de eer te beurt. Dit jaar kreeg uitgeverij De Eenhoorn de prijs uit de handen van minister van Cultuur Sven Gatz.

De lofrede van bestuurslid Paul Verrept bij de toekenning leest u hier.

 

Ledenbijdrage voor 2015

Wij vragen onze leden om nog deze maand hun ledenbijdrage te betalen: u ontvangt hiervoor weldra een uitnodiging per mail. (Dit geldt niet voor de scenaristen: zij betalen hun lidgeld aan de Scenaristengilde.) We wijzen erop dat uw bijdrage voor VAV uitermate belangrijk is: financieel en natuurlijk omdat ons grote aantal leden ons de nodige slagkracht geeft op allerlei overlegfora.

De bijdrage bedraagt ook dit jaar 72 euro. U kunt storten op ons Triodosrekeningnummer BE26 5230 8023 3829, BIC TRIOBEBB, met vermelding van uw naam.

De verwerking hiervan en het sturen van herinneringen vormen elk jaar opnieuw een niet te onderschatten administratieve belasting. We vragen daarom met aandrang dit zo snel mogelijk in orde te brengen of in overweging te nemen wat hieronder staat.

 

Lidgeld per domiciliëring = meer tijd voor het echte werk

Om de jaarlijkse administratieve rompslomp van de ledenbijdragen vlotter te laten verlopen heeft VAV vorig jaar gekozen voor de mogelijkheid tot domiciliëring. De voordelen? U hoeft zich niet meer bezig te houden met jaarlijkse overschrijvingen en krijgt er een korting van 5 euro bovenop. Voor VAV – weet dat Natalie Ariën ons volledige personeel is – komt er een hoop tijd vrij voor belangrijker zaken. Een derde van onze leden koos reeds voor deze mogelijkheid. We hopen uiteraard dat dit aantal zal toenemen.

U vindt het document hier: als u het ons ingevuld bezorgt doen wij de rest!

Aan de leden die reeds via domiciliëring betalen (en die derhalve geen uitnodiging tot betaling per mail zullen ontvangen): de bijdrage van 67 euro zal begin februari van uw rekening gehaald worden. Domiciliëringen kunnen te allen tijde stopgezet worden met een eenvoudige mail aan Natalie Ariën.