VAV-Nieuwsbrief januari 2016

 

Nieuwsbrief

Januari 2016

 

Actualiteit

Grote opkomst voor het VAV-Werkcongres

Het jaarlijkse Werkcongres van VAV in de Antwerpse Singel was opnieuw een boeiende en druk bijgewoonde ontmoeting. VAV dankt graag alle aanwezige auteurs en mensen uit het boekenvak, en met grote nadruk ook de vele sprekers die van deze zevende editie van het Werkcongres alweer een groot succes hebben gemaakt. Het werd een intensieve namiddag, in een aangename sfeer en met als passende afsluiting van alle vlijt een prenieuwjaarsreceptie. Het was een prettig weerzien!

 

Prijs voor Meest Auteursvriendelijke boekhandel

Op het Werkcongres overhandigden we de Prijs voor de Meest Auteursvriendelijke Boekhandel aan de Zondvloed in Mechelen. Uit het persbericht: “De Zondvloed is behalve een algemene boekhandel ook een tweedehandsboekenwinkel met een zeer ruim aanbod. Naast ‘auteursvriendelijk’ is De Zondvloed ook lezers- en budgetvriendelijk. Deze boekhandel groeit meer en meer uit tot wat een kwaliteitsvolle boekhandel anno 2015 moet zijn: een culturele actor in zijn buurt en stad. Er worden in De Zondvloed bijzonder veel activiteiten georganiseerd met auteurs (debatten, boekpresentaties, andere optredens) en er was van bij het begin, al voor dat meer en meer mode werd, een koffiesalon met leesruimte in deze voormalige Mechelse meubelwinkel”.

 

Open brief: de waarde van uw woorden

In Groot-Brittanië heeft de auteursvereniging de uitgevers in een open brief opgeroepen om voor hun auteurs – lees: hun onmisbare kapitaal – in redelijke vergoedingen te (blijven) voorzien. Ook in Amerika werd een dergelijk initiatief opgestart, gesteund door auteursverenigingen wereldwijd. De dalende vergoedingen die auteurs ten deel vallen is een problematische, wereldwijde evolutie.  Het aantal uitgevers dat nadelige contracten hanteert waarbij de auteur zijn inkomsten danig gereduceerd ziet en nauwelijks in zijn rechten beschermd wordt, neemt toe. Dat merkt ook VAV. De uitgevers worden dan ook opgeroepen een gedragscode te respecteren die onder meer garandeert dat auteurs naar behoren vergoed worden. Alleen zo blijft op termijn de kwaliteit in de sector gegarandeerd. Meer hierover leest u hier.

Ook VAV werkt aan een gedragscode voor uitgevers. Veder gaat het inkomensonderzoek na de nulmeting van 2011 een tweede fase in, waarbij de evolutie van de afgelopen vijf jaar in kaart gebracht wordt.In welke vorm dat zal gebeuren, is nog even afwachten.

 

Gangbare tarieven voor auteurs

Ter gelegenheid van het Werkcongres paste VAV de bundeling van gangbare tarieven aan, na een bevraging onder auteurs.

Het document wil vooral aantonen welke vergoedingen niet aanvaardbaar zijn en wat ondergrenzen zijn. Dit tarievendocument pretendeert dus geenszins de ‘norm’ te zijn. Het staat auteurs vrij om hogere vergoedingen te bedingen.

Een voorbeeld: de gesubsidieerde lezingen gaan uit van een minimumvergoeding. In werkelijkheid vraagt een auteur doorgaans een hogere bijdrage van de organisator dan het minimum opgelegd door het VFL.

U kunt het document hier raadplegen. Als er ons nieuwe gegevens bereiken, ook over genres/activiteiten die nog ontbreken, passen we het aan. Neem dan ook geregeld een kijkje.

 

Non-fictie binnen het VFL

In december ging VAV met VFL in gesprek over (literaire) non-fictie als nieuwe pijler in het subsidiebeleid. Ook op het Werkcongres werd daar een sessie aan gewijd. Minister van Cultuur Sven Gatz heeft in de nieuwe beheersovereenkomst met het VFL jaarlijks ca. 250.000 euro vrijgemaakt voor non-fictie. Het Fonds wil in elk geval nog dit jaar de regeling opstarten en een nieuwe commissie installeren. VAV blijft in gesprek met het Fonds over de modaliteiten.

 

 

Activiteiten

18 januari, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Huis van het Boek, Te Boelaerlei 37, Borgerhout

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst voor 15 januari meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

 

20 februari, 23 april en 21 mei 2016, 9u30 -17u. Workshop schrijven in groep begeleiden, Mechelen

Creatief Schrijven organiseert deze vorming voor auteurs  die kennis willen maken met hoe je schrijven in groep en (online) coachen van schrijfliefhebbers aanbrengt en uitvoert. De vorming beoogt een integratie van creatief schrijven in een werkveld van je keuze en vormt een voorbereiding op een tweejarige opleiding tot schrijfcoach (vroeger opleiding schrijfdocent), die start in 2017.

Voor meer informatie klikt u hier.