VAV-Nieuwsbrief zomer 2015

Nieuwsbrief

Juli-Augustus 2015

 

Citaat van de Maand over de vanzelfsprekende vermarkting en verkijkcijfering van de bibliotheken:

“De bibliotheken hebben de voorbije jaren werk gemaakt van een moderner collectiebeleid. Er wordt meer dan vroeger gewerkt vanuit een vraaggestuurde aanpak: de gebruiker staat centraal, niet de collectie. Die evolutie naar een actuele, relevante collectie kan niet teruggedraaid worden. […] In Nederland zagen we al eerder een gelijkaardige evolutie, die leidde tot een sterke nadruk op uitleencijfers bij de verantwoording ten overstaan van de gemeente en dus op een collectie die optimaal ‘rendeert’, eerder dan op een collectie die in de breedte en de diepte uitgebouwd is.”

Bruno Vermeeren, vertegenwoordiger van de bibliotheken tijdens de recente hoorzitting over de gereglementeerde boekenprijs in het Vlaams Parlement

 

Actualiteit die u rechtstreeks aanbelangt

Gereglementeerde boekenprijs: VAV in het Vlaams Parlement
Grote Boekenverdwijntruc
VAV in gesprek met het Davidsfonds 
VAV Midzomert
Belastingaangifte: gesubsidieerde lezingen?
Blendle: een nieuw verdienmodel

 

Gereglementeerde boekenprijs: VAV in het Vlaams Parlement

VAV-voorzitter Patrick De Rynck vertegenwoordigde de auteurs in de hoorzitting over de gereglementeerde boekenprijs. Hier vindt u zijn pleidooi. Wanneer het ervan zal komen, is op dit moment nog niet duidelijk. Zie ook hier.

 

 Grote Boekenverdwijntruc

In een vorige nieuwsbrief riepen we op om ons uw jaarlijkse afrekening te bezorgen; we kregen een flink aantal afrekeningen binnen, en dat is voor VAV een nieuwe bron. Inzage in een aantal afrekeningen wees erop dat het nuttig is deze aan ons voor te leggen. VAV kan u wijzen op onrechtmatigheden die u zelf mogelijk over het hoofd ziet, en bovendien biedt het ons inzicht in het probleem van het toenemende aantal beschadigde exemplaren en recensie-exemplaren en in mogelijke andere evoluties.

Ons onderzoek loopt nog. Vandaar opnieuw een warme oproep om ons uw afrekeningen – die uiteraard in uiterste discretie worden behandeld – te bezorgen. Dat kan ook geanonimiseerd. Tot nut van ’t algemeen.

 

VAV in gesprek met het Davidsfonds 

VAV heeft ervoor gekozen om in gesprek treden met uitgevers bij wie we problemen vaststellen in hun benadering van de auteur en zijn rechten. Dit kan gaan over nadelige contracten, het niet-naleven van overeenkomsten of gebrek aan transparantie,…

Een eerste gesprek werd gevoerd met Davidsfonds Uitgeverij. Op de agenda stonden de lage percentages voor enkele nevenrechten, het ontbreken van royalty’s op aankopen door de auteur zelf (40% korting mét royalty’s is de norm), en het samenvoegen van present-exemplaren en beschadigde exemplaren in de afrekeningen. En ook over een oud zeer: de hoge kortingen die de uitgeverij biedt aan de cultuurvereniging Davidsfonds voor boeken die zij aan leden verkoopt. Dat resulteert in een royalty van 3% voor de auteur in plaats van de reguliere 10%.

We noteerden als antwoorden:

  • de nevenrechten worden opgetrokken tot de norm (50%), de royalty’s op het e-boek worden bekeken;
  • de toekenning van royalty’s op eigen aankopen door de auteur wordt bekeken;
  • de  present- en beschadigde exemplaren worden in de toekomst opgesplitst in de afrekening;
  • De hoge kortingen en lage royalty’s voor verkoop aan de cultuurvereniging blijven voorlopig bestaan

Wat betreft dat laatste punt: de hoge kortingen gelden óók buiten de lidmaatschapsregeling, wat in tegenspraak is met eerdere beloften en wat tijdens het gesprek werd aangegeven door Davidsfonds. Dit bleek uit afrekeningen die leden ons bezorgden. VAV wijst auteurs erop dat ze door de korting aan de vereniging (die overigens niet naar de leden gaat) een hoop inkomsten derven (de uitgeverij heeft het in dit verband over gemiddeld 15% van de verkoop, maar wij stelden aan de hand van de afrekeningen vast dat de verkoop aan verlaagd tarief tussen de 40 en 70% ligt). Auteurs die een contract tekenden met 3% voor verkoop buiten de lidmaatschapsregeling kunnen hiervoor een correctie naar 10% vragen.

Wij zijn van mening dat het niet aan de auteur is om een cultuurvereniging te financieren en dat Davidsfonds op zoek moet naar alternatieve financieringswijzen. Het blijft aan de auteur om met deze praktijk al dan niet in te stemmen. Ook betreurt VAV de incorrecte informatie die haar tijdens het gesprek werd bezorgd. Tot slot wijst VAV erop dat ook het VFL zich beraadt over toekenning van subsidies bij nadelige contracten. Meer informatie bij Natalie Ariën.

 

VAV Midzomert

Op zaterdag 20 juni kwamen een 40-tal auteurs samen in Affligem voor een gezellige namiddag, die werd ingeleid door de verfrissende, prikkelende kijk op ‘creatieve zakelijkheid’ van Guido Everaert. Na afloop bood VAV een aperitief aan en de dag werd afgesloten met een barbecue. Het welkomstwoord van onze voorzitter, met een overzicht van actuele VAV-thema’s kunt u   hier lezen.

De eerste editie van VAV Midzomert mag wat ons betreft een succes genoemd worden!

 

Belastingaangifte: gesubsidieerde lezingen?

Auteurs die op de lezingenlijst van het VFL staan konden vaststellen dat ze voor hun inkomsten uit lezingen een fiche 281.50 ontvingen. Die is fiscaal minder voordelig dan 281.30, die voor de andere subsidies wordt uitgereikt. Het VFL wijst erop dat deze fiche de enige correcte is: de inkomsten uit lezingen gelden als betalingen voor bewezen diensten en zijn als zodanig belastbaar als vergoedingen voor artistieke prestaties.

Voor informatie over hoe deze inkomsten in te vullen in uw aangifte klikt u hier.

 

Blendle: een nieuw verdienmodel. Wat met de auteur?

In Nederland is ophef ontstaan rond Blendle, een nieuw initiatief waarbij online losse artikels kunnen aangekocht worden. Hierbij gaat 70% van de opbrengsten naar de media-uitgever. De maker ontvangt niets – tenzij hij deze rechten laat innen door Pictoright (beeld) of Lira (tekst). Bovendien hebben de freelancers in veel gevallen de rechten niet overgedragen aan hun uitgever, waardoor deze onterecht de Blendle-rechten int. Uitgevers zetten hun freelance journalisten nu onder druk om de Blendle-rechten niet over te dragen aan Lira of Pictoright. Auteurs die dat wel doen zullen geen opdrachten meer krijgen.

VAV volgt deze evolutie op.

 

VAV sluit de deuren van 27 juli tot 26 augustus. Prettige vakantie!