VAV-nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief

juni 2013

Uw individuele en onze collectieve belangen als auteur: daar staat en gaat VAV voor. In onze nieuwsbrieven informeren we u over lopende zaken en verneemt u wat er van onze kant op stapel staat.

 

Laatste oproep: uw ledenbijdrage voor 2013

We mochten de bijdrage voor 2103 van de meeste leden reeds ontvangen. Helaas blijft het wachten op de laatste bijdragen: we vragen met aandrang de bijdrage te storten op het rekeningnummer Triodos 523-0802338-29, zodat we de tijdrovende administratie die dit met zich meebrengt kunnen afronden.

We wijzen erop dat dit een laatste schrijven was: we nemen aan dat leden die niet op onze oproepen ingingen ervoor gekozen hebben de vereniging te verlaten. Zonder tegenbericht zullen we op 15 juli overgaan tot schrapping van deze leden.

Lidmaatschap voor gewone leden bedraagt 72€. Als steunend lid betaalt u 180€.

 

Aangifte personenbelasting: een handleiding
Inningen voor auteurslezingen

VFL en Vlaamse Erfgoedbibliotheek starten crowdfundingplatform
Illustratorencontracten: opgelet!
VAV en de poëzie
Naamsvermelding
Infoloket

Actueel

Aangifte personenbelasting: een handleiding

Binnenkort dient u uw belastingaangifte voor inkomsten over 2012 in ( 26 juni voor papieren aangiftes, 17 juli via Tax on Web). Op vraag van onze leden stellen we een beknopte handleiding ter beschikking met vermelding van codes en welke bedragen waar ingevuld moeten worden. Te raadplegen op onze FAQ-pagina onder de rubriek Financieel.

 

Inningen voor auteurslezingen

Wanneer u een lezing geeft, kan uw beheersvennootschap hiervoor opvoeringsrechten innen bij de organisator, bovenop uw honorarium. Dit is een vergoeding die de auteur van de teksten toekomt – meestal de voordrager. De inning gebeurt wanneer u deze rechten aan uw beheersvennootschap heeft afgestaan: zij sturen de organisator in een aantal gevallen na de lezing een factuur.  Meer informatie kreeg u eerder deze week toegestuurd; u vindt dit ook terug op onze website.

VAV zal hierover in gesprek gaan met de beheersvennootschappen en heeft daarvoor uw mening nodig: wenst u bijkomende opvoeringsrechten te ontvangen via uw beheersvennootschap, of vindt u dat het honorarium volstaat? Antwoorden zijn welkom bij Natalie Ariën.

 

VFL en Vlaamse Erfgoedbibliotheek starten crowdfundingplatform

Op vraag van de minister van Cultuur slaan het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de handen in elkaar voor een crowdfundingexperiment. Hiervoor gaan ze op zoek naar 10 projecten die via dit platform alternatief gefinancierd kunnen worden. Voor meer informatie neemt u een kijkje op de website van het VFL. VAV blijft waakzaam: crowdfunding mag op termijn geen excuus worden om te gaan knabbelen aan subsidieregelingen.

 

Illustratorencontracten: opgelet!

We kregen uit verschillende hoeken melding van illustratoren die van de uitgever een modelcontract ter ondertekening aangeboden krijgen.

We wijzen erop dat er momenteel nog geen modelcontract voor illustratoren bestaat: de onderhandelingen met de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) zijn nog aan de gang. Het modelcontract dat werd voorgelegd, is het onderhandelde en goedgekeurde ‘Modelcontract Oorspronkelijk werk voor Auteurs’: dit is echter niet afgesteld op origineel werk van illustratoren en bevat enkele bepalingen die voor hun specifieke genre nadelig kunnen zijn.

VAV en VIC adviseren deze contracten niet meteen te ondertekenen. U kan uw contracten steeds voorleggen aan Natalie Ariën: zij leest het contract na en wijst u op eventuele nadelige artikels.

 

VAV en de poëzie

Inmiddels alweer anderhalf jaar geleden bracht de Vlaamse Auteursvereniging haar rapport over de toestand van de poëzie uit. VAV is verheugd dat het debat daarover inmiddels volop bezig is, met stemmen en contrastemmen, hoge sopranen en diepe bassen, radicaal en minder radicaal, zoals dat bij een debat hoort. Het aanzwengelen van de discussie was een belangrijk doel van het rapport.

Terzijde: VAV waarschuwt haar leden-dichters voor wanpraktijken: niet alle uitgevers van poëzie gaan even fijnbesnaard om met (model)contracten en uitbetalingen van royalty’s. Te gepasten tijde gaan we daar verder op in. Dichters, let op uw zaak!

 

Naamsvermelding scenaristen, vertalers...

Van bij haar ontstaan is de ‘symbolische waardering’ voor de diverse genres die zij vertegenwoordigt een strijdpunt van VAV. Daar hoort bv. de naamsvermelding van (mede)makers bij. Die is nog verre van vanzelfsprekend, onder meer bij aftitelingen, voor stripscenaristen, vertalers… Een frappant recent voorbeeld is het niet vermelden van de stripscenarist op de tentoonstelling in het Vlaams parlement (zie hierover Pascal Lefèvre in Rekto Verso). Al wekenlang bestookt VAV Knack Focus tevergeefs met de vraag waarom bij recensies de naam van literair vertalers onvermeld blijft. Humo en anderen zijn in hetzelfde bedje ziek. In de literaire bijlagen van De Standaard en De Morgen worden vertalers consequent wel vermeld, een vorm van elementair fatsoen.

VAV verneemt graag van haar leden wie op dit vlak in gebreke blijft. We zullen onze acties met graagte aanscherpen.

 

VAV sluit de deuren van 22 juli tot 26 augustus. Prettige vakantie! 

 

Activiteiten

 

25 juni, van 14u tot 18u. infoloket VAV ism deAuteurs en SOFAM voor individuele leden in het Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, Gent

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst voor 24 juni meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.