VAV-nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief

Juni 2015

Tip van de maand: 

Als u een opdracht aanvaardt zonder een contract waarin de expliciete overdracht van rechten wordt geregeld, kunt u deze inkomsten niet inbrengen als auteursrechten. Bij controle zal men deze inkomsten herkwalificeren, met mogelijk een boete erbovenop.

Bovendien moet het percentage van de vergoeding dat voor de overdracht bestemd is gespecificeerd worden: alleen dat bedrag valt onder de fiscaal gunstige regeling voor inkomsten uit auteursrechten. We raden aan bij opdrachten niet meer dan 30% van de vergoeding in auteursrechten te aanvaarden.

 

Last call!

20 juni, 14u30 – 21u30. VAV Midzomert in Affligem.

VAV heet haar leden van harte welkom op haar eerste VAV MIDZOMERT in het sfeervolle kader van de abdij van Affligem. Een gezellig samenzijn onder auteurs, waarop ook partners van harte welkom zijn. Onze gastspreker, Guido Everaert, zal pleiten voor méér zakelijkheid in de creativiteit en daar ook concrete suggesties voor aanreiken. Het gebeuren begint om 14u30.

Om 17u starten we met de aperitief, gevolgd door een barbecue.

Inschrijven kan nog tot uiterlijk 15 juni.

Nog niet ingeschreven? Klik hier.

 

Actualiteit die u rechtstreeks aanbelangt

Handleiding voor uw belastingaangifte
Grote Boekenverdwijntruc: oproep aan de leden!

 

Handleiding voor uw belastingaangifte

Ook dit jaar kunnen onze leden terecht op de VAV-website voor een beknopte handleiding bij het invullen van hun belastingaangifte. De handleiding gidst u door de aangifte aan de hand van codes en een beknopte uitleg. Leden vinden de handleiding op onze website.

 

Grote Boekenverdwijntruc: oproep aan de leden!

Leden klagen regelmatig over de hoge aantallen beschadigde boeken in hun afrekening. Voor die boeken ontvangt de auteur geen royalty’s. Wat in specifieke gevallen correct is. Alleen: bij een goed stockbeheer (een taak van de uitgever) zou dit aantal minimaal moeten zijn. Samen met de recensie- en presentexemplaren vormen de beschadigde boeken een blinde vlek in uw afrekening die de voorraadverschillen moet ‘verantwoorden’. En soms zijn deze aantallen buitenproportioneel groot.

Deze intransparantie is onaanvaardbaar. VAV roept haar leden op om haar een kopie van hun afrekeningen te bezorgen, of de volgende gegevens – en dit per titel, over de volledige verkoopcyclus:

  • aantallen verkochte exemplaren
  • aantallen beschadigde exemplaren
  • aantallen gratis exemplaren en recensie-exemplaren (of andere categorieën waarvoor de auteur geen royalty’s ontvangt)
  • stockverschillen
  • uitgever.

VAV zal aan de hand van die gegevens een duidelijker beeld krijgen van de pijnpunten. En vervolgens het nodige ondernemen.

 

Rechtzetting: onze vorige nieuwsbrief maakte melding van de Vlaamse Cultuurprijs voor de Letteren die tot één prijs gereduceerd zou worden. Dit klopt slechts ten dele: het betreft een voorstel tot hervorming door minister van Cultuur Sven Gatz, dat de Vlaamse regering nog niet heeft goedgekeurd. De SARC (de strategische adviesraad van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media) tekende alvast protest aan.

 

Activiteiten

 

9 juni, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. kantoren van VAV, Te Boelaerlei 37, Borgerhout

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst voor 5 juni meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

 

1 juli, 13u30. Feestelijke lancering van de literaire canon. kasteel van Beauvoorde, Wulveringemstraat, Wulveringem

Ter gelegenheid van een nieuwe, ‘dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur vanuit Vlaams perspectief’ nodigen de KANTL en het VFL u uit op een groot literair feest  met performances, lezingen en concerten.

Wat moet u doen? Het feest is gratis, inschrijven noodzakelijk: dit kan per mail of telefonisch (09/265 93 40). De uitnodiging vindt u hier.