VAV-nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief

juni 2016

 

Actualiteit

Nieuwe tendens…? Let op uw zaak!

 

VAV stelt vast dat er in de contracten van enkele uitgevers sinds kort creatief wordt omgegaan met staffels (de oplopende royaltypercentages bij een grotere verkoop.) Lees: met het ontwijken van de staffels. We gaan hier binnenkort uitgebreider op in. In dat licht is het van groot belang dat u uw contracten aan VAV voorlegt vóór u ze ondertekent, zodat we u op dergelijke pogingen kunnen wijzen.

Een andere tendens waar we eerder op wezen en die ons steeds meer zorgen baart: wanneer de uitgever hogere handelskortingen toekent dan gebruikelijk, wordt de auteur op exploitatie-inkomsten vergoed – en niet langer op de verkoopprijs. Concreet betekent dat: een halvering van de vergoeding! Dit is een toevoeging van uitgevers aan het modelcontract.

Het spreekt voor zich dat we dit meenemen naar de onderhandelingen over de actualisering van het modelcontract dit najaar. Maar nog eens zeggen: let op uw zaak en houd VAV op de hoogte. Alleen zo kunnen we deze kwalijke tendensen op het spoor komen.

 

 

Gesprekken met uitgevers: Pelckmans

Zoals eerder gemeld is VAV gestart met gesprekken met uitgevers. Die hebben een drieledig doel: elkaar informeren, toelichting vragen bij praktijken die worden toegepast, auteursklachten voorleggen.

Vorige maand gingen we op gesprek bij Pelckmans uitgevers. Aanleidingen waren enerzijds de vragen die bij leden rezen over de te vage afrekeningen, anderzijds een vraag van de uitgeverij zelf om haar verbrede activiteiten aan VAV toe te lichten.

De uitgeverij neemt de opmerking over de afrekeningen ter harte: ze zal een nieuwe softwaresysteem invoeren, zodat in de toekomst alle nodige informatie meer transparant op de afrekening zal staan. Ook informeerde de uitgeverij ons over stockverschillen in het voormalige magazijn van Abimo in Sint-Niklaas die een aantal leden verontrustten. Vanuit het magazijn in Kalmthout zal de controle op de voorraden effectiever kunnen gebeuren.

Een uitgebreid verslag over het gesprek vindt u hier.

 

Evaluatie van de afspraken met Davidsfonds in juni 2015

VAV stelt tot haar verbazing vast dat Davidsfonds in haar afrekeningen over 2015 voor auteurs nog steeds geen opsplitsing heeft gemaakt tussen verkoop aan leden binnen en buiten de lidmaatschapsregeling. Een belangrijk aantal auteurs krijg hierdoor nog steeds 3% op de verkoopprijs wanneer leden een aankoop doen via de cultuurvereniging. Dit zou beperkt worden tot de lidmaatschapsregeling, was ons beloofd.

Een aantal afrekeningen toont bovendien aan dat de verkoop aan Nederland nog steeds tegen 4% wordt afgerekend. Er werd al enkele jaren geleden afgesproken dat dit rechtgezet zou worden, wat opnieuw werd bevestigd in ons gesprek in juni 2015. Beloften die helaas opnieuw zonder gevolg zijn gebleven.

 

Gesprek met Clavis

Ook met Clavis ging VAV in gesprek: hiervan brengen we verslag uit wanneer enkele hangende kwesties zijn uitgeklaard. Clavis heeft een nieuw contract opgesteld en voorgelegd aan VAV. Hierbij formuleerde VAV een aantal belangrijke kanttekeningen die we aan de uitgeverij hebben bezorgd. We houden u op de hoogte van deze onderhandeling. Als u ondertussen een contractvoorstel ontving raden we u met nadruk aan advies in te winnen bij Natalie Ariën.

 

Activiteiten

21 juni, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Kantoren van VAV, te Boelaerlei 37, Borgerhout

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst ten laatste op 20 juni meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

 

21 juni, 12u30 tot 13u30. Lancering generieke leescampagne ‘Boek tijd voor een boek’. Antwerpen (Theaterplein), Brussel (Muntplein), Gent (Kouter)

U wordt als auteur van harte uitgenodigd voor deze leesmarathon, het startschot van een driejarige campagne. Die wil mensen die momenteel niet veel lezen, aanzetten om dat wel te doen en er de tijd voor te nemen. Vergeet uw boek niet!

Meer informatie vindt u hier.

 

VAV sluit de deuren van 1 augustus tot 2 september.