VAV-nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief

Maart 2015

 

Tip van de Maand: een nakende contractonderhandeling? VAV is op de hoogte van laakbare praktijken bij bepaalde uitgevers. Maak er gebruik van vóór je tekent! Meer info bij  Natalie Ariën.

 

Klacht van de Maand: het is VAV een raadsel waarom het weekblad Knack weigert de namen van vertalers te vermelden in zijn literaire bladzijden, nu ook in de lentebijlage Prima Verba. Herhaalde vragen van onze kant hierover bleven tot nu toe consequent onbeantwoord. 

 

Actualiteit die u rechtstreeks aanbelangt

VAV-bestuur versterkt; Patrick De Rynck blijft voorzitter 
Uw uitgever ook uw agent?
Marita De Sterck op de Staat van het Boek
Oproep aan onze leden: VAV monitort de bibs

 

VAV-bestuur versterkt; Patrick De Rynck blijft voorzitter

Op haar algemene vergadering heeft de Vlaamse Auteursvereniging drie nieuwe bestuurders benoemd: Matthijs de Ridder, Isabel Hessel en Carlo Van Baelen. Alle huidige bestuurders en staflid Natalie Ariën blijven op post. Deze uitbreiding en continuïteit betekenen een gevoelige versterking van de VAV-ploeg en -werking. Patrick De Rynck zet zijn interim-voorzitterschap om in een volwaardig.

 

Uw uitgever ook uw agent?

De boekensector is ingrijpend aan het veranderen. Een van de fenomenen is dat van de uitgeverij die optreedt als een agent c.q. manager van (enkele van haar) auteurs. Zo was er recent heel wat te doen (vooral in Nederland) over een clausule die de Nederlandse uitgeverij Lebowski aan haar contracten heeft toegevoegd en die de uitgever recht geeft op een percentage van de (titelgerelateerde?) inkomsten die de auteur genereert en waar de uitgever een hand in heeft, bv. door de organisatie van events en optredens.

Hoewel VAV niet afwijzend staat tegenover dergelijke vormen van samenwerking (die vergelijkbaar zijn met het zogeheten 360°-model in de muziekbusiness), is het vooralsnog onduidelijk op welke inkomsten de uitgever contractueel aanspraak wil maken. We informeren u zodra dat wel het geval is.

We wijzen er wel al op dat deze evolutie de uitgever geenszins ontslaat van zijn contractuele opdracht om een boek te promoten, onder meer met een boekvoorstelling. Het lijkt er op dit moment op dat een aparte overeenkomst die het agentschap van de uitgever vastlegt, de voorkeur verdient. Maar: wordt vervolgd.

Ondertussen vragen we leden die hiermee geconfronteerd worden hun contract eerst aan ons voor te leggen.

 

Marita De Sterck op de Staat van het Boek

Voor auteurs die de Staat van het Boek niet konden bijwonen stellen we graag de toespraak van Marita De Sterck ter beschikking. U kunt deze hier inkijken.

 

Oproep aan onze leden: VAV monitort de bibs

Zoals intussen genoegzaam bekend, wordt de financiering van de openbare bibliotheken in Vlaanderen hoe langer hoe meer een zaak van de lokale overheden. VAV-voorzitter Patrick De Rynck was mede-initiatiefnemer van het opiniestuk door het BoekenOverleg dat hierover op 14 maart in De Morgen verscheen. Daarin drukte de boekensector zijn grote bezorgdheid uit over deze gang van zaken.

Minister van Cultuur Sven Gatz beloofde dat hij de situatie zou ‘monitoren’. Wij van VAV wachten liever niet op de ministeriële monitoring en gaan zélf over tot het monitoren van de evolutie. Daar hebben wij onze leden voor nodig. We weten dat velen van u goede contacten hebben met bibliothecarissen.

Daarom deze vraag en oproep: alle berichten over bibliotheken die worden afgebouwd en/of besparen (collectievorming, activiteiten…) zijn welkom bij Natalie Ariën. Wij bundelen de informatie en brengen de problematiek onder de aandacht van de sector, de media en de overheden.

 

Agenda

 

29 maart, 13u. Parade Hart boven Hard, vertrek aan Brussel Noord

De VAV-bestuursleden die aanwezig waren op de Algemene Vergadering scharen zich unaniem achter de eerste hartenwens van De Grote Parade die deze zondag (29 maart, 13 uur, Brussel Noord) door Brussel trekt:

SAMEN RIJK: Een rijke samenleving herken je aan de kwaliteit van haar zorg, onderwijs, cultuur, mobiliteit, sport,… Die rijkdom is van iedereen, verkoop ze niet uit aan private bedrijven! Wij bepleiten extra investeringen in elk sterk aanbod dat mensen rijker maakt aan kennis, verbeelding en artistieke gevoeligheid. Omdat levenskwaliteit niet in een spaarvarken past.

 

14 april, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Huis van het Boek, Te Boelaerlei 37, Borgerhout

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst voor 10 april meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

 

Poëzie:  de Hugues C. Pernathprijs 2015

De tweejaarlijkse Hugues C. Pernathprijs voor poëzie  zal in 2015 voor de zestiende maal worden toegekend. Dichtbundels die in aanmerking komen:

  • Uitgegeven dichtbundels, gepubliceerd na 16 februari 2013 van Nederlandstalige dichters jonger dan 44 jaar.
  • Onuitgegeven dichtbundels waarbij een uitgeverscontract is gevoegd.

Geïnteresseerden vinden meer informatie hier.