VAV-nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief

maart 2016

 

VAV hoopt deze maand de tijdrovende ledenadministratie af te sluiten, om zich opnieuw volledig op nuttiger zaken te kunnen focussen.

 

We nodigen de auteurs die hun lidgeld nog niet betaalden nogmaals uit om dit zo snel mogelijk te doen. De bijdrage bedraagt 72 euro. U kunt dit bedrag storten op ons Triodosrekeningnummer BE26 5230 8023 3829, BIC TRIOBEBB, met vermelding van uw naam. Verkiest u domiciliëring? In dat geval geniet u 5 euro korting: het volstaat het mandaatformulier ingevuld aan ons terug te bezorgen. 

Het lidgeld is fiscaal aftrekbaar. Indien u een betalingsbewijs wenst, neemt u contact op met Natalie Ariën.

U vraagt zich af: lidgeld voor VAV, waar dient dat voor? Het antwoord vindt u hier.

 

Langverwachte werkbeurzen non-fictie zijn een feit
Onkostenvergoeding KVR: niet langer mogelijk zonder kunstenaarskaart!
Royaal behandelde kunstenaars?!
Leeuw zonder tanden, pauw zonder staart?
Beurzenprogramma’s van de beheersvennootschappen

19 april: infoloket

 

Actualiteit

 

Langverwachte werkbeurzen non-fictie zijn een feit

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) maakte deze week het werkbeursreglement voor non-fictieauteurs bekend. Ook de nieuwe commissie die hierover gaat is samengesteld.

Ook VAV was hier al lange tijd vragende partij voor en ging over het onderwerp in gesprek met het kabinet van de minister van Cultuur, met het VFL en met de partners in het BoekenOverleg. Ferme steun kwam hierbij van de Fictieven, een ad-hocwerkgroep van non-fictieauteurs die het gebrek aan werkbeurzen voor dit genre mee aan de kaak stelden. Vandaag is het al zover: u kunt het reglement, dat in overleg met VAV tot stand kwam en op ons jongste Werkcongres nog voorwerp van debat was,  hier  raadplegen. Aanvragen kunt u indienen tot 1 juni.

 

Onkostenvergoeding KVR: niet langer mogelijk zonder kunstenaarskaart!

Auteurs (en bij uitbreiding alle kunstenaars) die gebruik maken van een onkostenvergoeding of de kleine vergoedingsregeling (KVR) moeten vanaf heden hun activiteiten bijhouden aan de hand van de Kunstenaarskaart en bijhorende overzichtstabel. De gebruikelijke ‘Verklaring op eer’ is niet langer geldig.

De Kunstenaarskaart werd enige tijd geleden aangekondigd en is deze week geofficialiseerd door de publicatie van het huishoudelijke reglement van de Commissie Kunstenaars in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de commissie vanaf nu haar bevoegdheden kan uitoefenen en de Kunstenaarskaart kan afleveren. De kaart is verplicht voor iedereen die gebruik maakt van KVR – en dit vanaf januari 2016!

In de praktijk blijven de voorwaarden van de betalingsregeling via KVR onveranderd. Alleen wordt de ‘verklaring op eer’ vervangen door een aantal (minimale) administratieve verplichtingen. Die moet je invullen op de overzichtstabel van de Kunstenaarskaart:

  • de aard van de prestatie
  • de datum van de prestatie
  • de duur van de prestatie bij eenzelfde opdrachtgever
  • het bedrag dat ontvangen werd als vergoeding
  • de naam van de opdrachtgever of diens KBO-nummer
  • de handtekening van de opdrachtgever

 

Het is belangrijk om te weten dat er (voorlopig) geen overgangsregeling werd getroffen, wat leidt tot onduidelijkheid voor kunstenaars die in 2016 reeds van de regeling gebruik maakten zonder de Kunstenaarskaart. Het is bovendien onduidelijk binnen welke termijn de kaart door de Commissie Kunstenaars effectief afgeleverd zal worden, gezien de vele aanvragen.

 

Ondertussen raden we aan dat alle kunstenaars die gebruik willen maken van de KVR, en zij die dit al deden in 2016, de Kunstenaarskaart vandaag nog aanvragen en hun aanvraagformulier bewaren in afwachting van ontvangst van de kaart.

VAV betreurt de gebrekkige communicatie hierrond en het ontbreken van een overgangsregeling. Daardoor blijft onduidelijk hoe kunstenaars zich in regel kunnen stellen voor de maanden die aan de recente beslissing voorafgaan. We roepen de Commissie Kunstenaars hiervoor een werkbare regeling te treffen. Dat is ze aan zichzelf verplicht.

Verdere informatie vindt u op de website van Kunstenloket.

Het huishoudelijk reglement vindt u hier.

Voor het aanvraagformulier klikt u hier.

VAV volgt eventuele evoluties op en houdt u uiteraard op de hoogte.

 

Royaal behandelde kunstenaars?!

VAV vindt het stuitend dat er in preadviezen voor kunstorganisaties, die aan de definitieve beslissingen voor subsidiëring voorafgaan, geschermd wordt met het argument als zouden kunstenaars te royaal worden omkaderd. Er is bij ons weten in de letteren geen enkele organisatie die men ook maar enigszins daarvan kan verdenken. Doorgaans is het tegendeel waar, ook bij gevestigde spelers. Dat kunstenaars in verhouding vaak de financiële pineut zijn, is uiteraard wél de aandacht van commissies, administraties en ministers waard.

VAV hoopt dat minister Gatz zijn belofte om in zijn beleid de kunstenaars centraal te stellen zal nakomen, ook wat dit aspect van de kunstenaarszaak betreft.

Leden kunnen inmiddels terecht bij de lijst met gangbare tarieven die VAV in december 2015 heeft verspreid.

 

Leeuw zonder tanden, pauw zonder staart?

Naar aanleiding van de recente commotie rond de prijzen Boekenleeuw en Boekenpauw verspreidde VAV een bericht waarin ze de problematiek opentrekt. Lees het hier.

 

Beurzenprogramma’s van de beheersvennootschappen

Ook dit jaar stellen de beheersvennootschappen Sabam en deAuteurs een beurzenprogramma ter beschikking van hun leden. Deze programma’s gelden voor auteurs uit de verschillende genres.

U kunt het aanbod én de deadlines onder de volgende links terugvinden:

 

Activiteiten

 

19 april, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Kantoren van VAV, te Boelaerlei 37, Borgerhout

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst ten laatste op 15 april meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.