VAV-Nieuwsbrief maart 2019

Actueel

Extra middelen voor digitale ontlening in Nederland
In Nederland gelden sinds 1 januari 2019 nieuwe vergoedingen voor de uitlening van e-boeken. Ook de verdeelsleutels en verdeling ondergaan een verandering.
De verhoging is onder meer het resultaat van een bevraging bij auteurs, waaruit bleek dat er geen sprake was van een (billijke) vergoeding voor de digitale ontlening van hun titels.
Vlaamse auteurs die publiceren bij een Nederlandse uitgever kunnen mee genieten van de verhoging. Titels bij Vlaamse uitgevers komen niet in aanmerking. De leenvergoeding voor deze digitale titels blijft via de uitgever verlopen.

Uw digitale rechten correct vergoed
We herinneren u graag aan het onderzoek dat we voeren naar de vergoeding van de digitale exploitatierechten. Dit onderzoek zal de basis zijn voor onze onderhandelingen over de update van het modelcontract.
Uw hulp is daarbij noodzakelijk. We dringen er daarom nogmaals op aan om de tijd te nemen voor onze vragenlijst. Neem voor u eraan begint de afrekening die u vorig jaar ontving voor de verkoop in 2017 erbij. U zult deze nodig hebben om de vragen te beantwoorden.
Uw antwoorden worden anoniem in een rapport verwerkt.
Alvast bedankt!

Nadelige contractvoorstellen nog steeds in omloop

Het valt ons op dat auteurs nog steeds contracten voorgelegd krijgen waarin essentiële onderdelen ontbreken.
Een greep uit belangrijke bepalingen die absoluut niet in het contract mogen ontbreken:
 • expliciete overdracht van de rechten, met vermelding van duur en territorium
 • royalty’s voor de verkoop van het papieren boek
 • royalty’s op de nevenrechten, voor alle andere exploitaties naast het papieren boek
 • royalty’s op de eigen aankopen (naast een korting van 40%)
 • staffel op de verkoop van het papieren boek (een oplopend percentage op de verkoopprijs vanaf 4000/10.000/100.000 exemplaren)
 • vermelding en definitie van de basis waarop het royaltypercentage wordt berekend (verkoopprijs en exploitatie-inkomsten zijn fundamenteel verschillend)
 • een opsomming van de nevenrechten
 • terugnamerecht: hiermee kan de auteur de rechten terugvragen wanneer de uitgever de exploitatie stopzet of anderszins contractbreuk pleegt
 • een (degelijk) controlerecht, waarmee de auteur bij twijfel inzage krijgt in de boekhouding van de uitgever
 • een duidelijk artikel over de afrekening en welke gegevens deze zal bevatten
Eveneens onaanvaardbaar zijn artikels met de volgende bepalingen:
 • verplichte aankoop of eigen bijdrage in de kosten
 • exploitatie zonder melding aan de auteur
 • betalingen die pas uitgevoerd worden vanaf een bepaald bedrag
 • andere royaltyregeling voor verkoop over de Belgisch-Nederlandse grens
Al deze bepalingen zijn bijzonder nadelig voor u als auteur. We wijzen er bovendien op dat contracten waarop bovenstaande opmerkingen van toepassing zijn niet in aanmerking komen voor subsidieaanvragen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren.
VAV doet een oproep om contact op te nemen wanneer u een dergelijk voorstel krijgt van uw uitgever.

 


UA-onderzoek: product placement in boeken
Een groep onderzoekers van het marketingdepartement van de Universiteit Antwerpen werkt aan een grootschalig onderzoeksproject over merkplaatsing in boeken – een marketingtechniek waarbij merkproducten in media-inhoud worden geïntegreerd (films, televisieprogramma’s, maar ook boeken), in ruil voor een compensatie voor de producent van de media-inhoud.

De onderzoekers zijn benieuwd naar de mening van auteurs, uitgevers en lezers over verschillende aspecten van merkplaatsing in fictie (romans, kortverhalen,…).

 


Agenda

Maandag 1 april, 13 tot 18u. Staat van het boek. Vlaams Parlement, Hertogsstraat 6, Brussel
Tijdens de zevende editie van de Staat van het Boek presenteert het BoekenOverleg een memorandum met 10 prioriteiten voor de sector en een charter voor een meer inclusieve boeken- en letterensector. Politici gaan hierover in debat. Keynote: Abdelkader Benali.
Praktisch
Maandag 1 april van 13 tot 18 uur
Vlaams Parlement – Hertogsstraat 6, Brussel
De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. Inschrijven kan tot en met 25 maart via deze link.

 


4 en 24 april, 13.30 tot 17u. Workshops digital storytelling en social media. Gent en Antwerpen
Tijdens deze workshops van Cultuurloket krijg je een aantal inzichten en handige tips & tricks aangereikt. Een interactieve sessie met sprekende voorbeelden uit de cultuursector. Meer informatie vind je op de website van Cultuurloket.
Praktisch
Donderdag 4 april (Gent) en woensdag 24 april (Antwerpen), van 13.30 tot 17u
Locatie wordt nog gecommuniceerd
Prijs: 25 euro (ervaring met social media is vereist)
Inschrijven via Cultuurloket