VAV-Nieuwsbrief maart 2020

Actueel

 

Toepassing van het modelcontract

Het nieuwe modelcontract is nu enkele maanden in omloop.VAV gaat in de komende maanden met alle uitgevers in gesprek om de ervaringen met het geüpdatete contract te peilen en om met hen te praten over hun interpretatie en toepassing van de nieuwe bepalingen. Een contract is en blijft altijd maatwerk, bovendien brengen uitgevers aanpassingen aan om het model aan te laten sluiten op hun (administratieve) werking.

Zeker in deze opstartfase zijn we bijzonder geïnteresseerd in jullie ervaringen met het nieuwe contract. Wil je een ervaring delen, of twijfel je  of een bepaalde aanpassing gevolgen kan hebben voor je rechten, contacteer ons dan.

 

Infosessie over het nieuwe modelcontract

VAV zal dit voorjaar op verschillende locaties het nieuwe modelcontract toelichten. We bekijken de draagwijdte van het contract, keuzes die bepalend (kunnen) zijn, we overlopen welke bepalingen (on)aanvaardbaar zijn en waarom, en we gaan dieper in op de achterliggende relevantie van een aantal artikels.

Deze infosessies zijn interessant voor iedereen die te maken krijgt met een contract voor algemene uitgaven. Wat zijn je rechten? Waar liggen de onderhandelingsmogelijkheden? Welke modules kun je uit en aanzetten? Uiteraard is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

 • 18 maart, 19u tot 22u, VAV-kantoren, Te Boelaerlei 37, Borgerhout
 • 23 maart, 19u tot 22u, Oude Graanmarkt 5, Brussel
 • 2 april, 19u tot 22u, Villa Verbeelding, Bampslaan 35, Hasselt 

Praktisch: inschrijven is noodzakelijk en kan via deze link. We vragen een bijdrage van 5 euro aan leden. Niet-leden betalen 20 euro.

We houden de groepen bewust klein, snel inschrijven is dus de boodschap. Leden genieten voorrang.

 

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

VAV beschikt sinds deze maand over een externe vertrouwenspersoon die leden te woord staat  wanneer ze in een professionele context problemen ondervinden die een bedreiging vormen voor hun psychosociaal welzijn. Leden kunnen bij haar terecht voor meldingen van discriminatie, conflicten, ongewenst seksueel gedrag, pesterijen of geweld.

Meer informatie vindt u op onze site.

 

Vertalersbestand ELV

Het ELV heeft de toelatingscriteria van het Vertalersbestand verruimd en roept literair vertalers op zich aan te melden: met dit bestand wil ELV de zichtbaarheid van vertalers in en uit het Nederlands vergroten en opdrachtgevers de mogelijkheid bieden gemakkelijk met hen in contact te komen.

Wie voldoet aan de criteria kan een persoonlijke profiel aanmaken, die door opdrachtgevers, organisatoren of collega’s kan worden geraadpleegd.

Alle informatie over de voorwaarden en toelating zijn hier te vinden.

 

Agenda

5-8 maart. Pop-upstand Wettelijk depot. Foire du livre, Havenlaan 86C, Brussel

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) is aanwezig op de Foire du Livre in Brussel met een ‘Pop-up wettelijk depot’, op stand 117.

U kan er terecht voor de volgende informatie:

 • Bewaart KBR mijn volledige oeuvre, of ontbreken enkele werken? U kunt deze zowel fysiek deponeren als online aangeven.
 • Hulp nodig om u in te schrijven op www.wettelijkdepot.be?
 • Algemene vragen over het wettelijk depot.

Voor meer informatie klikt u hier.

 

Lavki-prijs voor het Jeugdboek 2021: deadline voor inzending 30 april

De vijfjaarlijkse Lavki-prijs wil de jeugdliteratuur in Vlaanderen promoten bij zowel jeugdauteurs als bij hun leespubliek. De prijs bekroont het beste jeugdboek dat tussen 2015 en 2020 verscheen. In 2021 wordt hij voor de tiende keer uitgereikt. Daarnaast organiseert het Lavki-comité ook voor de derde keer een prijs voor middelbare scholieren van wie een creatieve verwerking van één van de boeken op de shortlist verwacht wordt.

Auteurs die willen deelnemen aan de Lavki-prijs voor het Jeugdboek kunnen de jeugdboeken die ze de voorbije vijf jaar gepubliceerd hebben (in drievoud) inzenden vóór eind april 2020. Alle informatie vindt u op www.lavkiprijs.be.

 

Maandag 4 mei, 20:30 uur tot 21:30 uur. Algemene Vergadering. Kantoren van VAV, Te Boelaerlei 37, Borgerhout

Aan alle leden van de Algemene Vergadering van de vzw Vlaamse Auteursvereniging en de bestuurders van de Scenaristengilde

De Vlaamse Auteursvereniging nodigt u uit voor haar eerstvolgende Algemene Vergadering op maandag 4 mei 2020 om 20u30 in de VAV-kantoren, Te Boelaerlei 37 in Borgerhout.

Op de agenda van de vergadering staan volgende punten:

 • goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering;
 • ontlasting van het bestuur m.b.t. de resultaatrekening 2019 en balans op 31/12/2019;
 • werkingsverslag 2019;
 • goedkeuring van de begroting 2020;
 • verkiezing van de bestuursploeg;
 • varia.

Indien u deze vergadering wenst bij te wonen, ontvangen we graag een seintje.

 

8 mei. Studiedag: Het vertaalproces gedocumenteerd: vertalersarchieven in de schijnwerpers. Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, Antwerpen

Het Letterenhuis en de onderzoeksgroep CLIV (Centrum voor Literatuur in Vertaling, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel) organiseren een studiedag met lezingen en workshops over het documenteren van het vertaalproces en het verzamelen, bewaren, ontsluiten en onderzoeken van digitale vertalersarchieven.

Klik hier voor meer informatie.