VAV-nieuwsbrief mei 2015

Nieuwsbrief

Mei 2015

Tip van de maand: 

Wanneer VAV u adviseert, dan is die informatie aan u gericht. Niet aan uw uitgever of een andere (tegen)partij. VAV vraagt dan ook met veel nadruk om mails niet te forwarden maar de inhoud in uw eigen woorden te herformuleren – niet alleen met het oog op uw professionalisering, maar met name voor een evenwichtige onderhandeling. 

 

20 juni, 14u30 – 21u30. VAV Midzomert in Affligem. VAV heet haar leden van harte welkom op haar eerste VAV MIDZOMERT in het sfeervolle kader van de abdij van Affligem. Een gezellig samenzijn onder auteurs, waarop ook partners van harte welkom zijn. Onze gastspreker, Guido Everaert, zal pleiten voor méér zakelijkheid in de creativiteit en daar ook concrete suggesties voor aanreiken.Het gebeuren begint om 14u30. Om 17u starten we met de aperitief, gevolgd door een barbecue.

Meer informatie en inschrijven? Klik hier.

 

Actualiteit die u rechtstreeks aanbelangt

Alarm bis: teken nooit zomaar opdrachtcontracten!
Toen waren ze nog met één… Vlaamse Cultuurprijs voor de Letteren
Ongelijke toekenning van royalty’s
Gerichte productiesubsidies van het Vlaams Fonds voor de Letteren?
Europese petitie voor een sterk auteursrecht en vrijheid van expressie

 

Alarm bis: teken nooit zomaar opdrachtcontracten!

We komen graag nog eens terug op het alarm van vorige week, dat we u met aandrang vragen te lezen. In uw eigen belang. Heel veel auteurs deden dat al vóór u, zoals blijkt uit de talrijke reacties die VAV krijgt (en uit het toenemende aantal contracten dat we te lezen krijgen.)

Dit was de hoofdboodschap van ons alarm: uitgevers trachten steeds vaker de heel andere principes van opdrachtcontracten binnen te sluizen in uw uitgavecontracten. Onder meer, maar niet alleen, illustratoren zijn hiervan de dupe.

Als contracterende auteur bent u de enige die deze evolutie in de kiem kan smoren: VAV raadt u in de meest absolute bewoordingen aan dergelijke overeenkomsten niet zomaar te ondertekenen. Eis het modelcontract bij het sluiten van een overeenkomst voor de uitgave van een boek. Een goede raad: laat ons uw contractvoorstellen altijd nalezen.

 

Toen waren ze nog met één… Vlaamse Cultuurprijs voor de Letteren

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft eind april 2015 de Cultuurprijzen Vlaanderen naar eigen zeggen ‘gehergroepeerd’, ‘geactualiseerd’ en er ‘een logischer geheel van gemaakt’. Voor de Cultuurprijs Letteren betekent deze ingreep een halvering.

Terwijl er tot 2012-2013 jaarlijks twee Cultuurprijzen Letteren werden toegekend en de diverse genres om beurt aan bod kwamen, is er voortaan nog slechts één prijs, voor alle genres samen, als we goed zijn ingelicht. (Dat is overigens al langer het geval voor bv. de Cultuurprijs Muziek.) De Vlaamse regering heeft Gatz’ voorstel goedgekeurd. Zinnen met daarin het werkwoord ‘betreuren’ hebben jammer genoeg geen zin meer.

 

 Ongelijke toekenning van royalty’s

Het gebeurt met enige regelmaat dat VAV bij het nalezen van contracten van eenzelfde uitgever andere royaltypercentages tegenkomt, met name op de nevenrechten.

Ten overvloede: met uitzondering van de online exploitatie (het e-boek) is een correcte vergoeding 50% op de exploitatie-inkomsten, na de aftrek van de kosten die de uitgever voor deze exploitatie maakte. Dit komt neer op een gelijke verdeling tussen auteur en uitgever, wat de norm is. Concreet: als u 10% ontvangt, is het aandeel van uw uitgever 90%.

 

Gerichte productiesubsidies van het Vlaams Fonds voor de Letteren?

Er bereikte VAV een vraag over de veranderde VFL-regeling voor productiesubsidies voor uitgevers, met als eerstvolgende deadline 15 mei. Via deze link vindt u de betrokken tekst van de VFL-website. Het gaat meer bepaald om het recent toegevoegde beoordelingscriterium, zoals dat onder ‘Wie kan aanvragen?’ wordt gespecificeerd. Dat criterium is deels genrematig van aard (kortverhalen, vertaalde fictie) en deels ‘anders’: alleen literair proza rond interculturaliteit en armoedebestrijding maakt nog kans op productiesubsidies.

Het standpunt van VAV leest u hier.

 

Europese petitie voor een sterk auteursrecht en vrijheid van expressie

VAV ondersteunt de actie die de Europese uitgeversvereniging (FEP) lanceerde en vraagt haar leden hetzelfde te doen.

Met deze petitie wil FEP Europese beleidsmakers overtuigen van het belang van een solide auteursrecht, dat zowel de creatie, de culturele diversiteit als de expressievrijheid beschermt.

Meer informatie en de petitie vindt u hier.

 

Activiteiten

19 mei, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, Gent

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst voor 15 mei meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

 

Oproep voor binnen- en buitenlandse residenties in 2016

Het internationaal literatuurhuis Passa Porta, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Fonds voor de Letteren maken graag attent op de verschillende mogelijkheden voor auteurs om in 2016 in een binnen- of buitenlandse residentie te verblijven.

Deadline voor de aanvragen: 15 juni 2015. Voor meer informatie en inschrijvingen klikt u hier.

 

1 juli, 14-16u. Lancering van de/een literaire canon. Kasteel Beauvoorde in Wulveringem (Veurne)

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde heeft, i.s.m. het Vlaams Fonds voor de Letteren, een  ‘dynamische canon van de Nederlandstalige letterkunde vanuit Vlaams perspectief’ opgesteld.

Op 1 juli wordt de eerste cirkel van deze canon (de kern van 50 literaire werken) voorgesteld aan pers en publiek. Auteurs, muzikanten en performers zullen er tijdens intieme voorstellingen hun licht laten schijnen over teksten uit de canon.  Nadien volgt een officieel gedeelte met receptie in een tent in de kasteeltuin.

Waar? Kasteel Beauvoorde te Wulveringem (Veurne)

Wanneer? 1 juli van 14u tot 16u. (Deuren vanaf 13u30)

Meer info op de KANTL-website.