VAV-nieuwsbrief mei 2016

Nieuwsbrief

mei 2016

 

Herinnering: laat uw afrekeningen controleren!

 

Uit het leven gegrepen: in de afrekening van een auteur bleek na controle het hoge aantal ‘gratis exemplaren’ van een goedlopende titel bij navraag een ‘gift’ aan een school te zijn. Dit werd op vraag van de auteur door de uitgeverij rechtgezet: de auteur ontving vooralsnog de hem toekomende royalty’s.

VAV vroeg eerder deze week via een oproep aan auteurs om hun afrekeningen aan haar te bezorgen. Deze informatie is van groot belang, voor u en voor andere auteurs – ze helpt ons fouten en eventuele ongewenste praktijken op te sporen.

De gegevens worden met de grootste discretie behandeld, maar desgewenst kunt u de afrekening ook anonimiseren.

 

 

VAV op gesprek bij uitgevers
Oproep: boekhouders gezocht
Nieuw in het beurzenaanbod van het VLF: non-fictie
Inning van rechten in de theaterwereld
Afgeslankte Boekenpauw / Boekenleeuw
Gereglementeerde boekenprijs
Inkomensonderzoek
Fotowedstrijd: visibiliteit van de  literair vertalers

Lab Flanders DC
Infoloket Gent
Algemene Vergadering VAV

Actualiteit

 

 VAV op gesprek bij uitgevers

Naar aanleiding van misverstanden die met enige regelmaat rijzen uit contacten tussen auteur en uitgevers, heeft VAV beslist om rechtstreeks met een aantal uitgevers in gesprek te gaan. Het behoort van bij ons ontstaan tot ons beleid dat we altijd in dialoog proberen te gaan, zolang het kan. Het doel van déze gesprekken is drieledig:

  • toelichting vragen bij specifieke praktijken van een uitgever, zodat we onze leden gepast kunnen adviseren;
  • de uitgever informeren over fiscale en auteursrechtelijke facetten waar misverstanden over bestaan;
  • de uitgever wijzen op auteursklachten die VAV bereiken.

We houden u op de hoogte van deze gesprekken.

 

Oproep: boekhouders gezocht

VAV krijgt regelmatig de vraag welke boekhouders gespecialiseerd zijn in auteursgerelateerde inkomsten, of die  goed thuis zijn  in de materie. VAV houdt hiervan een bestand bij: als u tevreden bent over uw boekhouder en hem/haar wil aanbevelen aan collega-auteurs, dan mag u dit melden aan Natalie Ariën.

 

Nieuw in het beurzenaanbod van het VLF: non-fictie

We herinneren non-fictieauteurs graag nog eens aan de verruiming van het beurzenaanbod van het Vlaams Fonds voor de Letteren: vanaf nu kan men ook voor non-fictie subsidies aanvragen. De nieuwe regeling kwam er na lang aandringen van het VFL en VAV, met steun van de auteursgroep De Fictieven.

De eerste aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 juni: klik hier voor het reglement.

 

Inning van rechten in de theaterwereld

In april nodigde VAV de beheersvennootschappen Sabam en deAuteurs, en een aantal theaterauteurs uit om het huidige model van de inningen van theaterrechten onder de loep te nemen en na te gaan waar het systeem voor verbetering vatbaar is, in een sector die snel evolueert. Wordt vervolgd.

 

Afgeslankte Boekenpauw / Boekenleeuw

Onlangs was er enige ophef over het nieuws dat de sponsor van de Boekenleeuw en Boekenpauw zich teruggetrokken had. Boek.be, die deze prijzen voor auteurs en illustratoren van kinder- en jeugdboeken organiseert, ging op zoek naar nieuwe financiering. Ook in 2016 zullen de prijzen uitgereikt worden, maar dan in afgeslankte vorm, naar het zich laat aanzien. Meer informatie volgt later. Het blijft een gegeven dat de jongste jaren de symbolische en andere blijken van waardering voor kinder- en jeugdboeken erop achteruit zijn gegaan.

 

Gereglementeerde boekenprijs nog dit jaar?
De politieke procedure voor invoering van de gereglementeerde boekenprijs gaat verder haar gang. Het ontwerpvoorstel werd voorgelegd aan de Raad van State, en eerder al zag Europa geen bezwaren. Er is goede hoop dat de nieuwe regeling nog dit jaar wordt goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

 

Inkomensonderzoek  van start

In onze nieuwsbrief van februari kondigden we de nakende studie naar de socio-economische situatie van professionele kunstenaars aan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de universiteit van Gent, in opdracht van het steunpunt Kunstenpunt. Deze week ontvangen de auteurs die niet aangaven van de contactenlijst geschrapt te willen worden een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen.

 

Fotowedstrijd: help vertalers zichtbaar te worden!

CEATL, de organisatie die de Europese literair vertalers verenigt, doet een oproep aan visuele kunstenaars om een sprekend en gevat beeld te maken over het bestaan en het belang van de literair vertaler, hun uitdagingen en hun rol binnen de literatuur. Alle technieken komen in aanmerking voor deelname, evenals elke insteek – zolang er maar een link is met de literaire vertaling.

Het winnende beeld wordt gebruikt op de Internationale Dag van de Vertaler (Dag Hieronymus) op 30 september 2016.

Voor het wedstrijdreglement en nadere informatie klikt u hier.

 

 

Activiteiten

10, 11 of 13 mei, van 14u tot 18u. Labs van Flanders DC: Show me the money: financieel management voor creatives. Gent (11 mei), Antwerpen (11 mei) en Leuven (13 mei)

Boekhouder Koen Huygebaert (Flanders DC) en Joris Noreillie (CFO Neoscores) vertellen je in dit lab meer over financieel management: ze leren je hoe financiën te plannen en hoe er strategisch mee om te gaan.

Er wordt ingegaan op optimalisatie, auteursrechten, pensioensparen en andere kostenposten waarmee je meer uit je inkomsten kan halen. Ze geven een aantal suggesties die je ook aan je boekhouder kan voorleggen.

Meer informatie vindt u hier.

 

 24 mei, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Poëziecentrum 36, Vrijdagmarkt, Gent

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst voor 20 mei meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

 

1 juni, 20u. Algemene Vergadering Vlaamse Auteursvereniging. Kantoren van VAV, Te Boelaerlei 37, Borgerhout

Aan alle leden van de Algemene Vergadering van de vzw Vlaamse Auteursvereniging en de bestuurders van de Scenaristengilde

De Vlaamse Auteursvereniging nodigt u uit voor haar eerstvolgende Algemene Vergadering op woensdag 1 juni 2016 om 20u in de VAV-kantoren, Te Boelaerlei 37 in Borgerhout.

Op de agenda van de vergadering staan volgende punten:

  • goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering;
  • ontlasting van het bestuur m.b.t. de resultaatrekening 2015 en balans op 31/12/2015;
  • werkingsverslag 2015;
  • goedkeuring van de begroting 2016;
  • verkiezing van de bestuursploeg;
  • varia.

Indien u deze vergadering wenst bij te wonen ontvangen we graag een seintje per kerende.