VAV-nieuwsbrief mei 2017

Nieuwsbrief

Mei 2017

Actualiteit

 

Fiscaal statuut voor freelance-opdrachten vanaf 1 juli 2017

Tot op heden werden (schrijf)opdrachten voor kranten en tijdschriften vaak volledig vergoed onder de bevrijdende voorheffing op auteursrechten. De toepassing van deze regeling op journalistieke teksten werd echter betwist door de belastingadministratie, en een aantal auteurs werden bij controle teruggefloten – met een rechtzetting (in hun nadeel) tot gevolg. Een deel van de vergoeding werd geherkwalificeerd als beroepsinkomsten.

De Vlaamse kranten- en tijdschriftenuitgevers en de Vlaamse Vereniging van Journalisten VVJ hebben met de fiscus via een ruling duidelijkheid én rechtszekerheid bereikt over het fiscale statuut van freelance-opdrachten en occasionele (schrijf)opdrachten voor losse medewerkers.

Deze rulingovereenkomst zal door de belastingdiensten als algemeen geldend en bindend worden aanzien voor dit type opdrachten. Afwijkingen zullen in het nadeel van de auteur worden beoordeeld.

VAV licht hier kort de gevolgen en verplichtingen voor de auteurs toe.

Indien je nog vragen hebt, neem dan contact op met Natalie Ariën.

 

CloudLibrary: proefproject rond de uitlening van e-boeken

Vorige week stelde Cultuurconnect het nieuwe proefproject rond de uitlening van e-boeken voor. Aan dit project nemen vijf bibliotheken deel die gedurende een jaar (verlengbaar met maximaal één jaar) een selectie van e-boeken zal aanbieden aan de Vlaamse bilbiotheekgebruiker. Voorlopig is het aanbod beperkt tot Engelstalige boeken, maar daar komt mogelijk in de loop van het project verandering in en zullen ook Nederlandstalige titels via dit platform hun weg naar de lezer vinden. VAV zal hierover na overleg met de GAU (Groep Algemene uitgevers) met Cultuurconnect in gesprek gaan.

Voorlopig geldt voor dit project hetzelfde als wat VAV eerder op de maand communiceerde over het Kobo/Bol.com-project: de huidige contracten voorzien niet in een rechtenoverdracht of licentie voor deze exploitatiewijze. Wel kunnen auteurs en uitgevers hiervoor een addendum bij het contract overeenkomen. VAV en de GAU  zullen bij de herziening van het modelcontract een overeenkomst trachten te bereiken over de correcte voorwaarden voor deze nieuwe exploitatiewijze.

Cultuurconnect maakt voor dit project gebruik van het bestaande e-boekenplatform CloudLibrary van Bibliotheca.

 

Beknopte handleiding bij de belastingaangifte

Ook dit jaar stelt VAV voor haar leden een beknopte gids over de belastingaangifte ter beschikking: deze handleiding leidt u door alle rubrieken die u al dan niet moet invullen in uw aangifte.

Leden kunnen de gids via deze link raadplegen.

 

Afrekeningen: controle loont

De oproep die VAV onlangs lanceerde om ons de afrekening ter controle voor te leggen werd massaal beantwoord. We zijn hier volop mee bezig, maar de conclusie is helaas dat er nog steeds al te veel afrekeningen niet kloppen, of niet de nodige informatie bevatten om een goed overzicht over de stockbewegingen (door verkoop, retour, gratis exemplaren, beschadigingen, gedeeltelijke ramsj, vernietigingen,…) te behouden.

Opnieuw blijkt dat de vergoedingen in een aantal gevallen niet conform het contract gebeuren. In deze fase kunnen auteurs nog een correctie aanvragen. Na een contractueel vastgestelde periode (30 dagen of 45 dagen na ontvangst) wordt de afrekening verondersteld aanvaard te zijn door de auteur, en wordt rechtzetting moeilijker.

We benadrukken daarom nogmaals dat het belangrijk is een afrekening niet zonder nazicht terzijde te leggen!

 

VAV en CEATL

Op de jaarlijkse vergadering van CEATL (overkoepelende Europese vakvereniging voor literair vertalers) werd VAV-bestuurslid Isabel Hessel lid van de werkgroep ‘Best practices’, die goede ervaringen van de verschillende Europese vakverenigingen bundelt en vervolgens deelt met de CEATL-leden.

 

Activiteiten

 

30 mei, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, Gent

Al je individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard kun je in een gesprek onder vier ogen voorleggen aan specialisten.

Wat moet je doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij  twee dingen:

– dat je je komst ten laatste op 26 mei meldt op natalie@auteursvereniging.be. Je krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij je verwachten;

– dat je bij je aanmelding aangeeft welke vragen je wilt stellen en dat je per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

 

30 mei, 20u30. Algemene Vergadering Vlaamse Auteursvereniging. Kantoren van VAV, Te Boelaerlei 37, Borgerhout

Aan alle leden van de Algemene Vergadering van de vzw Vlaamse Auteursvereniging en de bestuurders van de Scenaristengilde

De Vlaamse Auteursvereniging nodigt u uit voor haar eerstvolgende Algemene Vergadering op dinsdag 30 mei 2017 om 20u30 in de VAV-kantoren, Te Boelaerlei 37 in Borgerhout.

Leden die verhinderd zijn kunnen zich per volmacht laten vertegenwoordigen: een mail met vermelding van de naam van de aanwezige aan wie je volmacht verleent, volstaat.