VAV-Nieuwsbrief mei 2021

Actueel

Open Boek: herbekijk de webinars

Dit voorjaar bood VAV gedurende vijf maanden Open Boek aan, een gratis reeks van webinars gericht aan leden en een ruimer publiek van geïnteresseerden. Deze reeks organiseerden we ter vervanging van het VAV-Werkcongres, dat voor het eerst in 11 jaar niet kon plaatsvinden. U ontving daar telkens een uitnodiging voor.

Mogelijk heeft u enkele webinars gemist – of wilt u een webinar herbekijken. Dat is mogelijk via onze website, waar we de opnames nog een tijdje beschikbaar houden. U vindt de reeks hier.

Het format van Open Boek bleek een schot in de roos; VAV zal ook in de toekomst blijven inzetten op deze laagdrempelige manier om lezingen en workshops aan te bieden. Ook hier luidt het devies: is er een thema dat u graag behandeld ziet, laat het ons dan weten!

 

VAV werft jurist aan

Met trots kunnen we u melden dat VAV, samen met de Scenaristengilde, Filip Van den Putte heeft aangenomen. Filip is jurist en zal ons met name bijstaan bij het beleidsvoorbereidende en uitvoerende lobbywerk rond het auteursrecht, het leenrecht en het modelcontract. We zijn erg blij met de komst van Filip. Het is belangrijk dat VAV kan blijven wegen op de permanente evoluties in het boekenvak. Filip Van den Putte trad deze week in dienst: de volgende maanden zal hij zich verdiepen in de thema’s die vandaag ter tafel liggen, zodat hij binnenkort de gesprekken met de VAV-partners zal kunnen opstarten.

 

Beknopte handleiding personenbelasting 2021 (inkomsten 2020)

Ook dit jaar stelde Carlo Van Baelen voor VAV-leden een beknopte gids samen over de belastingaangifte: deze handleiding leidt u door alle rubrieken die u al dan niet moet invullen in uw aangifte.

Klik hier om het document te raadplegen.

 

Oproep: laat uw afrekeningen controleren

Voor de meeste auteurs breekt de periode van de jaarlijkse afrekeningen aan. Ook voor VAV een periode van verhoogde activiteit, die ons erg waardevolle informatie oplevert.

We ontvangen jaarlijks afrekeningen van onze leden met de vraag deze na te kijken, en af en toe stuiten we op onregelmatigheden. Deze geven ons het nodige inzicht om desgewenst  in te grijpen wanneer een bepaalde afwijking in een afrekening een structurele praktijk blijkt. Om dat ruimer inzicht te krijgen is het van groot belang dat we veel afrekeningen ontvangen – uiteraard altijd in vertrouwen.

Bij dezen dan ook een nadrukkelijke oproep om uw afrekeningen te bezorgen aan Natalie Ariën. Ook wanneer u geen onregelmatigheden vermoedt – want ook dat levert nuttige informatie op.

 

E-lending

Er bestaat nog altijd onduidelijkheid over CloudLibrary, het vorig jaar gelanceerde uitleenplatform voor e-boeken. Ondanks een aantal gesprekken met de betrokken partijen op ministerieel niveau krijgt VAV geen inzicht in de gemiddelde leenvergoeding. We zullen u de technische uitleg besparen. Het komt erop neer dat deze regeling uit het klassieke leenrecht is gehaald en de inning van de leengelden via de uitgevers verloopt. Het is dus vooral de vraag hoe de inkomsten uit de verkoop van e-boeken aan dit platform worden verdeeld. Dit zal voor elke uitgeverij (een beetje) anders zijn. Ook voor dit dossier is het dus belangrijk dat we over zo veel mogelijk afrekeningen kunnen beschikken. Vindt u een apart hoofdstukje e-lending op uw afschrift? Laat het ons weten. Ontbreekt deze categorie, maar weet u zeker dat er een of meerdere boeken worden uitgeleend door CloudLibrary? Informeer ons!

 

Agenda

1 – 8 oktober – Writers in residence-programma Be (P)ART

Vanuit het Europese literatuurproject Be(P)ART biedt PEN Català aan Europese schrijvers de kans om van 1 tot 8 oktober deel te nemen aan een writers in residence-programma. Het thema is een kritische blik op de maatschappij en het ontwerpen van een gezamenlijke toekomst waarin we nadenken over hoe we omgaan met urgente thema’s zoals klimaat, vrije meningsuiting, gender en migratie.

Meer informatie vindt u hier.