VAV-nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief

November 2015

 

 

 

SAVE THE DATE – 22 DECEMBER – HET GROTE VAV-WERKCONGRES 

Inschrijvingen zijn gestart!

 

Het Werkcongres van de Vlaamse Auteursvereniging is uitgegroeid tot een van de belangrijkste ontmoetingsmomenten voor auteurs en mensen die actief zijn in het (literaire) boekenvak. Het congres biedt een combinatie van een hele reeks infosessies over thema’s die auteurs (in brede zin) rechtstreeks aanbelangen en informele ontmoetingen in de (brede) wandelgangen van deSingel.

 

Praktisch

Klik hier voor het programma en inschrijvingen.

VAV-leden vragen we een kleine bijdrage in de kosten van 15 euro. Auteurs die geen VAV-lid zijn en andere mensen uit het boekenvak betalen 30 euro. Deze bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer IBAN BE26 5230 8023 3829.

Inschrijven kan bij Natalie Ariën, met opgaaf van de sessies die u wenst bij te wonen. Let op: uw inschrijving is pas definitief wanneer we uw bijdrage ontvangen hebben.

 

 

Het modelcontract: de puntjes op de i
De naleving van het modelcontract
Petitie tegen de hervorming van het auteursrecht
Infoloket

 

Actualiteit

 Het modelcontract: de puntjes op de i

In november ontving uw uitgever een gezamenlijke brief van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en VAV. Aanleiding was de vaststelling dat niet alle uitgevers het even nauw nemen met de toepassing van het modelcontract, waarover nochtans mede door de uitgevers werd onderhandeld.

 

Een aantal uitgevers kiest ervoor met een eigen contract te werken: dat kan, maar auteurs hebben er niet altijd een goed beeld van of dergelijke contracten hun rechten voldoende beschermen. Al te vaak blijkt dat niet het geval. VAV krijgt hier vaker dan wenselijk is mee te maken. Helaas vaak ook wanneer het te laat is: ná de ondertekening.

 

VFL zal bij de toekenning van haar subsidies strenger toezien op de gehanteerde contracten. Het Fonds lijstte de bepalingen/artikels op die in een evenwichtig en correct uitgavecontract niet kunnen ontbreken. We geven ze u graag mee, zodat u als auteur weet waarop te letten:

 • Een uitgavecontract bevat een duidelijke overdracht van rechten, met vermelding van termijn en territorium;
 • De rechten die worden overgedragen worden opgesomd – de lijst is exhaustief en concreet;
 • Opsomming van de royalty’s voor elke exploitatiewijze;
 • De afrekening bevat een oplijsting van alle relevante gegevens (zie 7.1) en de betalingstermijn wordt vermeld;
 • Auteurs worden op voorhand ingelicht over de verschillende exploitaties die plaatsvinden;
 • Auteurs worden op voorhand op de hoogte gebracht van prijsopheffing (ramsj) of vernietiging van de voorraad;
 • De auteur heeft controlerecht;
 • Vermelding van terugnamerecht en aankooprecht;
 • Beëindigingsclausule.

Dit zijn onaanvaardbare artikels:

 • Rechten uit wettelijke licenties die de auteur toekomen kunnen niet overgedragen worden op de uitgever, die zijn aandeel ontvangt vanuit Reprobel;
 • De auteur kan niet verplicht worden tot aankoop van x aantal exemplaren;
 • Eenmalige vergoeding, zonder royalty’s;
 • Een niet-vergoeding van 0% royalty’s.

VAV aarzelt ook niet om te zeggen dat we verheugd zijn over het brede draagvlak voor het modelcontract, dat  veel uitgeverijen wel correct toepassen.

 

De naleving van het modelcontract

Helaas blijkt het niet altijd voldoende om een modelcontract te ondertekenen: het moet ook nog correct nageleefd worden. VAV noteert een aantal creatieve interpretaties of ‘kunstgrepen’, met name op het ogenblik van de afrekening. Het is uw verantwoordelijkheid dit nauwgezet in het oog te houden – eventueel roept u daarbij onze hulp in: VAV geeft duiding bij twijfel.

 

Petitie tegen de hervorming van het auteursrecht

De Franse auteursvereniging CPE stelde een open brief op gericht aan de Europese Commissie met de vraag om de auteursrechten te vrijwaren van verdere uitholling en zo auteurs de vrijheid te geven om te blijven creëren.

U vindt de petitie hier. Ook wij vragen u deze te ondertekenen voor begin december, wanneer de handtekeningen worden afgegeven. Op 9 december zal de EC de nieuwe richtlijnen voor de hervorming van het auteursrecht bekendmaken.

 

Activiteiten

9 december, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, Gent

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst voor 7 december meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.