VAV-nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief

Oktober 2015

 

 

Tip van de maand

Het ondertekenen van een contract is een belangrijk moment: een ondertekend contract, hoe nadelig ook, is bindend! VAV stelt een modelcontract ter beschikking om uw rechten maximaal te beschermen: maak er gebruik van. Als er problemen rijzen, bijvoorbeeld omdat bepaalde artikels ontbreken, kan ook VAV niets meer voor u doen. In een aantal gevallen is een contract weliswaar niet rechtsgeldig, maar ook dan kan de ontbinding pas gebeuren na een uitspraak van een rechter.

 

 

SAVE THE DATE – 22 DECEMBER – HET GROTE VAV-WERKCONGRES

 

Het Werkcongres van de Vlaamse Auteursvereniging is uitgegroeid tot een van de belangrijkste ontmoetingsmomenten voor auteurs en mensen die actief zijn in het (literaire) boekenvak. Het congres biedt een combinatie van een hele reeks infosessies over thema’s die auteurs (in brede zin) rechtstreeks aanbelangen en informele ontmoetingen in de (brede) wandelgangen van deSingel. 
Voorlopig op het programma:

  • Kritische blik op literatuurkritiek
  • Nieuwe paden in het literaire landschap – een uitgeversdebat
  • Is het literaire kinderboek nog verkoopbaar?
  • Debuteren: hoe doe je dat?
  • (niet-)literaire non-fictie: een debat
  • Literair experiment op het podium
  • e-boeken: kans of bedreiging?
  • Open & bloot: jouw werk op het internet
  • Lezingen voor gevorderden – take III
  • Het meerjarenplan van VFL onder de loep

 

Praktisch

We beginnen dit jaar al om 11 uur (!) en zorgen ook ’s middags voor de inwendige auteursmens. We eindigen omstreeks 18 uur.

Het Werkcongres vindt zoals elk jaar plaats in deSingel in Antwerpen. Zich aanmelden kan vanaf 22 november.

VAV-leden vragen we een kleine bijdrage in de kosten van 15 euro. Auteurs die geen VAV-lid zijn en andere mensen uit het boekenvak betalen 30 euro.

Deze prijzen gelden voor overschrijvingen die vooraf gebeuren. Aan de kassa zullen ze met 10 euro verhoogd worden.

 

Actualiteit

 

Minister Gatz stelt (voorzichtig) gereglementeerde boekenprijs in het vooruitzicht

Op de vooropening van de Boekenbeurs meldde minister van Cultuur Sven Gatz dat er een voorontwerp van decreet klaarligt in verband met de gereglementeerde boekenprijs. Ter herinnering: behalve een stokoud monster was dit ook een speerpunt in het memorandum van het Boekenoverleg, waar VAV deel van uitmaakt. De gereglementeerde boekenprijs is ook opgenomen in het Vlaams regeerakkoord. In essentie gaat het bij de vaste/gereglementeerde boekenprijs om een culturele correctie op louter economische wetmatigheden. In een tiental landen in Europa geldt al een dergelijke regeling.

Het is afwachten hoe de finesses van het voorontwerp eruitzien. En het is ook afwachten hoe lang het nog zal duren tot de gereglementeerde boekenprijs een feit is. Daar werd dan weer niets over gezegd.

 

VVL waarschuwt

In haar recente nieuwsbrief wijst onze Nederlandse zustervereniging VVL op wantoestanden bij enkele Nederlandse uitgeverijen. In november gaat VAV met VVL in gesprek voor een uitwisseling van best practices en om mogelijke vormen van samenwerking te bekijken.

 

De Heilige Prijs

VAV-voorzitter Patrick De Rynck wijst in een Standaard-stukje op een zorgwekkende evolutie waar met name freelancers mee te maken krijgen: bij het toewijzen van opdrachten in de cultuursector wordt hoe langer hoe meer de prijs nog het enige echte criterium, ten koste van kwaliteit, ervaring, vertrouwensbanden enz. Lees de tekst hier.

 

 VAV-Werkcongres betalend…?

U kon vaststellen dat VAV voor het eerst een bijdrage vraagt voor deelname aan het Werkcongres. De reden is hiervoor is tweeledig: we kunnen niet langer gratis gebruik maken van deSingel en een belangrijke subsidie van de Taalunie valt vanaf dit jaar weg. Onze kosten blijven helaas dezelfde. Daarom kiest VAV noodgedwongen voor deze weg.

Uw bijdrage blijft zeer bescheiden in vergelijking met tarieven van andere congressen en workshops, en is voor VAV geenszins kostendekkend. We willen echter onverminderd elk lid de kans geven om hieraan deel te nemen.

VAV biedt uitgevers de kans vouchers aan te kopen, om aan hun auteurs aan te bieden. Vraag uw uitgever of u van hem/haar een toegangsticket kunt ontvangen!

 

Activiteiten

10 november, 14u – 16u. Infoloket. Boekenbeurs, Hal 4, stand 450 (Confituur).

Op de Dag van de Auteurs nodigt deAuteurs alle schrijvers uit om vragen of ideeën voor te leggen aan haar team. U kunt er vragen van juridische of fiscale aard voorleggen: voor meer informatie en inschrijvingen klinkt u hier.