VAV-Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief

September 2015

 

Dit is de maandelijkse VAV-Nieuwsbrief. Deze septemberbrief wordt eenmalig ruim verspreid, ook bij niet-leden.
Lid worden? U vindt de voorwaarden en voordelen op onze website. Vraag uw lidmaatschap hier aan.

 

Tip van de maand

VAV krijgt steeds meer contracten ter nalezing. Zo kunnen we individuele auteurs helpen en krijgen we een goed beeld van evoluties, kwalijke praktijken enz. Als u ons uw contract voorlegt, zorg er dan voor dat dit in één leesbaar bestand wordt doorgestuurd (digitale versie of ingescand). Het vereenvoudigt het werk van onze medewerkster en maakt archivering mogelijk.

 

SAVE THE DATE – 22 DECEMBER – HET GROTE VAV-WERKCONGRES 

Het Werkcongres van de Vlaamse Auteursvereniging is uitgegroeid tot een van de belangrijkste ontmoetingsmomenten voor auteurs en mensen die actief zijn in het (literaire) boekenvak. Het congres biedt een combinatie van een hele reeks infosessies over thema’s die auteurs (in brede zin) rechtstreeks aanbelangen en informele ontmoetingen in de (brede) wandelgangen van deSingel.Het programma van de zevende editie krijgt de komende weken vorm. We houden u op de hoogte, ook via onze website. Suggesties voor thema’s zijn overigens welkom! 


Praktisch

We beginnen dit jaar al om 11 uur(!) en zorgen ook ’s middags voor de inwendige auteursmens. We eindigen omstreeks 18 uur.

Het Werkcongres vindt zoals elk jaar plaats in deSingel in Antwerpen.

Zich aanmelden kan vanaf 22 november. VAV-leden vragen we een kleine bijdrage in de kosten van 15 euro. Auteurs die geen VAV-lid zijn en andere mensen uit het boekenvak betalen 30 euro.

 

Actualiteit die u rechtstreeks aanbelangt

– Piraterij in de boekensector
– Gereglementeerde boekenprijs: bibliotheken schenden vertrouwen BoekenOverleg
– Vlaams Fonds voor de Letteren: naar een nieuw meerjarenplan 2016-2020
– Dubbele contracten
– Hieronymus: de Dag van de Vertaler
– Vertaaltarieven onder druk

– 29 september: infoloket Gent

Piraterij in de boekensector

Een van dé grote uitdagingen binnen een aantal creatieve sectoren is de piraterij die het werk van talloze makers gratis op het internet gooit. De schaal is enorm, en dus ook het verlies aan inkomsten. Waarover gaat het precies? Wat kan er tegen het fenomeen worden gedaan? Hoe weet u als auteur of u zelf het slachtoffer bent van deze praktijken? Wat kunnen auteurs en hun uitgevers doen? U leest het hier.

 

Gereglementeerde boekenprijs: bibliotheken schenden vertrouwen BoekenOverleg

Het BoekenOverleg is het forum waar alle partners uit het Vlaamse boekenvak elkaar informeren en tot gedeelde standpunten proberen te komen. Over de essentie van de gereglementeerde boekenprijs was zo’n standpunt er sinds 2009. De gereglementeerde boekenprijs is dankzij het BoekenOverleg ook opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord van 2014. Kern van de zaak: zes maanden lang mag er hoogstens 15% korting op de door de uitgever vastgestelde prijs worden toegekend. Dat is in de ogen van VAV al een ferm compromis.

De bibliotheken (VVBAD) schonden deze week (en al eerder) dit akkoord en dus ook het vertrouwen van de partners in het BoekenOverleg: eenzijdig en zonder kennisgeving vooraf formuleren ze nu een nieuw standpunt dat eigenlijk neerkomt op een status-quo. Er is sprake van 2,3 miljoen extra kosten als de gereglementeerde boekenprijs er zou komen. VAV betwist dat cijfer. En neemt de gelegenheid te baat om de bibliotheken nog eens te wijzen op hun decenniaoude profitariaat ten koste van auteurs. Dat profitariaat heeft een naam: leenrecht. Misschien moeten wij als auteurs eens proberen te berekenen wat ons dat al heeft gekost?

 

Vlaams Fonds voor de Letteren: naar een nieuw meerjarenplan 2016-2020

Eind dit jaar loopt de beheersovereenkomst af tussen het VFL en de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat er deze maanden met minister van Cultuur Sven Gatz wordt onderhandeld over de nieuwe beheersovereenkomst. Dat is voor de sector een belangrijk moment. VAV werd betrokken bij de voorbereiding van het meerjarenplan en is met het VFL continu in gesprek. U vindt het voorstel van meerjarenplan hier. Bedenkingen zijn welkom bij Natalie Ariën.

Op het Werkcongres wordt het meerjarenplan van het VFL een van de gespreksthema’s. Wat daaruit komt zal de verdere gesprekken van VAV met het Fonds mee bepalen.

 

Dubbele contracten

Een malafide uitgeverspraktijk die hardnekkig stand blijft houden – helaas ook met de medewerking van auteurs – is het fenomeen van de dubbele contracten. Dat gaat zo: er wordt een nadelig contract aangeboden als het werkelijke contract. Daarnaast is er een fictieve versie met wel correcte vergoedingen. Subsidiërende instanties worden dan met de fictieve versie om de tuin geleid.

VAV wijst erop dat auteurs die hierin meegaan uiteraard meerdere grenzen overschrijden. Collegiaal is de praktijk ook al niet. En auteurs dreigen in hun eigen voet te schieten: de subsidiërende instanties kennen stilaan de uitgeverijen die deze praktijken toepassen. VAV raadt uiteraard ten stelligste af mee te werken aan dergelijke constructies.

 

Hieronymus: de Dag van de Vertaler

Sinds een aantal jaren vertegenwoordigt VAV de Vlaamse vertalers binnen de Europese vertalersvereniging CEATL (European Council of Literary Translators’ Associations). Bestuurslid Isabel Hessel woonde in juni de jaarlijkse CEATL-ontmoeting bij, als lid van de werkgroep ‘Visibility’, die als doel heeft de zichtbaarheid van de vertaler te verbeteren. Andere werkgroepen richten zich op arbeidsvoorwaarden, het verzamelen van ‘best practices’ en nieuws/pr/promotie.

30 september is traditioneel de Dag van de Vertaler. Dit jaar organiseert CEATL een fotowedstrijd. Vertalers-leden zullen in de loop van september de winnende foto ontvangen: die kan als wenskaart verstuurd worden naar collega-vertalers, uitgevers, redacteurs of andere spelers in de boekensector die met literair vertalen begaan zijn.

 

Vertaaltarieven onder druk

VAV vernam dat een Nederlandse uitgever zich schuldig maakt aan de praktijk van de dubbele contracten die we hierboven vermelden. VAV wijst er nogmaals op dat de vertaaltarieven die ze jaarlijks publiceert minimumtarieven zijn. Daar kan met andere woorden als professionele vertaler niet onder gegaan worden. Deze tarieven werden vastgelegd om u te beschermen: maak er dan ook gebruik van. Onder de prijs werken is een absoluut fout signaal en is op termijn niet alleen schadelijk voor u, maar ook voor al uw collega’s.

VAV roept vertalers op om melding te maken van uitgeversvoorstellen om vertalingen te leveren onder de gangbare minimumtarieven.

 

Activiteiten

29 september, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, Gent

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst voor 25 september meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.