VAV-nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief

September 2017

Actualiteit

Handvest voor de podiumkunstenaar

We wijzen onze leden die lezingen geven graag op het recente Handvest voor de podiumkunstenaar, een solidariteitsverklaring van kunstenaars die afspreken zich voor hun optredens en workshops te laten vergoeden volgens de cao podiumkunsten/muziek die van toepassing is sinds 1 juli 2017.

De tarieven worden bepaald volgens anciënniteit en zijn berekend op een voorbereidingsdag en de dag van de prestatie. De cao houdt geen rekening met naamsbekendheid.  Ter illustratie enkele voorbeelden:

  • 1 jaar anciënniteit: 227 euro
  • 5 jaar anciënniteit: 254 euro
  • 10 jaar anciënniteit: 282 euro
  • 20 jaar anciënniteit: 351 euro

De minimale richttarieven van VAV liggen in eenzelfde lijn, al wordt daar niet gedifferentieerd naar anciënniteit en maken ze ook een onderscheid tussen avondvullende programma’s en festivals waar het podium gedeeld wordt door meerdere artiesten – waarbij de vergoedingen lager kunnen liggen.

VAV juicht het signaal dat met dit handvest wordt gegeven toe, maar is er zich ook van bewust dat de tarieven in bepaalde contexten moeilijk haalbaar zullen blijken: (lagere) scholen hanteren traditioneel lagere vergoedingen dan deze die de cao adviseert voor kunstenaars met hogere anciënniteit.

Auteurs die het handvest wensen te ondertekenen kunnen dat door een mail te sturen naar de initiatiefnemers.

 

Nieuwe website VAV

Binnenkort lanceert VAV haar nieuwe website, inclusief een geheel nieuwe huisstijl.

We zijn volop bezig de website zo efficiënt mogelijk te maken, en daar hoort een werkzame ledenpagina bij. Hierop zullen de leden, zoals voorheen, de ruimte hebben om informatie over zichzelf te delen en een foto op te laden. Zoals voorheen zullen ook de mailadressen van de leden zichtbaar zijn voor de bezoekers van de ledenpagina. Indien je niet wil dat jouw mailadres vindbaar is via de VAV-website horen we het graag: we passen dit aan voor de site online gaat. Je kan hiervoor terecht bij Natalie Ariën.

 

Agenda

3 oktober, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Kantoren van VAV, Te Boelaerlei 37,Borgerhout

Al je individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard kun je in een gesprek onder vier ogen voorleggen aan specialisten.

Wat moet je doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij  twee dingen:

– dat je je komst ten laatste op 29 september meldt op natalie@auteursvereniging.be. Je krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij je verwachten;

– dat je bij je aanmelding aangeeft welke vragen je wilt stellen en dat je per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

 

10, 17, 31 maart 2018. Cursus persklaarmaken voor vertalers. Kantoren van VAV, Te Boelaerlei 37,Borgerhout

Wegens groot succes organiseert VAV, in samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Expertisecentrum Literair Vertalen, een tweede reeks van de cursus persklaarmaken voor vertalers. De cursus is er specifiek op gericht Vlaamse collega’s in het tekst- en boekenvak handgrepen te geven in het huidige klimaat van het uitgeefwezen, waarbij de Noord-Nederlandse taalnorm doorweegt.

Inschrijven kan vanaf vandaag bij Natalie Ariën. Snel zijn is de boodschap: de plaatsen zijn beperkt en er zijn veel geïnteresseerden. VAV-leden krijgen voorrang, binnen twee weken worden de resterende plaatsen aan niet-leden aangeboden.