VAV-Nieuwsbrief September 2019

Actueel

 

Vernieuwd modelcontract

We hebben al vaak bericht dat we in onderhandeling waren, maar nu is het een feit: VAV en GAU zijn het eens geworden over het nieuwe modelcontract. Het contract wordt op 2 oktober officieel voorgesteld: u bent van harte uitgenodigd om de voorstelling bij te wonen.

In de eerste plaats is de structuur van het contract helderder geworden. De overeenkomst valt vanaf nu uiteen in een deel met Bijzondere Bepalingen, zaken die betrekking hebben op de titel waarvoor het contract wordt afgesloten, en een deel met Algemene Bepalingen, zaken die gelden voor alle uitgaven. Zo is het voor auteurs duidelijk wat de basisafspraken zijn tussen uitgever en auteur en waar de onderhandelingsruimte ligt.

Net als in het vorige modelcontract blijven de rechten van de auteur in het nieuwe modelcontract uiteraard gewaarborgd. Op een heel aantal punten biedt het nieuwe contract bovendien verbeteringen en verduidelijkingen.

De belangrijkste veranderingen:

  • Alle mogelijke digitale exploitatievormen zijn opgesplitst, zodat auteurs zich niet door één formulering en een uniform vergoedingstarief verbinden aan alle bestaande digitale formules.
  • Er komt een einde aan het oneigenlijk inzetten van kortingen van meer dan 50%. Hoge kortingen kunnen interessant zijn wanneer een bepaalde verkoper in één keer een hoge oplage op de markt wil brengen. De vergoeding per boek gaat dan omlaag, maar door het aantal verkochte exemplaren doet de auteur toch een goede zaak. In die gevallen kunnen auteur en uitgever samen beslissen om de hoge korting toe te kennen. In ieder ander geval wordt de hoge korting onmogelijk.
  • Er komt ook duidelijkheid over de aansprakelijkheid van uitgevers bij magazijnverschillen. In de afgelopen jaren merkten we regelmatig dat er op afrekeningen hoge aantallen beschadigde exemplaren werden gemeld, die zonder vergoeding voor de auteur van de beschikbare voorraad werden afgeschreven. Die aantallen liepen soms op tot in de honderden exemplaren. Aangezien dit iets is wat buiten de verantwoordelijkheid van de auteur valt, is hier nu een maximum aan verbonden.

VAV zal in de komende weken een checklist voorbereiden, met de tien belangrijkste punten waaraan een contract zou moeten voldoen. We werken bovendien aan een een uitgebreide brochure met uitleg bij en verduidelijking over het contract in het algemeen en een aantal bepalingen in het bijzonder.

 

Uitgeverij Clavis opnieuw in opspraak

Apache berichtte op 20 augustus over nieuwe wanpraktijken bij Clavis. 

VAV betreurt het dat de auditeur onregelmatigheden heeft vastgesteld bij de uitgeverij. In een reactie schuift  de uitgever de schuld door naar de auteur, die blijkbaar de vereiste economische inzichten mist. Dat is de wereld op zijn kop. Als een auditeur onregelmatigheden vaststelt in de handelwijze van een uitgeverij ligt dit niet aan het zakelijk inzicht van de auteur.

Anderzijds is er ook goed nieuws: de uitgever geeft aan vanaf september het nieuwe modelcontract te hanteren. Enigszins verrassend, want de artikels waar de uitgever voorheen over viel, staan ook in het nieuwe modelcontract dat GAU en VAV de voorbije maanden zijn overeengekomen. VAV volgt de correcte toepassing van het contract op, en rekent daarbij  ook op haar leden: we vragen om elke afwijking van het vernieuwde modelcontract te melden aan Natalie Ariën.

 

Geschillencommissie

Om onregelmatigheden in de toekomst te monitoren en aan te pakken zullen VAV en de Groep algemene Uitgevers (GAU) en Boek.be een geschillencommissie oprichten. Klachten kunnen vanaf dan door een commissie worden behandeld. De  uitspraak van de commissie wordt openbaar gemaakt, zodat auteurs en uitgevers goed geïnformeerd blijven over gangbare gebruiken en zich voor onaanvaardbare praktijken kunnen hoeden.

De geschillencommissie wordt samen met het vernieuwde modelcontract officieel voorgesteld op 2 oktober.

 

VAV-bestuurder Gaea Schoeters over de impasse van de mid careers

VAV-bestuurslid Gaea Schoeters waarschuwt in Rekto:Verso voor het huidige korte-termijn-rendabiliteitsdenken dat zich heeft geïnstalleerd binnen het Vlaamse cultuurbeleid, en beschrijft hoe de gebrekkige ondersteuning van mid careers het gebrek aan professionalisering in de hand werkt. Met onvermijdelijk gevolgen voor de kwaliteit van de Vlaamse letteren.

Schoeters raakt hiermee aan een misnoegen dat door meerdere auteurs gedeeld wordt. VAV zal hier dieper op ingaan tijdens het VAV-Werkcongres (datum wordt weldra gecommuniceerd)

U leest het artikel hier.

 

Digitale exploitatie en de auteur

Sinds enkele jaren vinden er onder invloed van de mogelijkheden die digitalisering biedt grote verschuivingen plaats. Dat is ook het geval binnen de letterensector. Om deze veranderende publicatievormen ook contractueel  te verankeren, hebben we met de uitgevers het modelcontract geüpdatet. Meer daarover hierboven en in de agenda.

Naar aanleiding hiervan hebben we voor u een uitgebreid dossier samengesteld waarin we de verschillende digitale exploitatievormen toelichten, en dan met name de gevolgen ervan voor de auteur.

U kunt het dossier hier raadplegen.

 

Agenda

Woensdag 2 oktober, van 9u tot 11u. Officiële lancering van het vernieuwde modelcontract. Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, Brussel

VAV en GAU stellen het vernieuwde modelcontract en de nieuwe geschillencommissie voor, die zich zal buigen over de beroepsethiek in de sector en bemiddelen bij conflicten. Jeroen Olyslaegers vertelt u waarom dit zo belangrijk is.

Inschrijven kan tot 27 september via Natalie Ariën

Meer informatie over het programma vindt u op onze website.

 

Donderdag 7 november, van 20u tot 22u. Workshop subsidiedossier samenstellen. Kantoren van VAV, Te Boelaerlei 37, Borgerhout

Naar aanleiding van het succes van de editie in mei en op vraag van leden die er toen niet bij konden zijn, biedt VAV opnieuw een workshop aan over de samenstelling van een goed dossier ter begeleiding van een subsidieaanvraag bij het VFL.

Meer informatie vindt u hier.

De plaatsen zijn beperkt: snel inschrijven is daarom de boodschap!