VAV-nieuwsbrief zomer 2017

Nieuwsbrief

Zomer 2017

VAV sluit de deuren van 20 juli tot 22 augustus. Prettige zomer!

 

Actualiteit

 

Wettelijk depot Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek van België bewaart exemplaren van alle publicaties die verschijnen op het Belgisch grondgebied, en van alle publicaties door auteurs van Belgische nationaliteit in het buitenland.

Makers van boeken zijn wettelijk verplicht twee exemplaren te deponeren in de Koninklijke Bibliotheek. Vlaamse uitgeverijen nemen deze taak op zich, maar deze wettelijke regeling kan niet opgelegd worden aan buitenlandse uitgeverijen. De KB wijst op de depotplicht die in dat geval  rust op Belgische auteurs: zij moeten zelf twee exemplaren deponeren, of hun uitgever vragen dit voor hen te doen. Ook auteurs in die hun boeken in eigen beheer uitgeven dienen zelf voor het wettelijk depot te zorgen. Let op: het betreft een wettelijke verplichting, en bij nietnaleving kan KB hiervoor boetes opleggen tussen 156 en 1500 euro.

De verplichting bestaat niet voor online publicaties, maar ook deze kunnen desgewenst gedeponeerd worden.

Klik hier voor meer informatie.

 

Gereglementeerde boekenprijs

Sinds 1 juli is de gereglementeerde boekenprijs van kracht. De GBP heeft tot gevolg dat handelaars slechts een maximale korting van 10% mogen toekennen op de door de uitgever of importeur vastgestelde boekenprijs, en dit gedurende een periode van 6 maanden na verschijnen. Deze maatregel, die in Nederland al jaren van kracht is, moet ervoor zorgen dat grote boekhandelketens en online winkels kleinere spelers niet uit de markt kunnen duwen. De GPB is eveneens een instrument om het boekenaanbod breed en divers te houden.

Afwijkende kortingen zijn onder voorwaarden mogelijk en zullen geldig zijn voor alle boekverkopers.

Voor meer informatie klik je hier.

 

Uitkering collectieve rechten

In augustus (SABAM) en in december (deAuteurs) gaan de beheersvennootschappen over tot de uitkering van de leenrechten (publicatiejaren 2013 en 2014). De reprorechten (2016) zullen door deAuteurs eveneens in december worden uitgekeerd, door SABAM in maart 2018. Zorg ervoor dat je publicatielijsten tijdig geüpdatet worden, zodat je beheersvennootschap de correcte vergoedingen kan uitkeren.

 

Boekenoverleg

Het boekenoverleg, het overlegorgaan van de boekensector waarin ook VAV is vertegenwoordigd, neemt afscheid van Boek.be. De overkoepelende branchevereniging gaat verder als dienstenleverancier aan haar constituerende leden en staat haar zitje in het boekenoverleg daarom af aan de Groep Algemene Uitgevers (GAU), dat ook VEWU (de educatieve en wetenschappelijke uitgevers) zal vertegenwoordigen, en de Vereniging van Vlaamse Boekverkopers (VVB). VAV kijkt uit naar een vruchtbare dialoog met de twee nieuwe leden van het Boekenoverleg.