VAV-Nieuwsbrief Zomer 2020

Actueel

 

Compensatiepremie: denk vooruit en vraag haar aan!

We berichtten al eerder over de compensatieregeling die de overheid ter beschikking stelt van auteurs voor gederfde literaire inkomsten – royalty’s, maar ook inkomsten uit auteurslezingen.  U kan deze aanvragen tot 31 augustus, en we raden u nadrukkelijk aan hiervan gebruik te maken. We stellen vast dat er nog veel twijfels bestaan over wie hiervoor in aanmerking komt. Het antwoord is in veel gevallen nochtans positief, het loont dus de moeite om de voorwaarden te bekijken en naast uw situatie te leggen.

VAV en Literatuur Vlaanderen  sloegen de handen in elkaar om op uw vragen te antwoorden.

 

Compensatiepremie: ook voor afgelaste theaterproducties

De compensatiepremie van 1,3 miljoen euro dient om, althans gedeeltelijk, de inkomsten te compenseren die auteurs misliepen door de maatregelen tegen corona. Het betreft vergoedingen voor auteurslezingen die geschrapt werden, maar ook lagere royalty’s als gevolg van de verplichte sluiting van boekhandels, én door de afgelasting van theaterproducties. Ook gemiste opvoeringsrechten komen dus in aanmerking voor compensatie!

 

Royalty’s op vertalingen? Betaal geen dubbele belasting!

VAV onving verschillende meldingen van auteurs over buitenlandse bronheffingen uit 2018 en 2019 die worden ingehouden op de royaltyafrekeningen in 2020. Dat is mogelijk onterecht: de oorspronkelijke afrekeningen bevatten in principe (en volgens het contract) reeds een verrekening van deze bronheffing. Een tweede verrekening zou dus dubbelop zijn.  Bovendien is de bronheffing de bevrijdende belasting van de uitgever; de auteur wordt op zijn bedrag belast in België volgens de hier geldende aanslagvoet.

Naar aanleiding van deze meldingen spitte VAV de regeling van belastingen op buitenlandse inkomsten uit en onderzocht welk land nu precies belasting heffen: het bronland, of België? En aan welke aanslagvoet? We vatten een en ander voor u samen op onze website.

Intussen raden we auteurs die met een dergelijke inhouding geconfronteerd worden aan om de betreffende afrekeningen uit 2018 en 2019 erbij te nemen en bijkomende informatie op te vragen. We lijsten op de website op welke informatie u nodig heeft.  VAV staat u desgewenst bij in de analyse van die informatie.

Lees hier meer over het vermijden van dubbele belastingen.

 

Zelfscan voor contractvoorstellen

Zoals eerder werd aangekondigd, stelt VAV een checklist ter beschikking aan de hand waarvan u contractvoorstellen kunt controleren op onregelmatigheden. Het betreft een handleiding die u helpt om de belangrijkste bepalingen zelf te toetsen aan de gebruikelijke afspraken, zoals die door VAV en de uitgevers verenigd in de GAU zijn overeengekomen.

Werkwijze

We vragen onze leden om het ontvangen contractvoorstel te controleren aan de hand van de opsomming van artikels die in een volwaardig en evenwichtig contract thuishoren, en vervolgens de zelfscan toe te passen. Deze bevat 20 punten.

Als u afwijkingen vaststelt, kunt u die per mail aan ons voorleggen, samen met het volledige contractvoorstel (contract en eventuele bijlagen).

Op basis van deze vaststellingen zal VAV vervolgens zoals gebruikelijk advies verlenen voor de verdere contractonderhandeling.

Let op: deze dienst is voorbehouden aan VAV-leden. Om toegang te krijgen tot de zelfscan moet u dus ingelogd zijn.

 

VAV sluit de deuren van 17 augustus tot 11 september.