Vlaamse auteurs in residentie in binnen- en buitenland

Geacht lid,

Het internationaal literatuurhuis Passa Porta, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Fonds voor de Letteren maken u graag attent op nieuwe mogelijkheden vanaf 2015, om in een binnen- of buitenlandse residentie te verblijven.

Passa Porta ontvangt gemiddeld 15 buitenlandse auteurs per jaar voor een residentieverblijf in Brussel. Daarnaast krijgen jaarlijks gemiddeld 5 Vlaamse auteurs de mogelijkheid om een schrijfverblijf op te nemen in het buitenland.

Vanaf 2015 kunnen Vlaamse auteurs ook in eigen land een verblijf opnemen. Er is de mogelijkheid om in het Streuvelshuis in Ingooigem te verblijven, of om een werkplek te huren in Passa Porta (Brussel) of de KANTL (Gent).

De mogelijkheden voor 2015 zijn als volgt:

BINNENLAND:

– Streuvelshuis, Ingooigem

– KANTL, Gent

– Passa Porta, Brussel

 

BUITENLAND

– Ledig House in New York State

– Pittsburgh (VS)

– Amsterdam

– De Academia Belgica in Rome

– Het Literarisches Colloquium in Berlijn

– Comacina (Italië)

 

Auteurs die naar een buitenlandse residentieplek gaan, ontvangen een per diem als tegemoetkoming voor de onkosten verbonden aan hun verblijf. Schrijvers die in het Lijsternest verblijven, ontvangen een per diem, in ruil waarvoor zij een bijdrage leveren aan de inhoudelijke werking van het Streuvelshuis. Bij schrijfverblijven in de Passa Porta Workspace en het KANTL Torenpaviljoen wordt de auteur gevraagd een bijdrage te leveren in de kosten (zoals onderhoud, elektriciteit, internet, etc.). Daartegenover staat dat deze plek toegankelijk is zonder extra voorwaarden: de auteurs worden aanvaard volgend het ‘first come, first served’-principe.

 

Heeft u interesse voor een residentieverblijf in binnen- of buitenland in 2015? Stuur dan voor 15 juni 2014 het aanvraagformulier ingevuld terug naar coördinator Anne Janssen, vergezeld van een bio en/of cv.

 

Opgelet:

  • Voor het huren van een werkplek in Passa Porta of de KANTL kunnen het hele jaar door aanvragen worden ingediend.Aanvragen voor Comacina gebeuren via Kunsten en Erfgoed.
  • Voor een residentie in 2015 zal het aanvraagformulier in september 2014 beschikbaar zijn via deze link.

 

Meer info:

www.passaporta.be

www.kantl.be

www.west-vlaanderen.be

www.vfl.be