Werkplekken voor auteurs: uw mening

Geacht lid,

U bent wel eens op zoek naar een plek om overdag rustig te schrijven of te tekenen? Of om een week of twee weken of zelfs een maand te verblijven, bijvoorbeeld in de eindfase van een boek of scenario? Dan is er goed nieuws op komst: er dienen zich mogelijkheden aan die als binnenlandse werkplek kunnen dienstdoen – plaatsen waar Vlaamse auteurs zich ongestoord aan de schrijverij kunnen wijden.

Het is op dit moment voor niemand echt duidelijk wat de behoeften van auteurs zijn. Daar willen we als VAV met deze korte bevraging bij onze leden naar polsen. Hoe meer antwoorden we krijgen, hoe groter de animo zal worden om dit nieuwe aanbod goed uit te werken en zo mogelijk uit te breiden. Even twee minuten tijd maken is dus ook in uw belang.

Concreet. We kregen graag een antwoord op onderstaande vragen:

AARD van het verblijf: zou u voor een schrijversplek kiezen overdag of ‘s avonds, of voor een verblijf met overnachtingmogelijkheden?

DUUR van het verblijf: zou u voor een schrijversplek kiezen voor enkele dagen, een week, enkele weken, maanden,…?

BIJDRAGE AUTEUR: hoeveel bent u bereid te betalen per dag / per overnachting (graag specifiëren)?

CRITERIA VOOR TOELATING: gaat u akkoord met een laagdrempelige regeling, te vergelijken met de criteria voor opname van auteurs op de lezingenlijst? ( auteur wonend in België, literair werk uitgegeven door een professionele uitgeverij, waarbij literair staat voor: proza, poëzie, vertaling, strip, essay, jeugdliteratuur, theater, literaire non-fictie)

Indien u verdere suggesties heeft kunt u die ook vermelden.