Nieuw hoofdstuk in het Groot Auteurshandboek

VAV stelt een derde hoofdstuk van het Groot Auteurshandboek ter beschikking van haar leden. Na ‘Leven van je pen’ en ‘De auteur en zijn sociaal statuut’ is vanaf vandaag ook ‘Auteurs en fiscaliteit’ raadpleegbaar op onze website.

 

We herinneren onze leden eraan dat we naar goede gewoonte in mei een beknopte handleiding bij de belastingaangifte publiceren.